Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Đề tài nghiên cứu khoa học

DANH SÁCH ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN NĂM 2016
09/03/2016 10:04 AM

DANH SÁCH SÁNG KIẾN NĂM 2016

 

TT

Tên sáng kiến

Người đăng ký

Đơn vị

1

Một số biện pháp để thực hiện tốt công tác tuyển sinh hệ trung cấp LLCT-HC tại trường Chính trị Nghệ An

Phan Tiến Dũng

Phòng Đào tạo

2

Nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa LLMLN, TTHCM

Nguyễn Văn Thành

Khoa LLMLN, TTHCM

3

Tăng cường công tác sắp xếp, bố trí và quản lý phương tiện tại trường Chính trị Nghệ An

Nguyễn Tuấn Anh

Phòng HC-TC

4

Một số giải pháp nâng cao tính tích cực, tự giác của viên chức Phòng HC-TC, Trường chính trị Nghệ An

Chu Văn Xuân

Phòng HC-TC

5

Xây dựng quy trình nhằm nâng cao hiệu quả cấp đổi, cấp lại, chứng nhận văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng tại trường Chính trị Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

Trần Viết Linh

Ban Giám hiệu

6

Nâng cao chất lượng giờ thảo luận cụm bài 7,8,9 trong phần học Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở bằng phương pháp tình huống và phương pháp đóng vai

Nguyễn Đình Thanh

Khoa Xây dựng Đảng

7

Xây dựng bộ câu hỏi thi vấn đáp học phần Quản lý hành chính Nhà nước trong chương trình Trung cấp LLCT-HC

Nguyễn Khắc Thắng

Khoa NN&PL

8

Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý học viên nội trú

Trần Thị Hoài Hương

Phòng Đào tạo

9

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng trang thông tin điện tử trường Chính trị Nghệ An

Nguyễn Thị Hoài An

Phòng KH-TT-TL

10

Xây dựng đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức Trường Chính trị Nghệ An

Trần Duy Rô Nin

Phòng HC-TC

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn