Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Thi đua, khen thưởng

TỔNG HỢP CÁC DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2014
09/03/2015 3:48 PM

 

A

DANH HIỆU TẬP THỂ

1

Khoa Xây dựng Đảng

2

Phòng KH-TT-TL

3

Khoa NN-PL

4

Phòng HC - TC

5

Khoa Lý luận Mác-Lênin, TTHCM

6

Phòng Đào tạo

7

Khoa Dân vận

C

ĐỀ NGHỊ CẤP TRÊN KHEN THƯỞNG

I

Tập thể

1

Tập thể Trường Chính trị

2

Phòng Đào tạo

3

Khoa NN - PL

II

Cá nhân

1

Nguyễn Thanh Hiền

2

Thái Xuân Sang

3

Trần Duy Rô Nin

4

Lê Thu Hường

5

Nguyễn Tiến Uyên

6

Nguyễn Phùng Khánh

III

Đề nghị CTUBND tỉnh công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

1

Phạm Thị Như Quỳnh

2

Nguyễn Thị Kim Oanh

3

Thái Xuân Sang

VI

Đề nghị CTUBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc

1

Trường Chính trị

2

Phòng HC - TC

3

Khoa Dân vận

D

DANH HIỆU CÁ NHÂN

i

Lao động tiên tiến

1

Trần Văn Công 

2

Nguyễn Thị Hoài An

3

Thái Thị Kim Anh

4

Nguyễn Tuấn Anh

5

Trần Thị Ngọc Bảo

6

Dương Thanh Bình

7

Nguyễn Hồ Cảnh

8

Nguyễn Văn Cầu

9

Nguyễn Thị Chiên

10

Nguyễn Văn Chính

11

Ngô Bá Cường

12

Phùng Thị Thùy Dung

13

Phan Tiến Dũng

14

Đinh Văn Dũng

15

Nguyễn Văn Điều

16

Nguyễn Quang Đô

17

Nguyễn Thị Hồng Giang

18

Nguyễn Khắc Hà

19

Võ Thị Thúy Hà

20

Nguyễn Thị Hằng

21

Phan Thị Thu Hằng

22

Nguyễn Thanh Hiền

23

Mai Thị Thu Hiền

24

Nguyễn Thị Sơn Hoa

25

Nguyễn Thị Ánh Hồng

26

Phan Thị Thanh Huyền

27

Cao Thị Thu Huyền

28

Hồ Thị Hưng

29

Phạm Thị Lan Hương

30

Trần Thị Hương

31

Lê Thu Hường

32

Nguyễn Phùng Khánh

33

Cao Diệu Linh

34

Trần Viết Linh

35

Nguyễn Thị Loan

36

Trần Bá Long

37

Hoàng Thị Lương

38

Đặng Thị Lê Mai

39

Nguyễn Hằng Nga

40

Ngô Thị Hằng Nga

41

Phạm Thị Nga

42

Trần Duy Rô Nin

43

Phan Văn Ninh

44

Nguyễn Thị Kim Oanh

45

Nguyễn Văn Phượng

46

Trần Thị Thiều Quang

47

Phạm Thị Như Quỳnh

48

Nguyễn Thị Thu Sa

49

Thái Xuân Sang

50

Nguyễn Đình Thanh

51

Nguyễn Thị Thanh

52

Nguyễn Văn Thành

53

Nguyễn Khắc Thắng

54

Phạm Thuỷ

55

Trần Thị Ngọc Thuý

56

Nguyễn Thị Mai Thương

57

Nguyễn Quỳnh Trang

58

Phạm Thị Tuân

59

Nguyễn Anh Tuấn

60

Hoàng Xuân Tùng

61

Nguyễn Tiến Uyên

62

Ngô Thị Vân

63

Lê Thị Vinh

64

Lương Văn Vỹ

65

Lê Anh Xuân

66

Chu Văn Xuân

67

Đậu Văn Xuân

II

Chiến sĩ thi đua cơ sở

1

Nguyễn Thanh Hiền

2

Trần Viết Linh

3

Nguyễn Hồ Cảnh

4

Trần Duy Rô Nin

5

Nguyễn Thị Kim Oanh

6

Phạm Thị Như Quỳnh

7

Nguyễn Phùng Khánh

8

Thái Xuân Sang

9

Nguyễn Tiến Uyên

10

Lê Thu Hường

11

Nguyễn Thị Hoài An

12

Ngô Bá Cường

13

Nguyễn Thị Thanh

14

Dương Thanh Bình

15

Nguyễn Anh Tuấn

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn