Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Đề tài nghiên cứu khoa học

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOA HỌC NĂM 2015
24/03/2015 3:29 PM

1. Khoa Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Tên đề tài: Phát triển thành phần kinh tế tư nhân ở huyện Quỳnh Lưu hiện nay

- Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Văn Thành – Trưởng Khoa Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Thư ký: Phan Thị Thanh Huyền

2. Khoa Xây dựng Đảng

- Tên đề tài: Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển đảng viên vùng giáo tại một số xã thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tiến Uyên – Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng

- Thư ký: Ths. Nguyễn Thị Hồng Giang

3. Khoa Nhà nước - Pháp luật

- Tên đề tài: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An hiện nay

- Chủ nhiệm đề tài: Lê Anh Xuân – Phó trưởng Khoa Nhà nước - Pháp luật

- Thư ký: Ths. Thái Xuân Sang - Phó trưởng Khoa Nhà nước - Pháp luật

4. Khoa Dân vận

- Tên đề tài: Xây dựng, biên soạn chương trình, nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay

- Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Phùng Khánh – Trưởng Khoa Dân vận

- Thư ký: Ths. Phạm Thị Như Quỳnh – Phó Trưởng Khoa Dân vận

5. Nhóm nghiên cứu

- Tên đề tài: Xây dựng tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ địa phương tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020” trong chương trình đào tạo TCLLCT-HC

- Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trần Viết Linh – Phó Hiệu trưởng

- Thành viên: Ths. Lê Thu Hường – Phó trưởng Phòng Đào tạo; Ths. Dương Thanh Bình – Trưởng Khoa Xây dựng Đảng; Ths. Nguyễn Phùng Khánh – Trưởng Khoa Dân vận

 

 

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn