Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Thi đua, khen thưởng


CÁC DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2013
13/11/2014 8:08 AM

 

1.  Huân chương Lao động hạng ba: 01 (đ/c Trần Viết Linh);

 2.  Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: 01 tập thể: Phòng ĐT

 3. Bằng khen của Giám độc Học viện cho tập thể Trường Chính trị Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ năm học 2013-2014;

 4.  Tập thể Lao động xuất sắc: 02 TTLĐXS vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, tiêu biểu năm 2013:

 + Phòng Đào tạo;

 + Khoa NN-PL.

 5.  Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 03 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen:

 + Đ/c Nguyễn Hồ Cảnh - PHTHC

 + Đ/c Trần Viết Linh - PHTĐT

 + Đ/c Phạm Thị Như Quỳnh – PTK Dân vận.

 6. Phân loại tập thể và cá nhân năm 2013:

 * Về cá nhân:

 + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 41

 + Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 09

 + Hoàn thành nhiệm vụ: 04

 + Không hoàn thành nhiệm vụ: 01

 * Về tập thể:

 + Hoàn thành XSNV: 06

 + Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 01

 7.  Danh hiệu thi đua năm 2013:

 + Lao động tiên tiến: 50 cá nhân

 + Chiến sỹ thi đua cơ sở: 12 cá nhân

 + Tập thể lao động tiên tiến: 06 tập thể

 8.  Hiệu trưởng tặng Giấy khen:

 + Cá nhân: 15 cá nhân

 + Tập thể: 04 tập thể

 

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn