Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K48.10

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….(tiếp)

     
6 S Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay  4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
7 S Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
8-19 S-C Nghỉ      
   

Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở

     
20 S Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
  C Nghiệp vụ công tác phụ nữ và vận động phụ nữ ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
21 S Nghiệp vụ công tác Công đoàn và vận động công nhân ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
  C Thảo luận  4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn