Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K48.6

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa

     
9 S Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
10 S Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
11 S Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 4 Gv: Lê Anh Xuân  
  C Pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam 4 Gv: Lê Anh Xuân  
12 S Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 4 Gv: Lê Anh Xuân  
  C Thảo luận 4 Gv: Lê Anh Xuân  
13-15 S-C Nghỉ      
16 S Luật Hiến pháp 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Luật Hành Chính 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
17 S Luật Đất đai, Luật Kinh tế 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
18 S Luật Dân sự 4 PTP,Ths: Nguyễn Thị Hoài An  
  C Luật Hôn nhân & Gia đình 4 PTP,Ths: Nguyễn Thị Hoài An  
19 S Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 4 PTP,Ths: Nguyễn Thị Hoài An  
  C Thảo luận 4 PTP,Ths: Nguyễn Thị Hoài An  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn