Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Trang văn nghệ

THẦY TÔI VÀ TRANG GIÁO ÁN

                                                      Nguyễn Thị Hoan - Học viên khóa 12

 

                      Hơn ba mươi năm như một cuộc trường chinh

                      Trang giáo án chở nặng tình người giảng đạo

                      Đạo người, đạo nghề chở nặng lòng nhân

                      Đây quy luật, kia phạm trù rồi giải pháp

                      Suốt canh thâu phương pháp luận chưa thành

                      Thầy vẫn miệt mài gõ từng con chữ nhỏ

                      Trang giáo án in cứ thế xếp cao dần

                      Đã qua rồi những trang viết tay chữ mờ, chữ tỏ

                      Tuổi xanh đi qua, nhưng chưa qua thời gian khó

                      Bóng thời gian đã phủ kín mái đầu

                      Dẫu cuộc đời muôn trùng cuộc bể dâu

                      Nhưng thời gian bỗng như không có tuổi

                      Và có một điều như không hề thay đổi

                      Thầy vẫn say sưa như thủa ấy xuân thì

                      Vì sự nghiệp trồng người, vì hạnh phúc ngày mai

                      Thầy không ngủ – vẫn miệt mài bên trang giáo án.

                                                        Vinh, ngày 1/5/2016

 

                 BẢY MƯƠI NĂM ẤY MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

            (Kính tặng thầy, cô giáo Trường Chính trị tỉnh Nghệ An)

                                    Nguyễn Thị Hoan - Học viên khóa 12

 

                      Bảy mươi năm, một chặng đường

                  Nhớ sao ngày ấy mái trường thân yêu

                      Nhớ sao những buổi sớm chiều

                  Thầy lên bục giảng bao điều sẻ chia

                      Giảng đường đó, thư viện kia

                  Mái tranh, mái ngói, nhà kia vừa làm.

                      Nhớ sao thời buổi chiến tranh

                  Trường đi sơ tán xây thành lũy cao

                      Thành lũy lý luận dồi dào

                  Mác – Lê dõi sáng như sao giữa trời

                      Bồi dưỡng cán bộ cho đời

                  Xây dựng đất nước sáng ngời mai sau

                      Sánh vai cường quốc năm châu

                  Đội ngũ cán bộ khắc sâu lời Người

                      Phân hiệu nay trở thành trường

                  Khanh trang, lớn mạnh, vững vàng đi lên.

                      Mở đầu bốn mươi học viên

                Nay trường đội ngũ tiên phong dẫn đường

                      Có nề nếp, có kỷ cương

                Hàng vạn cán bộ kiên cường bám dân

                      Trong gian khổ không ngại ngần

                 Nhớ lời Bác dạy ân cần chúng con

                      Con “Đường Kách mệnh” sắt son

                  Bảy mươi năm tiến, nước non sáng ngời

                      Bảy mươi năm một chặng đường

                Thống nhất, sáp nhập bốn trường tiên phong

                      Đội ngũ cán bộ đồng lòng

                Trường Chính trị Tỉnh tiền phong ra đời

                      Cơ sở trường lớp khang trang

                Giáo viên trẻ, học vấn càng nâng cao

                      Trình độ mọi mặt chuyên sâu

              Xứng danh trường Tỉnh đi đầu chuyên môn

                      Góp phần cho sự sống còn

               Đất nước vững mạnh, nước non vững bền.

                                            Vinh, ngày 1/5/2016

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn