Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Kế hoạch đào tạo


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2015

TT

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

THỜI GIAN KHAI GIẢNG

 
 

 

I. ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ -HÀNH CHÍNH

 

 

 

Chương trình năm 2014 chuyển sang

Chương trình cũ

 

1

K43.4 (TC)

8/102013

 

2

K43.5 (TC)

8/10/2013

 

3

K43.6 (TC)

5/11/2013

 

4

K43.7 (TC)

5/11/2013

 

5

Nghi Lộc 13

28/11/2013

 

6

Quỳnh Lưu 15

9/12/2013

 

7

Yên Thành 11

19/12/2013

 

8

Thái Hòa 3

23/12/2013

 

9

Cửa Lò 6

21/12/2013

 

10

Diễn Châu 16

10/1/2014

 

11

Quỳ Châu 6

18/3/2014

 

12

Đô Lương 12

26/3/2014

 

13

Hưng Nguyên 8

22/4/2014

 

14

Quế Phong 8

14/5/2014

 

15

Hoàng Mai 1

7/5/2014

 

 

 

Chương trình mới

 

16

Anh Sơn 11

10/6/2015

 

17

Quỳ Hợp 6

16/6/2014

 

18

Quân Sự K7.1

11/8/2014

 

19

Thanh Chương 13

22/8/2014

 

20

Quân Sự K7.2

4/9/2014

 

21

K44.1

9/9/2014

 

22

K44.2

9/9/2014

 

23

TP Vinh 14

19/9/2014

 

24

Quỳnh Lưu 16

22/9/2014

 

25

Tân Kỳ 9

20/10/2014

 

26

Yên Thành 12

8/10/2014

 

27

K44.3 ( TC)

5/11/2014

 

28

K44.4 ( TC)

8/12/2014

 

29

Nghi Lộc 14

15/12/2014

 

30

Diễn Châu17

22/12/2014

 

31

Thanh Chương 14

21/11/2014

 

32

Yên Thành 13

19/12/2014

 

 

CÁC LỚP DỰ KIẾN MỞ TRONG NĂM 2015

 

33

Nam Đàn 11

6/1/2015

 

34

Tương Dương 7

16/1/2015

 

35

Con Cuông 8

T3/2015

 

36

Quân Sự K8.1

T3/2015

 

37

Kỳ Sơn 9

T4/2015

 

38

Đô Lương 13

T4/2015

 

39

Nghĩa Đàn 12

T5/2015

 

40

Hoàng Mai 2

T5/2015

 

41

Hưng Nguyên 9

T6/2015

 

42

Quỳ Hợp 7

T8/2015

 

43

Quân Sự K8.2

T8/2015

 

44

K45.1(tập trung)

T9/2015

 

45

K45.2(tập trung)

T9/2015

 

46

Thái Hòa 4

T10/2015

 

47

Vinh 15

T10/2015

 

48

K45.3 (TC)

T11/2015

 

49

K45.4 (TC)

T11/2015

 

50

Quân sự K8.3

T11/2015

 

51

Thanh Chương 15

T12/2015

 

 

II. CÁC LỚP BỒI DƯỠNG, ĐOÀN THỂ

 

 

1

Bồi dưỡng nghạch chuyên viên chính

T5/2015

 

2

Bồi dưỡng nghạch chuyên viên chính

T5/2015

 

3

Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực

T7/2015

 

4

Bồi dưỡng cán bộ dân vận

T8/2015

 

5

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội nông dân

T9/2015

 

6

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

T9/2015

 

7

Bồi dưỡng bí thư đảng ủy xã (02 lớp)

T10/2015

 

8

Bồi dưỡng đối tượng 4

T10/2015

 

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn