Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NGHỆ AN

Tác giả : ThS. Cao Diệu Linh
File đính kèm: Không có

ThS. Cao Diệu Linh
GV. Khoa Nhà nước  - Pháp luật

    Trường Chính trị là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị cơ sở của tỉnh, cũng là nơi hội tụ của nhiều trí thức trẻ. Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường chính là nhân tố quyết định sự trưởng thành phát triển của nhà trường trong mọi giai đoạn lịch sử. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới luôn là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của Nhà trường. Trải qua chặng đường 70 năm kể từ khi thành lập, đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao cho.

    Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đặc biệt là giảng viên trẻ cả về chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. Giảng viên trẻ làm việc ở Trường Chính trị phải đáp ứng yêu cầu đòi hỏi cao hơn không chỉ do môi trường, hay đối tượng dạy học mà còn do chính yêu cầu tự thân người giảng viên giảng dạy lý luận chính trị.
Giảng viên trẻ hiện nay chiếm khoảng 41,3 % (19/45 giảng viên) lực lượng giảng viên của nhà trường, được coi là đội ngũ kế cận, tương lai của nhà trường, là những người mới vào nghề, được đào tạo chính quy, đang trong độ tuổi thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần nghề nghiệp song còn hạn chế về kinh nghiệm giảng dạy, kiến thức thực tiễn, nên gặp nhiều khó khăn trong việc đảm đương các bài giảng. Mục tiêu của công tác đào tạo, bồi dưỡng được Đảng uỷ, Ban Giám hiệu xác định là hình thành đội ngũ giảng viên trẻ có năng lực chuyên môn, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin vào dạy học.

    Ngay từ khi tuyển dụng, các giảng viên trẻ đã trải qua khâu tuyển chọn về chuyên ngành đào tạo, khả năng sư phạm, xem xét quá trình học tập, tu dưỡng tại các trường đại học… Trong thời gian tập sự, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo các khoa, phòng chuyên môn phân công hướng dẫn, giúp đỡ các giảng viên trẻ trong việc chuẩn bị giáo án và tập giảng, nhiều giảng viên trẻ đã khẳng định được mình từ bước đi đầu tiên ấy.

    Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường đã lãnh đạo công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ giảng viên trẻ và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Trên cơ sở cơ cấu, quy hoạch đội ngũ cán bộ, giảng viên, hàng năm bố trí cho giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu theo các chuyên ngành. Trong giai đoạn từ năm 2011 – 2015 nhà trường đã cử 41 lượt cán bộ, giảng viên, viên chức trẻ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng từ Cao học, văn bằng 2, Trung cấp lý luận Chính trị - hành chính, Cao cấp lý luận Chính trị - hành chính, Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên, chuyên viên chính và các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn khác.

    Bên cạnh đó, nhà trường cũng đặc biệt chú trọng đưa giảng viên trẻ đi thực tế ở cơ sở, về với cơ sở, thời gian đi thực tế có thể kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm. Quá trình đi thực tế cơ sở tổng kết thực tiễn của giảng viên được thực hiện theo chương trình, kế hoạch và đề cương được Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường phê duyệt với yêu cầu, nội dung cụ thể, hết đợt phải có thu hoạch được nghiệm thu kết quả làm cơ sở đánh giá xếp loại giảng viên hàng năm. Sau thời gian đó, giảng viên trẻ trưởng thành nhanh về nhiều mặt, hiểu biết thực tiễn được nâng lên, tự tin và vững vàng hơn khi lên lớp.

    Đi đôi với việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, kiến thức thực tiễn,  Đảng uỷ, Ban Giám hiệu cũng luôn quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên. Hằng năm, nhà trường đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực cho 100% giảng viên; phối hợp với Đại học Vinh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm với 60 lượt giảng viên tham gia. Hiện nay trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, các giảng viên trẻ đã áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực với mục đích phát huy khả năng sáng tạo của học viên, vận dụng lý luận vào các vấn đề thực tế ở địa phương, đồng thời xây dựng môi trường sư phạm thân thiện trong nhà trường.

    Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường có chủ trương  khuyến khích các cán bộ, giảng viên trẻ tích cực nghiên cứu thực tế, tham gia các đề tài khoa học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Tăng cường công tác nghiên cứu tổng kết nội dung các chương trình đào tạo mà Nhà trường đã thực hiện; rút kinh nghiệm phương pháp giảng dạy; phương pháp, nội dung nghiên cứu khoa học; cách thức quản lý v.v… Qua đó, khả năng tư duy độc lập, khả năng tổng hợp, phân tích, nhìn nhận vấn đề ngày càng sâu sắc, khả năng viết, diễn đạt ngày càng được trau dồi, phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy.

    Mặt khác, Đảng bộ lãnh đạo trực tiếp và toàn diện  tổ chức Đoàn thanh niên, là nơi quy tụ và tập hợp lực lượng trẻ của nhà trường; lãnh đạo Đoàn trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo các quy định; chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của các tổ chức đoàn thể đi vào thực chất đồng thời phát huy được vai trò tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

    Đoàn trường với 4 Chi đoàn trực thuộc, gần 200 đoàn viên được hoạt động thường xuyên, được chăm lo, động viên về vật chất và tinh thần với nhiều hình thức hoạt động phong phú; tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào, đóng góp đầy đủ các quỹ xã hội... Đoàn trường được công nhận các danh hiệu: vững mạnh, xuất sắc, tiêu biểu nhiều năm liền; được tặng thưởng bằng khen của Tỉnh đoàn, Bằng khen của Trung ương Đoàn; nhiều cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen các cấp... Đảng bộ phân công một đồng chí ủy viên Ban chấp hành phụ trách Đoàn Thanh niên. Trong từng thời điểm, Đảng ủy lựa chọn những vấn đề cụ thể để có những chủ trương tập trung chỉ đạo: Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn thanh niên, chỉ đạo công tác nhân sự trong Ban chấp hành Đoàn thanh niên, đảm bảo Bí thư thanh niên phải là Đảng viên còn trẻ, trong độ tuổi Đoàn... Những chủ trương này của Đảng ủy đã góp phần tích cực định hướng hoạt động của  tổ chức đoàn.

    Gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo việc vận dụng các quy định của trung ương, của tỉnh để ban hành và thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, giảng viên nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên trẻ nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống gia đình bằng chính lao động nghề nghiệp của mình; xây dựng trong nhà trường một môi trường sư phạm, công bằng, dân chủ, đoàn kết, thân ái, đầy tình đồng chí, đồng nghiệp. Ở trong môi trường đó, mỗi một cán bộ, giảng viên trẻ ai cũng thấy mình được quan tâm, được đối xử công bằng, đều có điều kiện phát huy năng lực sở trường, tự do sáng tạo, đều có cơ hội cống hiến trưởng thành.

    Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường, đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ mạnh về số lượng và đang ngày càng nâng cao cả về chất lượng, đó sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy Trường Chính trị tỉnh Nghệ An  luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và đáp ứng ngày càng tốt hơn những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn cách mạng mới./.

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn