Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 do phòng Đào tạo xậy dựng đã được Ban Giám hiệu thông qua
Trong năm 2017 phòng Đào tạo xậy dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2017 đã được Ban Giám hiệu thông qua
Trong năm 2016 phòng Đào tạo xậy dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2016 đã được Ban Giám hiệu thông qua
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn