Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Kế hoạch đào tạo

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2017

Người đăng : Nguyen Khac Ha File đính kèm: Không có

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2017

STT

LOẠI HÌNH

KHAI GIẢNG

A. ĐÀO TẠO TCLLCT - HC

I

2016 chuyển sang

01

Quỳ Hợp 7

15/12/2015

02

Diễn Châu 18

23/02/2016

03

K45.6

12/05/2015

04

Nam Đàn 12

07/01/2016

05

Cửa Lò 7

07/03/2016

06

Yên Thành 14

14/03/2016

07

Tương Dương 8

25/02/2016

08

Quế Phong 9

21/03/2016

09

Đô Lương 14

07/04/2016

10

Con Cuông 9

21/04/2016

11

Quỳ Châu 7

09/05/2016

12

Thái Hòa 4

19/04/2016

13

Tân Kỳ 10

06/06/2016

14

Nghi Lộc 15

13/06/2016

15

Hoàng Mai 3

17/06/2016

16

K1(ĐU Khối)

02/07/2016

17

Vinh 16

18/08/2016

18

Thanh Chương16

22/08/2016

19

K46.1(tập trung)

05/09/2016

20

K46.2(tập trung)

05/09/2016

21

K46.3(tập trung)

05/09/2016

22

K46.4 (TC)

12/09/2016

23

K46.5 ( TC)

15/09/2016

24

K46.6( TC)

22/09/2016

25

Kỳ Sơn10

17/10/2016

26

Yên Thành 15

07/11/2016

27

Quỳnh Lưu 18

10/10/2016

28

Anh Sơn 13

21/11/2016

29

Hưng Nguyên 10

22/11/2016

30

Quỳ Hợp 8

26/12/2016

II

MỞ MỚI 2017

31

K9.1 (QS)

T1/2017

32

Nam Đàn 13

T2/2017

33

Cửa Lò 8

T2/2018

34

Diễn Châu 19

T2/2019

35

Nghĩa Đàn 12

T3/2017

36

Đô Lương 15

T3/2017

37

Yên Thành 16

T4/2017

38

Tương Dương 9

T5/2017

39

Thanh Chương17

T5/2017

40

Tân Kỳ 11

T5/2017

41

Quỳnh Lưu 19

T6/2017

42

Con Cuông 10

T6/2017

43

Hoàng Mai 4

T8/2017

44

Nghi Lộc 16

T8/2017

45

Vinh 17

T8/2017

46

K47.1(tập trung)

T9/2017

47

K47.2(tập trung)

T9/2017

48

K47.3(TC)

T9/2017

49

K47.4 (TC)

T9/2017

50

K9.2 (QS)

T10/2017

51

Kỳ Sơn 11

T11/2017

52

K47.5(TC)

T11/2018

53

K47.6 (TC)

T11/2017

54

Hưng Nguyên 11

T11/2017

55

Thái Ḥa 5

T12/2017

56

Anh Sơn 14

T12/2017

57

Quỳ Hợp 9

T12/2017

II

BỒI DƯỠNG

01

Ngạch CV

T5/2017

02

BTĐU xã /Lớp 1

T5/2016

03

BTĐU xã /Lớp 2

T5/2017

04

CB Dân vận/ Lớp1

T6/2017

05

CB Dân vận/ Lớp2

T6/2017

06

CB cấp phòng

T6/2017

07

Nguồn TUV

T8/2017

08

ĐT4/Lớp 1

T10/2017

09

ĐT4/Lớp 2

T10/2017

Các kế hoạch khác
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn