Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Yên Thành 18

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở

     
14 S Hoạt động LĐ, QL của cán bộ LĐ, QL ở cơ sở 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Phong cách lãnh đạo, quản lý của CB LĐ, QL ở cơ sở 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
15 S Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở. 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Thảo luận 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
16 S Kỹ năng ra QĐ và tổ chức thực hiện QĐ lãnh đạo, quản lý 4 PTP,Ths: Trần Duy Rô Nin  
  C Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 PTP,Ths: Trần Duy Rô Nin  
17 S Tiếp 4 PTP,Ths: Trần Duy Rô Nin  
  C Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở 4 PTP,Ths: Trần Duy Rô Nin  
18 S Thảo luận 4 PTP,Ths: Trần Duy Rô Nin  
  C Kỹ năng tuyên truyền thuyết phục… 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
19 S Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin… 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Kỹ năng xử lý tình huống chính trị xã hội ở cơ sở 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
20 S Thảo luận 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C NC      
21 S Thi hết môn: ĐL, CS 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
  C Thi hết môn: QLHCNN 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn