Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

TTTác giảTrích yếu
1Ths. Nguyễn Thanh Hiền - TUV, Hiệu Trưởng Trường Chính trị Nghệ AnĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ - LÝ LUẬN PHẢI GẮN VỚI THỰC TIỄN
2 Ths. Dương Thanh Bình - Phó trưởng Khoa Xây dựng ĐảngVẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG
3Ths. Nguyễn Thị Chiên - Gv. Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng HCM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ VÀ THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
4Ths. Nguyễn Thị Hoài An - Phó trưởng Phòng Khoa học – Thông tin – Tư liệuCHUYỆN VỀ CHIẾC ÁO BÁC HỒ MẶC NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 1945
5Ths. Nguyễn Thị Hoài An - Phó trưởng Phòng Khoa học – Thông tin – Tư liệuCẢM XÚC THÁNG NĂM TRÊN QUÊ HƯƠNG BÁC
6Trần Văn Công - Gv. Khoa Xây dựng ĐảngHỒ CHÍ MINH: TỪ CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC ĐẾN CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, MỘT QUYẾT ĐỊNH LỊCH SỬ LÀM THAY ĐỔI VẬN MỆNH DÂN TỘC
7 Ths. Nguyễn Quỳnh Trang - Gv. Khoa Xây dựng Đảng TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG MẶT TRẬN VIỆT MINH - NHÂN TỐ CƠ BẢN TẠO NÊN SỨC MẠNH CHÍNH TRỊ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
8Nguyễn Thuỳ Dung - Gv. Khoa Xây dựng ĐảngPHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT DÂN TỘC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC HIỆN NAY
9Cao Thị Thu Huyền - Gv. Khoa Xây dựng ĐảngQUÁN TRIỆT, VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐỐI NGOẠI VÌ HOÀ BÌNH, HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY
10Trần Thị Thu Hà - Gv. Trường Đại học Luật TP Hồ Chí MinhHỌC THEO BÁC BẰNG NHỮNG ĐIỀU BÌNH DỊ NHẤT
11Nguyễn Anh – Hoài AnHÌNH MẪU THANH NIÊN THỜI ĐẠI MỚI
12 Phan Thị Thanh Huyền - Gv. Khoa Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng HCMTHANH NIÊN NGHỆ AN TIÊN PHONG TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ
13Ths. Nguyễn Thị Thu Sa - Gv. Khoa Dân vậnTHANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
14Mai Thị Thu Hiền - Gv. Khoa Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng HCMTUỔI TRẺ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN HỌC TẬP VÀ THỰC HIỆN ĐỨC “CẦN” THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
15Ths. Đinh Văn Dũng - Gv. Khoa Dân vậnGIÁO DỤC THANH NIÊN VIỆT NAM “TRUNG VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN” THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
16Nguyễn Tiến Uyên - Phó trưởng Khoa Xây dựng ĐảngBÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ CHỚP THỜI CƠ TỔNG KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN TỪ CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG 8 CỦA VIỆT NAM
17Nguyễn Văn Điều - Gv. Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng HCMCÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 - MINH CHỨNG SINH ĐỘNG CHO TINH THẦN ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
18 Nguyễn Anh - Hoài AnMỐC SON CHÓI LỌI CỦA LỊCH SỬ DÂN TỘC
19Nguyễn Tiến Uyên - Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975, BÀI HỌC SÁNG NGỜI VỀ NGHỆ THUẬT XÁC ĐỊNH VÀ NẮM VỮNG THỜI CƠ CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
20Cao Thị Thu Huyền - Gv. Khoa Xây dựng ĐảngNHÂN DÂN DIỄN CHÂU VÀ QUỲNH LƯU TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ
21Ths. Ngô Bá Cường - Trưởng Phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệuLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
22Ths. Ngô Bá Cường - Trưởng Phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệuSỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP NGHỆ AN – NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỀ GIẢI PHÁP CHO THỜI GIAN TỚI
23 Nguyễn Khắc Thắng - Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luậtĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ - THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
24Phan Tiến Dũng - Trưởng Phòng Đào tạo KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NGHỆ AN
25Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó trưởng Khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng HCMMỘT VÀI Ý KIẾN TRONG VIỆC ĐỔI MỚI RA ĐỀ THI HẾT MÔN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN HIỆN NAY
26Ths. Dương Thanh Bình - Phó trưởng Khoa Xây dựng ĐảngMỘT SỐ VẤN ĐỀ RÚT RA QUA HOẠT ĐỘNG ĐI THỰC TẾ CƠ SỞ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN NHÀ TRƯỜNG
27Ths. Cao Diệu Linh - Gv. Khoa Nhà nước & Pháp luậtNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC – GÓC NHÌN TỪ CƠ SỞ
28Ths. Đinh Văn Dũng - Gv. Khoa Dân vậnCẢM XÚC TỪ MỘT CHUYẾN ĐI VỀ PHƯƠNG NAM
29 Nguyễn Văn Điều - Khoa LL Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí MinhSUY NGHĨ VỀ VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY
30Ths. Cao Diệu Linh - Gv. Khoa Nhà nước & Pháp luậtYÊU NƯỚC – GÓC NHÌN TỪ BIỂN ĐÔNG
31Phạm Thị Lan Hương - Khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí MinhPHÁT HUY VAI TRÒ ĐỊNH HƯỚNG CỦA THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT BIỆN CHỨNG ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG HIỆN NAY
32Nguyễn Thị Dung - Gv. Khoa Xây dựng ĐảngQUÁN TRIỆT ĐỊNH HƯỚNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG VỀ VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG TRONG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN HIỆN NAY
33Nguyễn Thị Mai Thương - Gv. Khoa Dân vậnVAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN TRONG VIỆC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO
34Nguyễn Văn Điều - Gv. Khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng HCMPHÁT HUY CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VÀ CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG VIỆC ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI NHỮNG HÀNH ĐỘNG SAI TRÁI CỦA TRUNG QUỐC TRÊN BIỂN ĐÔNG HIỆN NAY
35Cao Thị Thu Huyền - Gv. Khoa Xây dựng ĐảngVẬN DỤNG ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TA TRONG VIỆC XỬ LÝ VỚI VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG HIỆN NAY
36Ths. Nguyễn Văn Thành - Trưởng Khoa Lý luận Mác- Lênin, Tư tưởng HCMMỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ, XÃ HỘI CẦN QUAN TÂM TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG THÔN NƯỚC TA
37Ths. Nguyễn Văn Thành - Trưởng Khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng HCMDỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA: KINH NGHIỆM Ở XÃ PHÚC THÀNH, TỈNH NGHỆ AN
38Th.s Lương Văn Vỹ - Phó trưởng Khoa Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng HCMTHỰC HIỆN TỐT NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO DOANH NHÂN NGHỆ AN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LÀ GÓP PHẦN THÚC ĐẨY KINH TẾ TỈNH NHÀ PHÁT TRIỂN
39Ths. Thái Xuân Sang - Gv. Khoa Nhà nước & Pháp luậtMỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM
40Ths. Thái Xuân Sang - Phó trưởng Khoa Nhà nước & Pháp luậtTÌM HIỂU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRUNG QUỐC
41Ths. Trần Bá Long - Phó trưởng Phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệuCHỈ SỐ PAPI NGHỆ AN ĐI XUỐNG VÀ CÓ DẤU HIỆU MÂU THUẪN?
42Ths. Nguyễn Thị Hoài An - Phó trưởng Phòng Khoa học – Thông tin – Tư liệuNHỚ NƯỚC VỐI QUÊ HƯƠNG
43Ths. Cao Diệu Linh - Gv. Khoa Nhà nước & Pháp luậtĐỌC HIẾN CHƯƠNG VỀ CHẾ ĐỘ TỰ QUẢN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CỦA HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU - MỘT VÀI ĐIỀU SUY NGẪM
44Ths. Nguyễn Anh Tuấn - Gv. Khoa Nhà nước & Pháp luậtXÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
45Nguyễn Thị Mai Thương - Gv. Khoa Dân vậnNÂNG CAO Ý THỨC THAM GIA GIAO THÔNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG
46Ths. Phạm Thị Tuân - Gv. Khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng HCMTÌM HIỂU VỀ PHONG TỤC RƯỢU CẦN CỦA NGƯỜI THÁI Ở QUỲ CHÂU, NGHỆ AN
47Ths. Phạm Thị Tuân - Gv. Khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng HCMVAI TRÒ CỦA VIỆC GIÁO DỤC Ý THỨC THẨM MỸ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn