Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Đề tài nghiên cứu khoa học

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN KHOA HỌC VÀ SÁNG KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN NĂM 2017
06/02/2018 3:22 PM
DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN

TT

Tên đề tài, đề án

Chủ nhiệm

Cấp

I

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

1

Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

ThS. Trần Bá Long

Trường

2

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên ở các Đảng bộ phường thuộc Thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.

ThS. Nguyễn Thị Hồng Giang

Trường

3

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Huyện Diễn Châu trong giai đoạn hiện nay.

ThS. Nguyễn Khắc Thắng

Trường

4

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.

ThS. Phạm Thị Như Quỳnh

Trường

5

Thực trạng và giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Trung tâm BDCT cấp huyện, tỉnh Nghệ An giai đoạn hiện nay.

ThS. Nguyễn Văn Điều

 

Trường

6

Thực trạng và giải pháp chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ laị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ở Nghệ An.

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa

Tỉnh

II

ĐỀ ÁN

7

Bổ sung, chỉnh lý tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4 của tỉnh Nghệ An.

ThS. Lê Thu Hường

Trường

8

Xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức và thỉnh giảng cấp tỉnh tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020.

ThS. Trần Duy Rô Nin

Trường

                                                                        DANH SÁCH CÁC SÁNG KIẾN

TT

Tên sáng kiến

Nhóm

1

Xây dựng quy định về quy trình thực hiện việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

- ThS. Trần Viết Linh

- ThS. Trần Duy Rô Nin

2

Một số biện pháp quản lý nhằm tiết kiệm điện, nước tại nhà C1.

- ThS. Nguyễn Tuấn Anh

- VC. Đậu Văn Xuân

3

Sử dụng linh hoạt phương pháp sàng lọc để nâng cao hiệu quả giảng dạy trong cụm bài 1, 2, 3 môn Đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- ThS. Phan Thị Thanh Huyền

4

Sử dụng hiệu quả phương pháp lấy ý kiến ghi lên bảng trong bài 3: Những vấn đề cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

- ThS. Nguyễn Hằng Nga

5

Sử dụng hiệu quả hình ảnh và phim tư liệu trong giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh

- ThS. Nguyễn Thị Chiên

6

Sử dụng có hiệu quả phương pháp lồng ghép kể chuyện lịch sử để nâng cao chất lượng giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

- ThS. Ngô Thị Vân

7

Khai thác yếu tố tích cực trong phương pháp thuyết trình vào giảng dạy bộ môn Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

- CN. Nguyễn Thùy Dung

8

Tích lũy kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở

- ThS. Nguyễn Thị Thu Sa

- ThS. Phạm Thị Tuân

9

Kết hợp phương pháp tình huống và phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia trong giảng dạy Bài Nghiệp vụ công tác công đoàn và vận động công nhân ở cơ sở

- ThS. Nguyễn Thị Mai Thương

10

Vận dụng một số kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động Đoàn ở cơ sở vào giảng dạy bài Nghiệp vụ công tác Đoàn thanh niên và vận động thanh niên ở cơ sở, của bộ môn Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở

- ThS. Đinh Văn Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn