Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Giới thiệu


GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN

 

 Ngày 05/4/1993, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ra quyết định hợp nhất Trường Đảng Trần Phú, Trường Quản lý nhà nước, Trường Trung cấp Thanh vận Lý Tự Trọng thành Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Nghệ An. Đến năm 1997, Trường được đổi tên thành Trường Chính trị Nghệ An.

         Với bề dày lịch sử kể từ lớp huấn luyện cán bộ đầu tiên của Tỉnh ủy Nghệ An được tổ chức vào tháng 11 năm 1946, Trường Chính trị Nghệ An và các tổ chức tiền thân đã đóng góp một phần công sức vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phồn vinh.
         Thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Bác Hồ, trong suốt chặng đường lịch sử đã qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền Tỉnh; sự phối hợp, ủng hộ của các cấp, các ngành trong tỉnh và sự chở che, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, các thế hệ của nhà trường đã tiếp bước nhau nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao: huấn luyện; đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh nhà ngày càng trưởng thành, lớn mạnh. Bên cạnh đó, nhà trường còn đóng vai trò là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước và của tỉnh Nghệ An.
         Cùng với sự đổi mới của đất nước, Trường đã luôn bám sát mục tiêu, đối tượng, từng bước mở rộng loại hình, đa dạng hóa hình thức, đổi mới phương thức, phương pháp đào tạo. Vì vậy, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường ngày càng được nâng cao cả về số lượng, chất lượng và loại hình. Những năm đầu sau khi hợp nhất, Trường chủ yếu chỉ thực hiện được chuơng trình đào tạo hệ Trung cấp Lý luận Chính trị và bồi dưỡng cán bộ Quản lý nhà nước cấp cơ sở; đến nay, Trường đã mở rộng nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng mới như: Đào tạo Trung cấp Luật, Trung cấp Hành chính; Bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cơ sở, cán bộ các đoàn thể, bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính; bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế cho cán bộ doanh nghiệp; Phối hợp với các đơn vị Trung ương đào tạo cử nhân, cao cấp chính trị, cử nhân báo chí, cử nhân hành chính…
         Việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn trong những năm vừa qua cũng đã có nhiều khởi sắc và thu được nhiều kết quả. Hoạt động này không những góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn nói chung trong nhà trường mà còn đóng góp thiết thực vào việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh.
         Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, viên chức nhà trường ngày càng được củng cố và hoàn thiện. Hiện nay, bộ máy của Trường gồm Ban Giám hiệu (3 thành viên), 4 khoa, 3 phòng với 69 công chức, viên chức (trong đó, có 37 đồng chí đã và đang học Cao học).
         Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong nhà trường được đặc biệt quan tâm, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Trong nhiều năm, Đảng bộ Trường được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, các tổ chức đoàn thể hoạt động có nề nếp, hiệu quả được quần chúng tin cậy và cấp trên đánh giá cao.
 
Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, công tác được cải thiện rõ rệt. Đời sống cán bộ, viên chức và điều kiện sinh hoạt học tập của học viên không ngừng được nâng lên.
 
         Trong những năm tới, Trường Chính trị Nghệ An quyết tâm phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng trở thành một Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và một trong những Trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của tỉnh, xứng đáng với niềm tin và hy vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.
 
 
 
  
 
                                      BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH
 
 
         1. Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương Lao động Hạng ba năm 1985.
         2. Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương Lao động Hạng nhất năm 2006.
          3. Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương Độc lập Hạng ba năm 2011.
          4. Thủ tướng Chỉnh phủ tặng Bằng khen năm 2004, 2010.
          5.  Thủ tướng Chỉnh phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2005.
          6.  Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tặng nhiều Bằng khen .
          7.  Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong các năm 2001, 2003, 2005, 2007, 2009.
 
 
 
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn