Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Quỳnh Lưu 22

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

     
16 S Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
17 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975) 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
18 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C Thảo luận  4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
19 S Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975) 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986) 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
20 S Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay) 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
21 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C NC      
22 S-C Nghỉ      
23 S Thi hết môn: CN Mác - Lê nin 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: TT Hồ Chí Minh 4 Cán bộ coi thi  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn