Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

TỰ HÀO 70 NĂM - VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM

Tác giả : ThS. Nguyễn Thị Loan
File đính kèm: Không có

ThS. Nguyễn Thị Loan
Phó Trưởng Khoa Dân vận

    Vinh dự, tự hào - là tâm trạng chung của những người đã, đang là cán bộ, giảng viên nhà trường trong dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, giáo viên Nhà trường được gặp lại nhau đông đủ, cùng nhau hồi tưởng lại những kỷ niệm, những thành quả đã đạt được và cùng nhau ước muốn về một mái Trường ngày càng phát triển, vững bước đi lên.

    70 năm, gắn với lịch sử phát triển của địa phương, của đất nước, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, với tên gọi riêng cho từng giai đoạn lịch sử, nhưng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An với mục tiêu lớn nhất là “đào tạo, bồi dưỡng cán bộ” đáp ứng yêu cầu sự nghiệp bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước. Ngược dòng lịch sử, chúng ta luôn tự hào với những thành quả mà Nhà trường đã đạt được trong 70 năm xây dựng và phát triển.

    Thứ nhất, về công tác đào tạo, bồi dưỡng.

    Có thể nói, dù trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, Trường luôn xác định đúng mục tiêu, phương hướng để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

    Trong cách mạng dân tộc, dân chủ, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng là làm cho cán bộ nắm vững lý luận và đường lối chiến lược, sách lược cách mạng dân tộc, dân chủ, nắm vững quy luật và phương pháp cách mạng đồng thời có khả năng vận động, tổ chức quần chúng đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước và dân tộc. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới, đội ngũ cán bộ cần được trang bị vững chắc về lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng; những nhận thức chắc chắn về quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; những kiến thức về quản lý kinh tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; kiến thức về quản lý nhà nước, quản lý xã hội, về xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền; những hiểu biết cần thiết về các ngành khoa học xã hội, nhân văn và về cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại….

    Thứ hai, về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

    Qua 70 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là kết quả của 30 năm đổi mới, cùng với những bước chuyển mạnh mẽ của đất nước, của quê hương Nghệ An, Nhà trường đã không ngừng đổi mới, công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn ngày càng được quan tâm. Đã có hàng trăm đề tài, đề án nghiên cứu khoa học được thực hiện ở cả 3 cấp: cấp khoa, cấp trường và cấp tỉnh, trong đó nhiều công trình nghiên cứu có giá trị thiết thực, trở thành những chương trình, dự án hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường và đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển, hoàn thiện đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của tỉnh Nghệ An. Xu thế mới, trường đang từng bước khẳng định định vị thế là trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của tỉnh nhà.

    Thứ ba, về xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức của Nhà trường.

    Xác định cán bộ là là khâu then chốt quyết định chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thời kỳ nào, Nhà trường cũng luôn coi trọng công tác tổ chức - cán bộ, trong đó đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy có năng lực, có trình độ ngày càng cao, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt. Nhiều thế hệ cán bộ giảng dạy của Nhà trường đã trở thành hình ảnh, tên gọi thân thuộc, mến phục trong các thế hệ học viên và nhân dân. Nhiều giảng viên được công nhận giảng viên dạy giỏi, được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, góp phần làm nên những danh hiệu cao quý của Nhà trường đến ngày hôm nay. Hiện nay, đội ngũ giảng viên Nhà trường là 45 đồng chí (gồm giảng viên cơ hữu và kiêm chức), trong đó có 19 đồng chí là giảng viên chính; 39 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 01 đồng chí đang học thạc sỹ; 04 đồng chí đang học nghiên cứu sinh; trình độ chính trị: trên 50% cán bộ, giảng viên có trình độ CCLLCT, còn lại là trung cấp.

    Thứ tư, về xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động dạy – học.

    Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào các thế hệ thầy và trò của Nhà trường cũng luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi trở ngại để hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học. Nhớ lại những năm tháng chiến tranh gian khổ, Trường phải chuyển địa điểm nhiều nơi, nhiều lần, bên cạnh sự giúp đỡ vô điều kiện của nhân dân, Nhà trường đã chủ động khắc phục, tìm nhiều biện pháp để duy trì và bảo đảm hoạt động dạy và học được thực hiện tốt. Trong giai đoạn đất nước sau chiến tranh, dù gặp rất nhiều thách thức về điều kiện vật chất, trang thiết bị, đời sống cán bộ, giảng viên hết sức vất vả nhưng vượt lên trên những khó khăn đó, công tác phục vụ của Nhà trường cũng đã đáp ứng được yêu cầu cho nhiệm vụ dạy và học. Những năm gần đây, được sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban ngành hữu quan, các đơn vị phối hợp, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường được đầu tư xây dựng, cải tạo ngày càng khang trang hơn. Hiện nay, về cơ bản không gian, điều kiện cơ sở, vật chất của Trường đã đảm bảo phục vụ hiệu quả mọi hoạt động, trong đó điều kiện dạy - học và làm việc của cán bộ, công chức được tập trung chăm lo, là tiền đề quan trọng cho những thành công của Nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ….

    Niềm vinh dự, tự hào luôn gắn liền với trách nhiệm của lớp lớp thế hệ cán bộ, giảng viên Nhà trường. Thế hệ chúng ta hôm nay được thụ hưởng những thành quả của các thế hệ đi trước, nối tiếp truyền thống cha, anh, trách nhiệm của mỗi chúng ta là phải giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống, xây dựng Trường chính trị tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Để xứng đáng với truyền thống 70 năm Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, thế hệ hôm nay và mai sau luôn phải xác định rõ trách nhiệm của mình, góp phần xây dựng Trường, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển. Muốn làm được điều đó, chúng ta cần xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên Trường Chính trị Nghệ An như sau:

    Thứ nhất, phải đồng tâm, hợp lực xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An thành một tập thể đoàn kết, cộng sự cao

    Nhớ lời dạy của ông, cha ta:

    “Một cây làm chẳng lên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

    Lời của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

    Phát huy truyền thống đó, các thế hệ cán bộ, giảng viên Nhà trường luôn đoàn kết, cộng sự và đã đạt được những thành quả của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An hôm nay. Đó là kết quả của ý chí, phấn đấu của mỗi cá nhân và là sự cộng hưởng sức mạnh của tập thể đoàn kết. Thực tế cũng cho thấy, ở đâu, khi nào một tập thể không đoàn kết thì dù việc nhỏ, việc dễ đến mấy cũng khó thành công. Chính vì vậy, mỗi chúng ta dù làm công việc gì, ở cương vị công tác nào đều phải khắc sâu để hoàn thành tốt nhiệm vụ cá nhân và sau đó là trách nhiệm với tập thể. Đối với Trường Chính trị Nghệ An, chúng ta mong muốn xây dựng một tập thể đoàn kết mà ở đó một người luôn vì mọi người và mọi người luôn vì Nhà trường để phấn đấu và cống hiến. Trong thời gian tới Nhà trường cần tiếp tục xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao, trước hết từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu đến các tập thể khoa, phòng, đoàn thể trong Nhà trường. Thực hành dân chủ trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát. Tập trung, trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ từng tập thể, cá nhân… Ở mỗi cá nhân, đó là ý thức tự giác, tự nguyện hoàn thành nhiệm vụ riêng và trách nhiệm với nhiệm vụ chung của Nhà trường. Yêu thương, đùm bọc, cộng sự và chia sẻ trong quan hệ đồng chí, đồng nghiệp. Xây dựng nhà trường thành môi trường sư phạm mẫu mực và là tổ ấm của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động. Đó chính là cội nguồn của sức mạnh nội lực, là nhân tố chủ chốt để xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh, phát triển.

    Thứ hai, mỗi cán bộ, giảng viên Nhà trường phải không ngừng tu dưỡng, giữ gìn bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức thực tiễn….

    Tu dưỡng, giữ gìn bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức thực tiễn là yêu cầu cốt lõi của cán bộ, giảng viên Trường Chính trị. Vì thế trước hết phải không ngừng tu dưỡng về phẩm chất chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp. Có bản lĩnh vững vàng chúng ta mới kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng thông qua việc khẳng định sự đúng đắn của chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; không dao động, hoang mang trước những vấn đề “nóng”, vấn đề “khó” của đất nước. Đảng và Nhà nước ta cần ở người giảng viên trường chính trị một “nhãn quan chính trị tinh thông” để biết khai thác và chỉ ra những giá trị đích thực trong mỗi chủ trương, chính sách; trong cách lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp trước các vụ việc xảy ra trong đời sống thực tiễn xã hội, để qua đó định hướng dư luận theo chiều hướng tích cực. Bên cạnh bản lĩnh chính trị, người giảng viên Trường Chính trị phải không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, trong đó chú trọng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức thực tiễn; bởi chỉ khi có trí tuệ, kiến thức “đủ tầm”, người giảng viên mới đủ khả năng phân tích, tổng hợp và chỉ ra “chân lý” để định hướng suy nghĩ và hành động của mọi người. Thực tế, xã hội hiện nay ranh giới giữa cái tốt và cái xấu; cái thật, cái giả…nhiều lúc rất khó phân định. Cái tốt nếu không được bảo vệ và giới thiệu thì sẽ bị cái xấu lấn át, thậm chí thay thế…Bên cạnh đó, các thế lực phản động thù địch luôn tìm và tranh thủ mọi cơ hội để trỗi dậy, chúng lợi dụng lòng tốt của người dân, núp bóng dưới chiêu trò của chủ nghĩa yêu nước để dụ dỗ, lôi kéo, kích động nhân dân chống đối, làm khó chính quyền các cấp; xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…để đạt được mục tiêu đen tối là lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam… Trước thực tiễn ấy, mỗi cán bộ, giáo viên Trường Chính trị hôm nay phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Muốn vậy, bên cạnh ý thức của mỗi cá nhân, Nhà trường cần có giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, vững vàng về kiến thức chuyên môn, tinh thông kỹ năng, nghiệp vụ và mẫu mực về phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn biết gắn mình với tập thể, không ngại khó khăn, dám hy sinh, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn