Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K49.9

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa

     
7 S Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
8 S Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
9-13 S-C Nghỉ      
14 S Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
15 S Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
16-20 S-C Nghỉ      
21 S Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở  4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Hoài An  
  C Luật Hiến pháp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Hoài An  
22 S Luật Hành Chính 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Hoài An  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Hoài An  
23-27 S-C Nghỉ      
28 S Luật Dân sự  4 Gv: Lê Anh Xuân  
  C Luật Hôn nhân & Gia đình 4 Gv: Lê Anh Xuân  
29 S Luật Đất đai, Luật Kinh tế  4 Gv: Lê Anh Xuân  
  C Thảo luận 4 Gv: Lê Anh Xuân  
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn