Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

TTTác giảTrích yếu
1Ths. Ngô Bá Cường TP. Khoa học – Thông tin – Tư liệuMẢNH ĐẤT NGHỆ AN TRONG SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VÀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
2 Ths. Nguyễn Thị Chiên Gv. Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí MinhNGUYỄN ÁI QUỐC VÀ BẢN YÊU SÁCH 8 ĐIỂM CỦA NHÂN DÂN AN NAM
3Ths. Thái Xuân Sang PTK. Nhà nước – Pháp luật TỪ CÂY ĐA TÂN TRÀO ĐẾN QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH LỊCH SỬ
4Trần Văn Công Gv. Khoa Xây dựng ĐảngHỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN, ĐÀO TẠO CÁN BỘ CÁCH MẠNG VÀ BÀI HỌC TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ HIỆN NAY
5Nguyễn Hồ Cảnh Phó hiệu trưởngĐỂ ĐẢNG TA MÃI MÃI LÀ ĐẠO ĐỨC LÀ VĂN MINH
6Ths. Trần Viết Linh Phó Hiệu trưởng LẬP KẾ HOẠCH, MỘT BIỂU HIỆN CỦA DÂN CHỦ CƠ QUAN
7Ths. Phạm Thị Lan Hương Gv. Khoa LL Mác – Lênin, TT Hồ Chí Minh NỮ CÔNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN VỚI PHONG TRÀO “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ”
8Ths. Cao Diệu Linh Gv. Khoa Nhà nước - Pháp luậtCHÚ TRỌNG ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRẺ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN
9Ths. Nguyễn Thị Chiên Gvc. Khoa LL Mác – Lênin, TT Hồ Chí Minh THỰC HIỆN VIỆC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHI LỘC THỜI GIAN QUA: KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
10Ths. Trần Bá Long PTP. Khoa học – Thông tin – Tư liệuCHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA NGHỆ AN TĂNG 18 BẬC
11Ths. Nguyễn Văn Thành TK. LL Mác – Lênin, TT Hồ Chí Minh NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở NGHỆ AN HIỆN NAY
12Ths. Phan Văn Ninh PTP. Đào tạo MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH NĂM 2014
13Khoa Dân vậnMỘT SỐ Ý KIẾN VỀ NỘI DUNG GIÁO TRÌNH MỘT SỐ KỸ NĂNG CƠ BẢN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ
14Ths. Phạm Thị Như Quỳnh PTK. Dân vận MỘT VÀI Ý KIẾN TRONG VIỆC TRIỂN KHAI GIÁO TRÌNH MÔN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN Ở CƠ SỞ THEO CHƯƠNG TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2014
15Ths. Phạm Thị Lan Hương Gv. Khoa LL Mác – Lênin, TT Hồ Chí MinhMỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ PHẦN HỌC TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH CHỈNH SỬA, BỔ SUNG NĂM 2014
16Ths. Nguyễn Văn phượng Gv. Khoa LL Mác-Lênin, TT HCM MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ “XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM”
17Nguyễn Tiến Uyên PTK Xây dựng ĐảngMỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CHƯƠNG TRÌNH BỘ MÔN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG Ở CƠ SỞ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LLCT - HC (CHỈNH SỬA, BỔ SUNG NĂM 2014)
18Ths. Nguyễn Văn Điều Gv. Khoa LL Mác-Lênin, TT HCM MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH TCLLCT - HC (BỔ SUNG, SỬA ĐỔI NĂM 2014)
19Ths. Nguyễn Thị Thanh PTK Nhà nước - Pháp luật MỘT SỐ GÓP Ý MÔN HỌC: “NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT XHCN” TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LLCT - HC NĂM 2014
20Ths. Phan Thị Thu Hằng Gv. Khoa Nhà nước - Pháp luậtMỘT SỐ Ý KIẾN GÓP Ý CHO GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP LLCT - HC (PHẦN: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC)
21Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh PTK. LL Mác – Lênin, TT Hồ Chí MinhMỘT VÀI Ý KIẾN TRAO ĐỔI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY PHẦN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LLCT - HC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI NĂM 2014
22Nguyễn Hồ Cảnh Phó Hiệu trưởngMỘT VÀI Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ LIÊN HỆ THỰC TẾ TRONG GIẢNG DẠY CÁC BÀI THUỘC PHẦN HỌC “NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG Ở CƠ SỞ” TRONG CHƯƠNG TRÌNH TCLLCT - HC
23Ths. Nguyễn Văn Thành TK. LL Mác – Lênin, TT Hồ Chí MinhNÂNG CAO HIỆU QUẢ LIÊN HỆ THỰC TẾ TRONG GIẢNG DẠY PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ - TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
24Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh PTK. LL Mác – Lênin, TT Hồ Chí MinhNÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC GẮN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
25Ths. Nguyễn Thị Loan PTP. Khoa học-Thông tin -Tư liệuNÂNG CAO KIẾN THỨC THỰC TIỄN ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
26Ths. Nguyễn Khắc Thắng TK. Nhà nước - Pháp luậtMỘT SỐ Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ VIỆC LIÊN HỆ THỰC TẾ TRONG CÁC BÀI GIẢNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TCLLCT – HC NĂM 2014
27Ths. Nguyễn Anh Tuấn GV. Khoa Nhà nước - Pháp luậtVẬN DỤNG THỰC TIỄN VÀO GIẢNG DẠY BỘ MÔN LÝ LUẬN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH TCLLCT - HC
28Ths. Lê Thu Hường PTP. Đào tạoMỘT VÀI GỢI Ý ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC GẮN THỰC TẾ VÀO GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
29Ths. Nguyễn Văn Phượng Gv. Khoa LL Mác-Lênin, TT Hồ Chí MinhNHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ TRONG VIỆC LIÊN HỆ LÝ LUẬN VỚI THỰC TẾ KHI GIẢNG DẠY MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Ở CHƯƠNG TRÌNH TCLLCT - HC
30Ths. Ngô Thị Vân Gv. Khoa Xây dựng ĐảngMỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ LIÊN HỆ THỰC TẾ TRONG GIẢNG DẠY LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN
31Ths. Nguyễn Phùng Khánh TK. Dân vậnMỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆC GIẢNG DẠY BỘ MÔN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO Ở CƠ SỞ
32Ths. Phạm Thị Tuân Gv. Khoa LL Mác-Lênin, TT Hồ Chí MinhMỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC LIÊN HỆ THỰC TẾ QUA BỘ MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
33Ths. Nguyễn Thị Chiên Gv. Khoa LL Mác-Lênin, TT Hồ Chí MinhGẮN NỘI DUNG GIẢNG DẠY MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC THỰC HIỆN ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
34Ths. Phan Thị Thanh Huyền Gv. Khoa LL Mác-Lênin, TT Hồ Chí MinhGIẢNG VIÊN TRẺ VỚI VẤN ĐỀ LIÊN HỆ THỰC TẾ TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
35Ths. Nguyễn Văn Điều Gv. Khoa LL Mác-Lênin, TT Hồ Chí MinhGIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
36 Quang ĐạoHIỂU ĐỂ YÊU HƠN CÂU DÂN CA VÍ, GIẶM QUÊ NHÀ
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn