Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy


Thống kê
Địa điểm :
Trong tháng :
Lịch học tháng 04/2019. Môn: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (tiếp) & Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở
Lịch học tháng 04/2019. Môn: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….(tiếp)
Lịch học tháng 04/2019. Môn: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….(tiếp) & Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở
Lịch học tháng 03/2019. Môn: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh (tiếp) & Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Lịch học tháng 04/2019. Môn: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….
Lịch học tháng 04/2019. Môn: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….
Lịch học tháng 04/2019. Môn: Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa
Lịch học tháng 04/2019. Môn: Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn