Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

TTTác giảTrích yếu
1 Th.s Hồ Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Giữ gìn bản sắc văn hóa trong tình hình chống phá của các thế lực thù địch và hội nhập quốc tế
2 Th.s Hồ Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam /Đi - ô - xin Việt Nam nhất định thành công
3 Gv. Nguyễn Thị Hằng - Phòng Đào tạo Phụ nữ Việt Nam với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tác phẩm Dân vận
4 Nguyễn Quốc Gia - Gv Khoa Xây dựng Đảng Đọc tác phẩm "Cách đánh du kích" của Hồ Chí Minh
5 Nguyễn Ngọc Thanh - PT Khoa Triết - CNXHKH Những quan điểm mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về lĩnh vực xã hội và văn hóa được thể hiện trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X
6 Th.s Nguyễn Thị Kim Oanh - Gv. Khoa Triết - CNXHKH Một vài suy nghĩ về "văn hóa uống" hiện nay
7 Th.s Ngô Bá Cường - PT Khoa Xây dựng Đảng Về tính chất thuộc địa nửa phong kiến của Việt Nam từ khi Pháp xâm lược đến Cách mạng tháng Tám - cần làm rõ những đặc điểm kinh tế và xã hội
8 Nguyễn Ngọc Thanh - PT Khoa Triết - CNXHKH Tìm hiểu về dòng họ của người Mông ở Kỳ Sơn, Nghệ An
9 Th.s Nguyễn Thị Thanh - Gv Khoa Nhà nước và Pháp luật Vấn đề áp dụng phương pháp dạy học mới ở Trường Chính trị Nghệ An
10 Phan Tiến Dũng - PT Khoa Nhà nước và Pháp luật Sự phát triển các quyền xã hội cơ bản của công dân từ Hiến pháp 1980 đến Hiến pháp năm 1992
11 Nguyễn Thị Lan - PT Khoa Quản lý Nhà nước Tìm hiểu một số quy định về thanh tra nhân dân
12 Nguyễn Quang Đô - PGĐ Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Đôi điều suy nghĩ về câu khẩu hiệu lớn của Trường "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ".
13 Lê Anh Xuân - PT Khoa Nhà nước và Pháp luật Phòng Tư pháp huyện Quỳnh Lưu với công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
14 Th.s Võ Thị Thúy Hà - Gv Khoa Quản lý Nhà nước Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh phòng và chống tham nhũng
15 Th. s Phan Văn Ninh - PT Phòng Đào tạo Thể chế kinh tế và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế
16 Bùi Văn Năm - Gv Khoa Triết - CNXHKH Nguyên nhân của những thành tựu và những hạn chế cần khắc phục trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu ở xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu.
17 Văn Đình Tấn - Gv Khoa Kinh tế Nguồn nhân lực trong công cuộc CNH, HĐH ở nước ta
18 Th.s Nguyễn Thị Thanh Minh - Gv Khoa Kinh tế Cơ hội và thách thức đối với ngành nuôi trồng thủy sản Quỳnh Lưu khi Việt Nam gia nhập WTO
19Th.s Nguyễn Thị Loan - Phòng KH-TT-TL Từ tư tưởng, tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, suy nghĩ về vấn đề giáo dục đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.
20Nguyễn Quốc Gia - Gv Khoa Xây dựng Đảng Làm tốt công tác giám sát của Đảng ở cơ sở
21Th. s Trần Viết Linh - TP. Đào tạoCần hiểu và thống nhất việc hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa tại Trường Chính trị Nghệ An
22 Lê Văn Minh - Gv Khoa Xây dựng Đảng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật - Bài học từ "Cuộc thi tìm hiểu luật thủy sản" ở Nghệ An
Các số khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn