Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Đề tài nghiên cứu khoa học

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOA HỌC NĂM 2016
01/04/2016 4:41 PM

    Ngày 28 tháng 2 năm 2016 với sự tham mưu Phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu,  Hội đồng Khoa học Trường phê duyệt 05 đề tài khoa học cấp Trường năm 2016 cho các tập thể, cá nhân. Chủ tịch Hội đồng yêu cầu các tập thể, cá nhân nhận đề tài khoa học có trách nhiệm hoàn thiện bảo đảm đúng tiến độ theo quy định. Đồng chí Ngô Bá Cường, Trường phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu yêu cầu các chủ nhiệm đề tài phải có báo cáo tiến độ thực hiện đề tài theo quy định qua đó Phòng tham mưu lên Hội đồng Khoa học Trường giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có.

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOA HỌC NĂM 2016

T/T

Tên đề tài

Thực hiện

Đơn vị

1

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy lý luận chính trị tại Trường Chính trị Nghệ An giai đoạn 2016-2020

- CNĐT: Th.s Nguyễn Thị Kim Oanh

- TK: Th.s Phạm Thị Lan Hương

Khoa LLMLN, TTHCM

2

Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Nghi Lộc trong giai đoạn hiện nay

- CNĐT: Th.s Nguyễn Thị Chiên

- TK: Th.s Mai Thị Thu Hiền

Khoa LLMLN, TTHCM

3

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An

- CNĐT: Th.s Hồ Thị Hưng

- TK: Th.s Nguyễn Thị Thanh

Khoa NN&PL

4

Thực trạng và giải pháp thực hiện quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm tại các xã trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn hiện nay

- CNĐT: Th.s Nguyễn Thị Loan

- TK: Th.s Phạm Thị Như Quỳnh

 

Khoa Dân Vận

5

Biên soạn tập bài giảng bồi dưỡng Bí thư Đảng ủy cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ nay đến năm 2020

- CNĐT: Th.s Dương Thanh Bình

- TK: Th.s Nguyễn Thị Hồng Giang

Khoa Xây Dựng Đảng

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn