Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng ngạch CV K33.14 Thanh Chương

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

6 S Hệ thống thông tin trong QLHCNN 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
7 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Quản lý tài chính trong cơ quan HCNN 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
8 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
9-11 S-C Nghỉ      
12 S Công vụ, công chức 4 Gv: Lê Anh Xuân  
  C Tiếp 4 Gv: Lê Anh Xuân  
13 S Thảo luận 4 Gv: Lê Anh Xuân  
  C Cải cách hành chính 4 Gv: Lê Anh Xuân  
14 S Tiếp 4 Gv: Lê Anh Xuân  
  C Thảo luận 4 Gv: Lê Anh Xuân  
15-19 S-C Nghỉ      
20 S Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành, lãnh thổ 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
21 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Thủ tục hành chính 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
22 S Tiếp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
23-26 S-C Nghỉ      
27 S Đạo đức công vụ 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
28 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Kiểm tra lần 1 2 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn