Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Tân Kỳ 13

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC TIẾT GIẢNG VIÊN GHI CHÚ
    Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở      
16 S Hoạt động LĐ, QL của CB LĐ, QL ở cơ sở 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Phong cách lãnh đạo, quản lý của CB LĐ, QL ở cơ sở 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
17 S Kỹ năng ra QĐ và tổ chức thực hiện QĐ lãnh đạo, quản lý 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Thảo luận 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
18 S Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở. 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
19 S Tiếp 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
20 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Kỹ năng tuyên truyền thuyết phục… 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
21 S Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin… 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Kỹ năng xử lý tình huống chính trị xã hội ở cơ sở 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
22 S Thảo luận 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C NC      
    Theo dõi, quản lý lớp học   Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Thanh;               
Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Tài  
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn