Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Khai thác giá trị khoa học từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vận dụng vào công tác xây dựng Đảng hiện nay"

Lời mở đầu:

BÀI PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN
                                                                
                                                                   Th.s. Đinh Thị Lệ Thanh – Hiệu trưởng

Kính thưa quý vị đại biểu; các nhà khoa học và các đồng chí!
Cùng với không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, thiết thực lập nhiều thành tích hướng về kỷ niệm 119 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Được sự nhất trí của Thường trực tỉnh uỷ, các Ban Xây dựng Đảng và Đảng uỷ các cơ quan Dân Chính Đảng, Đảng uỷ, BGH cùng toàn thể cán bộ giảng viên nhà trường trang trọng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Khai thác giá trị khoa học từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vận dụng vào công tác Xây dựng Đảng hiện nay.
Thay mặt lãnh đạo và cán bộ viên chức nhà trường, tôi xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của thường vụ Tỉnh uỷ, các đồng chí đại diện các Ban Xây dựng Đảng, Đảng uỷ CCQ Dân Chính Đảng, các nhà khoa học cùng tất cả quý vị đại biểu đã về tham dự Hội thảo.
Kính thưa các đồng chí!
Trong hệ di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng, cách mạng, và dân tộc ta, Di chúc là một văn kiện thiêng liêng và có giá trị khoa học lớn. Đề cập một cách toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, cùng với những dòng ngắn ngủi gây xúc động mạnh nói về việc riêng của mình, Di chúc được viết  ngắn gọn nhưng rất súc tích. Trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của dân tộc ta đang đi vào giai đoạn ác liệt nhất, cả nước dốc sức cho miền Nam đánh thắng giặc Mỹ. Di chúc khẳng định sức mạnh và niềm tin tất thắng của nhân dân Việt Nam trong cuộc đụng đầu lịch sử chống chủ nghĩa đế quốc, tính tất yếu của công cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc và đi lên CNXH của đất nước ta.
Những dòng trong Di chúc mà Người nói về Đảng ta thực sự đã trở thành giá trị bất hủ, là kết quả của quá trình dày công nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về Xây dựng Đảng Mácxít Lêninnít mà chính Người đã sáng lập, giáo dục và rèn luyện. Đó là những vấn đề trọng yếu nhất về công tác Xây dựng Đảng mà trong mọi thời kỳ của cách mạng Đảng ta phải phấn đấu để thực hiện. Từ vấn đề xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình, về tình đồng chí thương yêu nhau đến vấn đề Đảng cầm quyền, về đạo đức cách mạng, về xây dựng thế hệ cách mạng cho đời sau và vấn đề lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hoá, chăm lo cuộc sống cho nhân dân…
Đối với Đảng ta, Người khẳng định: Công việc trên đây là rất to lớn, nặng nề và phức tạp mà cũng rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân.
Có thể nói, những gì mà Người căn dặn đã, đang và sẽ tiếp tục dẫn dắt Đảng ta vững bước trên những chặng đường mới của cách mạng.
Kính thưa quý vị đại biểu, các nhà khoa học và các đồng chí!
Quán triệt chủ trương chỉ đạo của Thường trực tỉnh uỷ về tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về kỷ niệm 119 năm, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 40 năm thực hiện Di chúc của Người. Hội thảo lần này là một hoạt động khoa học nhằm tiếp tục tìm hiểu sâu hơn, cụ thể hơn những giá trị lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn trong Di chúc thiêng liêng. Từ đó đề xuất sáng kiến, tham mưu phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác Xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Để hội thảo đạt được những giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn, chúng ta cần tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau đây:
Thứ nhất: Làm thế nào để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.
Thứ hai: Xây dựng, củng cố và phát triển nền tảng đạo đức, văn hoá, phong cách cầm quyền của Đảng ra sao?
Thứ ba: Thấm nhuần giá trị của di chúc Bác, thông qua thực tiễn công tác Xây dựng Đảng những năm gần đây ở Nghệ An để đề xuất những giải pháp, cách làm có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác Xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay?
Thứ tư: Nêu các kiến nghị, đề xuất để thực hiện có hiệu quả Di chúc của Bác trong công tác xây dựng Đảng
Hội thảo tổ chức với thời gian không nhiều, nh­ưng sự tham gia đóng góp ý kiến, tham luận, thảo luận của các đồng chí tại hội thảo hôm nay sẽ góp phần làm đầy đủ, phong phú và thấu đáo hơn những nhận thức của chúng ta về nội dung Di chúc và đặc biệt là việc vận dụng những nội dung đó vào công tác Xây dựng Đảng hiện nay. Thiết thực đóng góp trí tuệ cùng toàn Đảng giải quyết những nhiệm vụ đặt ra, những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống gắn liền với những yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới. Đây là một trong những cách tốt nhất để tất cả chúng ta hôm nay thể hiện lòng tri ân, lòng kính yêu vô hạn đối với Người.
Với suy nghĩ đó, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, sự phối hợp và sự tham gia nhiệt tình, có hiệu quả của các cơ quan lãnh đạo, các đơn vị bạn và đặc biệt là vai trò cá nhân của quý vị đại biểu, các nhà khoa học và các đồng chí, nhằm giúp cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân Nghệ An thực hiện thành công những mục tiêu lớn mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đặt ra, quyết tâm xây dựng quê hương Nghệ An giàu mạnh, xứng đáng với tầm vóc lịch sử và niềm tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Xin kính chúc quý vị đại biểu và các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!

Các bài viết:
TTTác giảTựa đề
1T.s Trần Công Dương - Bí thư Đảng ủy CCQ Dân Chính Đảng Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
2Th.s Ngô Bá Cường - PT Khoa Xây dựng Đảng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cương lĩnh hành động đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
3 Phan Hồng Hải - P Giám đốc Trung tâm KHXH & NV Nghệ An Vận dụng Di chúc Của Bác Hồ vào công tác xây dựng Đảng ở cơ sở
4 Th.s Dương Thanh Bình - Gv Khoa Xây dựng ĐảngKhai thác giá trị khoa học trong Di chúc của Hồ Chí Minh về Đảng vận dụng vào việc xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay.
5 Nguyễn Thị Thảo - PT Ban Dân vận tỉnh ủyNhững giá trị khoa học trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay ở Nghệ An.
6Hoàng Trung Côn - Nguyên Bí thư Đảng ủy, trưởng Khoa Xây dựng ĐảngNhớ lời Di chúc, noi gương và làm theo đạo đức Cách mạng của Bác Hồ kính yêu.
7 Đậu Văn Thanh - PT Ban Tổ chức tỉnh ủyThực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tổ chức cán bộ của Đảng bộ Nghệ An.
8 Trần Trọng Quế - Trưởng Khoa Triết - CNXHKHMấy suy nghĩ về sức mạnh của niềm tin chính trị trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
9 Th.s Trần Thị Thu Hà - PT Khoa Quản lý nhà nướcChủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.
10 Thái Bình Dương - Đại học VinhChủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề giáo dục đạo đức Cách mạng cho cán bộ, đảng viên.
11 Th.s Nguyễn Thị Chiên - Gv Khoa Triết - CNXHKHTư tưởng về Đảng cầm quyền trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
12 Th.s Phan Văn Tuấn - Đại học VinhDi chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề nâng cao đạo đức Cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.
13 Nguyễn Thị Khoa - Gv Khoa Xây dựng ĐảngTư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ.
14 Th.s Nguyễn Văn Thành - PT Khoa Kinh tếDi chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên của Đảng.
15Th.s Phạm Thị Thanh Giang - Gv Khoa Dân vậnGiữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng theo Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
16 Lê Văn Minh - Gv Khoa Xây dựng ĐảngDi chúc của Hồ Chí Minh và công cuộc vận động, xây dựng, chỉnh đốn Đảng hôm nay.
17 Th.s Hồ Minh Đức - Phó Hiệu trưởngĐoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân: Lời căn dặn tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kim chỉ nam hành động của Đảng ta trong sự nghiệp giữ nước, dựng nước.
18Th.s Nguyễn Khắc Thắng - T Phòng KH -TT -TLDi chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề Đảng cầm quyền trong tình hình hiện nay.
19Hồ Sỹ Quế - T Khoa Xây dựng ĐảngBài học về xây dựng đoàn kết, thống nhất của Đảng qua Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
20 Lê Anh Xuân - PT Khoa Nhà nước và Pháp luậtXây dựng đoàn kết, thống nhất trong chi bộ theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
21Th.s Nguyễn Thị Loan - Phòng KH-TT-TLSuy nghĩ lời Bác căn dặn Đảng ta về đạo đức Cách mạng qua Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn