Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

Kỷ yếu hội thảo khoa học: "Quán triệt và vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào giảng dạy lý luận chính trị hiện nay"

Lời mở đầu:

     

     Diễn ra vào ngày 5/5/2008, Hội thảo khoa học “Quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy lý luận chính trị hiện nay ” là một hoạt động thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học trong tỉnh và đội ngũ cán bộ giảng viên của nhà trường. Khai thác những giá trị bất hủ của tư tưởng Hồ Chí Minh, Hội thảo đã tập trung nghiên cứu, làm sáng tỏ những nội dung, những mối quan hệ và cả những vấn đề đặt ra của việc vận dụng và quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy lý luận chính trị hiện nay. Hoạt động khoa học của hội thảo nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy đồng thời xác định cụ thể mục đích, yêu cầu của từng bài học, môn học để từ đó có thể quán triệt, vận dụng vào thực tiễn công việc một cách hiệu quả nhất.
     Tập hợp gần 30 bài viết và tham luận, Hội thảo đã phản ánh rõ nét yêu cầu đặt ra của công tác giáo dục lý luận hiện nay gắn liền với nhiệm vụ quán triệt và vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xuất phát từ việc xác định rõ nhiệm vụ quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị trước yêu cầu mới, một số tham luận đã tập trung phân tích mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn trong đó đề cập trực tiếp quan điểm, tư tưởng cũng như phương pháp cách mạng của Hồ Chí Minh về mối quan hệ có tính quy luật này.
     Đi sâu phân tích các vấn đề cụ thể, nhiều tác giả đã dành thời gian để thảo luận và đi đến thống nhất việc quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy các môn Triết học, CNXHKH, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Xây dựng Đảng, Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, Quản lý Nhà nước, Dân vận…Đây là hệ thống những phân tích khoa học đã được nhiều đại biểu thể hiện một cách nhất quán, qua đó đã làm nổi bật giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đã xác lập những cơ sở, những luận cứ có tính nguyên tắc trong việc quán triệt và vận dụng tư tưởng của Người để giải quyết những vấn đề phức tạp, những vấn đề mới nảy sinh trong công tác giáo dục lý luận chính trị hiện nay.
     Điểm nhấn đáng chú ý trong diễn biến của Hội thảo là sự tiếp cận rất tinh tế của một số đại biểu về những giá trị đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh như: Những cống hiến to lớn của Người về lý luận và thực tiễn làm đầy đủ và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin; Sự vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, là hạt nhân biện chứng tạo nên tính đúng đắn trong đường lối cách mạng của Đảng; Về phương pháp cách mạng ; Về phong cách tư duy, phong cách diễn đạt, phong cách làm việc, ứng xử, sinh hoạt…Đó chính là những mẫu mực, khuôn thước mà chúng ta phải vươn tới để học tập và noi theo.
     Sự thành công của Hội thảo được quyết định bởi thái độ tham gia rất tích cực và nghiêm túc của các thành viên. Không khí tranh luận rất sôi nổi, thẳng thắn nhưng hết mực chân thành cầu thị đã giúp cho Hội thảo đi đến thống nhất về quan điểm và giải quyết thấu đáo các yêu cầu cụ thể đặt ra. Kết thúc Hội thảo, đồng chí Trần Công Dương - Hiệu trưởng Nhà trường đã kết luận về những nội dung đã đạt được, ghi nhận những đóng góp quý báu của các nhà khoa học, các đại biểu và tập thể cán bộ giảng viên nhà trường đã góp phần tạo nên một diễn đàn sinh hoạt khoa học có chiều sâu và đặc biệt ý nghĩa. Đó là cách thiết thực nhất để tôn vinh giá trị vĩ đại của con người Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 118 năm ngày sinh của Người. Toàn bộ các công trình nghiên cứu, các tham luận khoa học được trình bày và tập hợp sẽ trở thành hệ thống tài liệu tham khảo có độ tin cậy cao và phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập lý luận chính trị trên địa bàn Nghệ An hiện nay.

                                                       BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Các bài viết:
TTTác giảTựa đề
1Th.s Trần Công Dương - Tỉnh ủy viên, BT Đảng ủy, Hiệu trưởng Phát biểu đề dẫn
2Th.s. Ngô Bá Cường - P. Trưởng Khoa Xây dựng ĐảngQuán triệt và vận dụng phương pháp Hồ Chí Minh trước yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị hiện nay
3Trần Trọng Quế - Trưởng khoa QLNNMấy ý kiến về quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo cán bộ của Trường Chính trị tỉnh
4 Th.s. Trần Viết Quang - Trường Đại học VinhLý luận và thực tiễn trong tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng vai trò của lý luận hiện nay
5Th.s. Thái Doãn Việt - Gv. Trường CĐSP Nghệ AnVận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giáo dục lý luận chính trị
6 T.s. Nguyễn Thái Sơn - Trường Đại học VinhVận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình nâng cao chất lượng giảng dạy môn Triết học Mác – Lênin
7Th.s Dương Thanh Bình - Gv Khoa Xây dựng ĐảngQuán triệt và vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc giảng dạy môn lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam trong chương trình Trung cấp lí luận chính trị.
8Th.s Nguyễn Văn Thành - P. Trưởng khoa Kinh tếQuán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy môn Kinh tế chính trị ở Nghệ An hiện nay
9Th.s Phạm Thị Thanh Giang - Gv khoa Dân vậnHọc tập phương pháp tuyên truyền, giáo dục của Hồ Chí Minh trong giảng dạy bộ môn công tác dân vận hiện nay.
10Th.s Nguyễn Phùng Khánh - PTP Hành chính - tổ chứcVận dụng tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giảng dạy tâm lý học quản lý
11Th.s. Nguyễn Khắc Thắng - TP. KH-TT-TLVận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tổ chức quyền lực nhà nước trong giảng dạy môn Lý luận Nhà nước và pháp luật.
12Th.s. Nguyễn Thị Loan - Phòng KH-TT-TLVận dụng tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng hiện nay
13Th.s Lương Văn Vỹ - Trưởng khoa Kinh tếVận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế vào giảng dạy phần kinh tế chính trị thời kỳ quá độ lên CNXH và tổ chức quản lý kinh tế ở Việt Nam
14Hồ Sỹ Quế - Trưởng khoa Xây dựng ĐảngQuán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong giảng dạy môn học Xây dựng Đảng hiện nay
15Th.s Trần Thị Thu Hà - PTK Quản lý nhà nướcNói và viết theo cách của Hồ Chí Minh
16Bùi Văn Năm - Gv Khoa Triết - CNXHKHQuán triệt và vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về thống nhất giữa lý luận và thực tiễn vào dạy và học lý luận chính trị hiện nay
17Th.s Thái Xuân Sang - Gv Khoa Quản lý nhà nướcVận dụng nội dung tác phẩm: “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào bài giảng: “Một số vấn đề về cải cách nền hành chính nhà nước ”
18Nguyễn Quốc Gia - Gv. Khoa Xây Dựng Đảng Đoàn kết thống nhất theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
19Lê Văn Minh - Gv Khoa Xây dựng ĐảngHọc tập và làm theo tấm gương “lời nói đi đôi với việc làm” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn