Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NGHỆ AN VỮNG MẠNH LÀ CHỖ DỰA TIN CẬY CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tác giả : ThS. Nguyễn Phùng Khánh
File đính kèm: Không có

ThS. Nguyễn Phùng Khánh
PCT Công đoàn Trường

    Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn viên chức Nghệ An. Được sự quan tâm lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chuyên môn, hoạt động của Công đoàn trường đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực như tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, tạo động lực phấn đấu cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động của nhà trường.

    Công đoàn trường hiện có 66 đoàn viên, sinh hoạt tại 7 tổ công đoàn với 37 nữ, 29 nam, độ tuổi trung bình là 40. Nhiệm vụ chủ yếu của đoàn viên là giảng dạy, phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Đoàn viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động công đoàn với 61 đoàn viên có trình độ đại học trở lên (05 NCS, 44 ThS và 17 Đại học; 17 CVC); điều kiện về thu nhập và công việc ổn định, môi trường làm việc lành mạnh, ít chịu ảnh hưởng tiêu cực của điều kiện ngoại cảnh, nội bộ đoàn kết, đoàn viên Công đoàn đều gắn bó với cơ quan, nhiệt tình với công việc được giao.

    Trong những năm qua, Công đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP. Tổ chức hội nghị CC,VC đúng quy trình, hoàn thành chỉ tiêu thi đua trước tháng 01 hàng năm. Các nội dung thảo luận về việc bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các quy chế nội bộ, quy chế quản lý tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm chống lãng phí để nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho CC,VC. Không khí dân chủ, cởi mở, có nhiều ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm góp ý vào các báo cáo của chuyên môn, báo cáo Công đoàn, tập trung vào việc bổ sung xây dựng hệ thống quy chế và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

  Công tác tham gia cải cách hành chính được quan tâm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác quản lý, giải quyết công việc nội bộ của cơ quan. Ý kiến của công đoàn về công tác tổ chức bộ máy, công tác tuyển dụng viên chức, công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn… được chuyên môn phối hợp giải quyết hiệu quả.

    Phối hợp và tham gia với chuyên môn đảm bảo các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CC, VC, NLĐ. 100% CC, VC được tham gia đóng BHXH; số người được nâng lương định kỳ, vượt khung từ năm 2014 đến nay là 41 người, nâng lương trước thời hạn 19 người, nâng chuyển ngạch từ GV lên GVC được thực hiện kịp thời; cử viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, thi nâng ngạch đúng quy định, ngoài ra có nhiều đoàn viên tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm thực hiện đúng quy định, khách quan, dân chủ.

    Hoạt động xã hội của công đoàn đã triển khai kịp thời; công tác thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách vào dịp tết cổ truyền của dân tộc được thực hiện tốt. Các loại quỹ thực hiện đầy đủ như quỹ "Vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, Vì Trường Sa thân yêu, các loại quỹ theo kế hoạch vận động của UBMTTQ tỉnh…, giúp đỡ xã Nghĩa Mai – Nghĩa Đàn. Tổng số tiền đóng góp vào các loại quỹ trong 03 năm 2014 – 2016 là 170.730.000 đồng.

    Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động. Tổ chức cho CC,VC,NLĐ học tập, nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đảng các cấp. Tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ (2016 – 2021). Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị; tổ chức tuyên truyền vận động thực hiện tốt Bộ luật Lao động, luật Công đoàn đã được sửa đổi năm 2012; nghiên cứu, tuyên truyền và thực hiện tốt Quyết định số 217, 218 năm 2013 của Trung ương để tham gia góp ý, giám sát, phản biện các chương trình, đề án góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh. Các hoạt động văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị đã được tổ chức thực hiện thường xuyên.

    Tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt", phong trào thi đua "Lao động sáng tạo", phong trào "Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng", phong trào "Học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ", phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với cuộc vận động xây dựng người CC,VC "Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu". Việc phát động, đăng ký giao ước thi đua triển khai đúng kế hoạch. Phong trào thi đua lao động sáng tạo phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong CC,VC, NLĐ tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều công trình sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học được triển khai áp dụng vào công tác quản lý, giảng dạy, phục vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Phong trào thi đua trong CC,VC, NLĐ có chất lượng, hiệu quả hơn với 90% đạt danh hiệu lao động tiên tiến, nhiều người đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở trở lên. Công đoàn trường liên tục 05 năm liền được công nhận là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

    Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của  tổ chức Công đoàn, xây dựng Công đoàn vững mạnh. Củng cố, kiện toàn các tổ công đoàn phù hợp với mô hình quản lý của Nhà nước, của tổ chức công đoàn cấp trên.

    Công tác nữ công thực hiện tốt, đảm bảo vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CC,VC,LĐ; Ban Nữ công quần chúng đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, BGH quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, xây dựng Quy chế hoạt động nữ công. Tổ chức sinh hoạt truyền thống 8/3; 20/10 đảm bảo nội dung, chất lượng theo hướng đổi mới, đa dạng hình thức tổ chức, xây dựng các mô hình hoạt động nữ công nhằm thu hút đông đảo chị em tham gia. Hàng năm nữ CC,VC đều được tổ chức đi học tập, nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh.

    Nhìn chung, Công đoàn trường đã bám sát Nghị quyết Đại hội công đoàn, định hướng chỉ đạo của CĐVC Nghệ An, nhiệm vụ chính trị và được cụ thể hoá bằng chương trình công tác để tổ chức thực hiện. Hoạt động công đoàn đã quan tâm trong việc lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức để thu hút cán bộ đoàn viên tham gia. Kết quả đạt được trong thời gian qua là toàn diện, các chỉ tiêu đề ra cơ bản được hoàn thành. Trong đó nổi bật là các hoạt động tuyên truyền giáo dục, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CC,VC, NLĐ;  hoạt động nữ công, hoạt động xã hội.

    Để thực sự là chỗ dựa tin cậy cho CC,VC,NLĐ, trong những năm tới cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn, chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy sự phát triển của trường.

    Hoạt động của công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phải được quan tâm với đích cuối cùng là xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh tiêu biểu. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong cơ quan, đơn vị; Tham gia công tác cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm; tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đảm bảo quy trình, nội dung và thời gian quy định, phát huy tính công khai, dân chủ.

    Quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CC,VC, NLĐ. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đoàn viên. Thực hiện công tác phát triển và quản lý đoàn viên đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra công đoàn theo Điều lệ; tổ chức tốt hoạt động nữ công. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý tài chính, lập báo cáo dự toán ngân sách công đoàn hàng năm.

    Đảng ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động công đoàn, nhất là có chủ trương, định hướng tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng CCVC; quan tâm những ý kiến nhận xét của tổ chức công đoàn.

    Lãnh đạo chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ với Công đoàn để tổ chức tốt hội nghị công chức, viên chức hàng năm, quan tâm lắng nghe ý kiến của Công đoàn trong việc bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ cũng như việc hoạch định và thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà trường.

    Phát huy truyền thống 70 năm, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự phối hợp hiệu quả của các tập thể khoa, phòng và đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, cộng sự, chia sẻ của đoàn viên, cán bộ viên chức, người lao động, tổ chức công đoàn Trường Chính trị Nghệ An chắc chắn sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là tổ ấm, là chỗ dựa tin cậy của mọi người./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn