Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Đề tài nghiên cứu khoa học

DANH SÁCH ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN NĂM 2015
24/03/2015 3:56 PM

 

 

1. Khoa Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Tên sáng kiến: Củng cố kiến thức các bài học phần triết học Mác – Lênin bằng những bài tập tình huống

- Người đăng ký: Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó trưởng Khoa Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

 2. Khoa Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Tên sáng kiến: Xây dựng bộ đề thi và đáp án dành cho thi vấn đáp phần Kinh tế chính trị thuộc chương trình TCLLCT – HC

- Người đăng ký: Ths. Nguyễn Văn Thành – Trưởng Khoa Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

3. Khoa Nhà nước - Pháp luật

- Tên sáng kiến: Neo chốt kiến thức bằng việc tổ chức trò chơi trong môn học Nhà nước và Pháp luật

- Người đăng ký: Ths. Nguyễn Thị Thanh – Phó trưởng Khoa Nhà nước - Pháp luật

 4. Phòng Hành chính – Tổ chức

- Tên sáng kiến: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công tại Trường Chính trị Tỉnh Nghệ An

- Người đăng ký: Chu Văn Xuân – Trưởng Phòng Hành chính – Tổ chức

 5. Phòng Khoa học – Thông tin – Tư liệu

- Tên sáng kiến: Xây dựng kỷ yếu tóm tắt đề tài, đề án khoa học của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An từ 2000 - 2015

- Người đăng ký: Ths. Ngô Bá Cường – Trưởng Phòng Khoa học – Thông tin – Tư liệu

 

 

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn