Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

HỘI THẢO KHOA HỌC "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, TỔNG KẾT THỰC TIỄN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY"

Lời mở đầu:
Các bài viết:
TTTác giảTựa đề
1 Nguyễn Thị Hoài An - Phó Trưởng phòng KH-TT-TLNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN
2Ths. Dương Thanh Bình - Phó trưởng Khoa Xây dựng ĐảngMỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ VIỆC LỰA CHỌN VÀ TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
3Ths. Nguyễn Thị Chiên - Gv. Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng HCMMỘT VÀI Ý KIẾN VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NỘI SAN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
4Trần Văn Công - Gv. Khoa Xây dựng ĐảngĐỂ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN NGÀY CÀNG ĐI VÀO CHIỀU SÂU HIỆU QUẢ
5Ths. Ngô Bá Cường - Trưởng Phòng Khoa học – Thông tin – Tư liệuXÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC HÀNG NĂM CỦA CÁC KHOA NHẰM THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NCKH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ
6Gv. Nguyễn Thị Hằng - Phòng Đào tạoNHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TẠI CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
7Ths. Phạm Thị Lan Hương - Gv. Khoa Lý luận Mác-Lê nin, Tư tưởng HCMMỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NỘI SAN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN
8Ths. Hồ Thị Hưng - Gv. Khoa Nhà nước & Pháp luật - Trường Chính trị Nghệ AnLÀM THẾ NÀO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KHOA HỌC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN HIỆN NAY
9Ths. Nguyễn Phùng Khánh - Trưởng Khoa Dân vậnMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NỘI SAN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN TRONG THỜI GIAN TỚI
10Ths. Nguyễn Thị Loan - Phó trưởng Phòng Khoa học – Thông tin – Tư liệuĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, TỔNG KẾT THỰC TIỄN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN TRONG THỜI GIAN QUA
11Ths. Phạm Thị Như Quỳnh - Phó trưởng Khoa Dân vậnMỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NỘI SAN NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA NHÀ TRƯỜNG
12Ths. Nguyễn Thị Thu Sa - Gv. Khoa Dân vậnNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÀI VIẾT NỘI SAN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN
13Ths. Nguyễn Khắc Thắng - Trưởng Khoa Nhà nước & Pháp luậtMỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn