Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Thi đua, khen thưởng

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ ĐẠT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2016
24/03/2017 2:52 PM

       Qua một năm lao động, phấn đấu, tập thể cán bộ, viên chức Trường Chính trị Nghệ An đã lập được nhiều thành tích trong giảng dạy, phục vụ góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị năm 2016 được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho.Sau đây là danh sách tập thể, cá nhân với các danh hiệu thi đua:

 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ ĐẠT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2016

 

A

DANH HIỆU CÁ NHÂN

I

Lao động tiên tiến

2

Thái Thị Kim Anh

3

Dương Thanh B́nh

4

Nguyễn Hồ Cảnh

5

Nguyễn Thị Chiên

6

Nguyễn Văn Chính

7

Trần Văn Công

8

Nguyễn Thùy Dung

9

Phùng Thị Thùy Dung

10

Đinh Văn Dũng

11

Phan Tiến Dũng

12

Nguyễn Văn Điều

13

Nguyễn Quang Đô

14

Nguyễn Thị Hồng Giang

15

Nguyễn Khắc Hà

16

Vơ Thị Thúy Hà

17

Mai Thị Thu Hiền

18

Nguyễn Thị Hồng Hoa

19

Cao Thị Thu Huyền

20

Phan Thị Thanh Huyền

21

Hồ Thị Hưng

22

Lê Thu Hường

23

Nguyễn Phùng Khánh

24

Cao Diệu Linh

25

Trần Viết Linh

26

Nguyễn Thị Loan

27

Hoàng Thị Lương

28

Đặng Thị Lê Mai

29

Ngô Thị Hằng Nga

30

Nguyễn Hằng Nga

31

Phạm Thị Nga

32

Trần Duy Rô Nin

33

Nguyễn Thị Kim Oanh

34

Phạm Thị Như Quỳnh

35

Ngô Thị Vân

36

Nguyễn Thị Thu Sa

37

Thái Xuân Sang

38

Nguyễn Đ́nh Thanh

39

Nguyễn Thị Thanh

40

Nguyễn Văn Thành

41

Nguyễn Khắc Thắng

42

Trần Thị Ngọc Thuư

43

Nguyễn Thị Mai Thương

44

Phạm Thị Tuân

45

Nguyễn Anh Tuấn

46

Nguyễn Tiến Uyên

47

Lê Thị Vinh

48

Lương Văn Vỹ

49

Đậu Văn Xuân

II

Chiến sĩ thi đua cơ sở

1

Nguyễn Thị Hồng Hoa

2

Nguyễn Hồ Cảnh

3

Trần Viết Linh

4

Dương Thanh B́nh

5

Phan Tiến Dũng

6

Nguyễn Phùng Khánh

7

Trần Duy Rô Nin

8

Nguyễn Thị Kim Oanh

9

Nguyễn Thị Thanh

10

Nguyễn Văn Thành

B

DANH HIỆU TẬP THỂ

I

Tập thể lao động tiên tiến

1

Khoa Xây dựng Đảng

2

Khoa Nhà nước - Pháp luật

3

Khoa Lư luận Mác-Lênin, TTHCM

4

Khoa Dân vận

C

ĐỀ NGHỊ CẤP TRÊN KHEN THƯỞNG

I

Đề nghị CTUBND tỉnh tặng Bằng khen

-

Tập thể

1

Trường Chính trị tỉnh

2

Khoa NN-PL

3

Khoa Lư luận Mác-Lênin, TTHCM

4

Khoa Dân vận

-

Cá nhân

1

Nguyễn Thị Hoài An

2

Dương Thanh B́nh

3

Phan Tiến Dũng

4

Nguyễn Phùng Khánh

5

Nguyễn Thị Hồng Giang

6

Trần Duy Rô Nin

7

Nguyễn Khắc Thắng

II

Đề nghị CTUBND tỉnh xét tặng "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh"

1

Trần Viết Linh

2

Nguyễn Phùng Khánh

3

Trần Duy Rô Nin

4

Nguyễn Thị Thanh

III

Đề nghị CTUBND tỉnh xét tặng "Tập thể lao động xuất sắc"

1

Khoa Xây dựng Đảng

IV

Huân chương Lao động hạng Ba

1

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn