Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

MƯỜI NĂM TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN (2000 - 2010)

Tác giả : ThS. Trần Viết Linh
File đính kèm: Không có

ThS. Trần Viết Linh
Phó Hiệu trưởng


    Vào tháng 10 năm 1998, được sự đồng ý của Thường vụ Tỉnh uỷ, đề án: “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ từ nay đến năm 2010” đã được khẩn trương xây dựng; ngày 23/4/1999 với Kết luận số 07-KL, Ban Thuờng vụ Tỉnh uỷ Nghệ An đã thông qua đề án này; rồi tiếp đó ngày 24 tháng 7 năm 1999 bằng Thông báo số 190 TB.UB/TH, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cụ thể hóa việc triển khai thực hiện; để rồi cũng từ ngày đó Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể và tập thể cán bộ, đảng viên, viên chức và học viên Nhà trường đã bước vào một thời kỳ mới – thời kỳ nỗ lực phấn đấu nhằm: “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Nhà trường, trước hết là đội ngũ giảng viên đủ về số lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ tương xứng và năng lực chuyên môn giỏi; Các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học đạt chất lượng cao; Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học từng bước được hiện đại hoá, có môi trường giáo dục tốt… nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của tỉnh.”

     Nhìn lại chặng đường 10 năm, 10 năm nỗ lực cống hiến không mệt mỏi của cả hệ thống, đề án xây dựng trường đã và đang trở thành hiện thực.

    Trong nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Từ một hệ đào tạo chủ đạo là Trung cấp Lý luận Chính trị với sự chỉ đạo chuyên môn của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho mở tiếp hai mã ngành đào tạo là Trung cấp Pháp lý (mã ngành 21- 04) từ năm học 2003 – 2004 và Trung cấp Hành chính – văn thư (mã ngành 21 - 03) từ năm học 2008 – 2009; Đồng thời 08 loại hình bồi dưỡng (1/Bồi dưỡng ngạch chuyên viên; 2/ Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; 3/Bồi dưỡng cán bộ chủ chốt (dành cho 6 chức danh là Bí thư, Phó Bí thư; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân); 4/Bồi dưỡng cán bộ Hội Phụ nữ;  5/ Bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân;  6/ Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên; 7/ Bồi dưỡng cán bộ MTTQ cơ sở; 8/Bồi dưỡng Doanh nhân cũng được chú trọng mở rộng cả về đối tượng và nội dung).

    Việc đa dạng hoá loại hình đào tạo, bồi dưỡng trước tiên đã có tác động tích cực đến việc mở rộng và sâu lý luận và thực tiễn của giảng viên; đến nay giảng viên của tất cả các khoa mà điển hình là các khoa có thêm mã ngành và chương trình mới thực sự đã có một nền kiến thức vững chắc cho hệ trung cấp chuyên nghiệp và đặc biệt cho việc đào tạo hệ Trung cấp Lý luận – Hành chính và chương trình bồi dưỡng công chức, cán bộ đoàn thể.
Cùng với tác động tích cực trên, các chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng đã đáp ứng được nhu cầu học tập kiến thức nhiều mặt của cán bộ cơ sở; kết hợp với hệ thống quy chế đào tạo có nhiều đổi mới tiến bộ, việc chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế khá nề nếp biết kết hợp các biện pháp quản lý và các hoạt động khác nên  chất lượng đào tạo bồi dưỡng được nâng lên và đảm bảo thực chất hơn. Học viên sau khi ra trường về công tác tại cơ sở nắm được những quan điểm cơ bản của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nghị quyết, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện của tỉnh; Năng lực vận dụng vào hoạt động thực tiễn có chất lượng, hiệu quả hơn.


    Về số lượng đào tạo: Từ năm 2000 -2010 Trường đã đào tạo, bồi dưỡng: 254 lớp (đạt 181.6% so với giai đoạn trước) với 17.923 học viên, trong đó: Trung cấp Lý luận chính trị là 8.698 học viên; Trung cấp Pháp lý  và Trung cấp Hành chính – văn thư là: 1.843 học viên (thời kỳ trước đây chưa có); Kết quả tổng hợp trong 10 năm xây dựng đề án về cơ bản kết quả đạt được sát, đúng với những dự liệu, kế hoạch được xác định.

    Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học trong những năm 2001 đến 2010 có những bước phát triển đáng ghi nhận. Hoạt động khoa học đã đi vào nền nếp, bên cạnh việc thành lập Phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu để thực hiện chức năng tham mưu, quản lý hoạt động khoa học, thông tin, tư liệu, thư viện, các quy chế về hoạt động khoa học được ban hành. Việc nghiên cứu đề tài khoa học, tổng kết thực tiễn được triển khai đồng đều ở cả 3 cấp, khoa, trường và tham gia nghiên cứu đề tài cấp tỉnh; hoạt động tổ chức Hội thảo khoa học được duy trì đều đặn, trở thành diễn đàn quan trọng để cán bộ, giảng viên Nhà trường tham gia và nâng cao chất lượng nghiên cứu, tăng cường giao lưu học hỏi với các trường bạn và đội ngũ nghiên cứu khoa học của tỉnh và trung ương.

    Về xây dựng đội ngũ đã có bước nhảy vọt đáng khích lệ: Chỉ số quan trọng nhất của đề án là đến 2010 có 40%  giảng viên đạt trình độ cao học trở lên - đây quả là một thách thức rất lớn với cán bộ, giảng viên Nhà trường. Nhớ lại năm 2000, khi đó cả trường chỉ có 02 thạc sỹ/ gần 50 giảng viên (mà hầu hết giảng viên đầu đã điểm bạc), vì thế đã không ít ý kiến ra vào và tỏ ý không tin tưởng với chỉ tiêu đó. Nhưng giờ đây chúng ta có thể tự hào vì cuối mốc xây dựng đề án đã có 29 thạc sỹ và nay đã có 39 thạc sỹ/45 giảng viên (chiếm hơn 86,6%) trong đó có 05  đồng chí đang thực hiện nghiên cứu sinh (Tiến sỹ).

    Việc nâng cao chất lượng đội ngũ không chỉ dừng lại ở học vị mà cán bộ, giảng viên phấn đấu đạt được mà điều cốt lõi hơn là thực chất năng lực giảng dạy. Hiện nay tại Nhà trường đang có ưu thế khá rõ: Đội ngũ giảng viên có thâm niên công tác trên 15 năm không những vững về chuyên môn mà còn có kiến thức thực tiễn khá sâu và rộng; trong khi đó đội ngũ giảng viên có thâm niên công tác từ 06 năm đến 15 năm thì có kiến thức lý luận sâu, rộng và kiến thức thực tiễn cũng từng bước được nâng lên khá rõ nét.

    Chính vì thế mà đội ngũ giảng viên Nhà trường ngày càng có ưu thế trong đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An; góp phần nâng cao vị thế của Trường Chính trị.

    Lĩnh vực đầu tư cơ sở vật chất rất được quan tâm nhưng cũng là lĩnh vực gặp khó khăn nhất. Để thực hiện Đề án xây dựng Nhà trường đã được Tỉnh uỷ phê duyệt, ngày 01 tháng 02 năm 2000 UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 181/QĐ-UB ngày phê duyệt Dự án đầu tư  xây dựng Trường Chính trị Nghệ An, với mức đầu tư là 17.512 triệu đồng, thời gian thực hiện trong 36 tháng (kể từ ngày khởi công);

    Tuy vậy, Nghệ An là tỉnh nghèo, nguồn kinh phí để đầu tư cho dự án không thể đáp ứng, dự án buộc phải kéo dài; Nhà trường đã phải hai lần lập hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án, đó là Quyết định số 582/QĐ-UB ngày 20 tháng 02 năm 2004 điều chỉnh lên 25.701,560 triệu đồng; Quyết định số 1376/QĐ-UB ngày 21tháng 4 năm 2008 điều chỉnh lên 43.252 triệu đồng; rồi Quyết định 2884/QĐ.UBND-ĐTXD ngày 02 tháng 8 năm 2012 điều chỉnh lên 52.302 triệu đồng.

    Kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện dự án (2000-2010) đã xây dựng được 01 nhà ăn và ở của học viên 4 tầng, 01 giảng đường lớn 300 chỗ, 01 nhà học 4 tầng, 01 nhà thi đấu thể thao đa chức năng, gara ô tô, xe máy, một nhà ở tập thể cho cán bộ công chức 02 tầng và công trình nhà ở học viên 06 tầng cũng sắp hoàn thành... Các trang thiết bị, phương tiện phục vụ làm việc, dạy, học, ăn nghỉ từng bước được đầu tư theo hướng hiện đại, nhiều công trình văn hoá, thể thao, phúc lợi cũng đã được xây dựng, làm cho Trường ngày càng khang trang hơn. Như vậy, về cơ bản các hạng mục đã hoàn thành; còn lại sân đường nội bộ, tường rào, hệ thống thoát nước…; Nhà trường có thể sẵn sàng tiếp nhận 400 học viên hệ chính quy tập trung - giải quyết được bài toán cân đối giữa đào tạo tập trung và đào tạo tại chức nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

    Thư viện Trường, tuy chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nhưng cũng đã được đầu tư tương đối lớn về cơ sở vật chất, vốn sách và tài liệu, báo chí với gần 200m2  sử dụng làm phòng đọc, kho sách, hơn 2.000 đầu sách, hơn 20 ngàn cuốn sách các loại, 52 tờ báo và tạp chí. Dự án công nghệ thông tin được thực hiện đã bảo đảm việc khai thác thông tin qua mạng LAN của tỉnh và mạng INTERNET, góp phần hiện đại hoá công sở và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời kỳ mới.

    Trường cũng đã xây dựng được một phòng truyền thống với nhiều hình ảnh và tư liệu khá phong phú phản ánh quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành từ các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trước đây đến Trường Chính trị tỉnh Nghệ An hiện nay.

    Đời sống vật chất của cán bộ công chức và học viên  được Tỉnh thường xuyên quan tâm đã cơ bản được bảo đảm và từng bước cải thiện. Về đời sống văn hoá tinh thần, những năm vừa qua do Công đoàn, Đoàn Thanh niên tăng cường tổ chức nên phong trào đã ngày càng sôi nổi và có chất lượng; hoạt động thể thao hàng ngày đã trở thành phong trào thường xuyên. Hàng năm, Trường đã tham gia nhiều hội diễn văn nghệ, nhiều giải thể thao do cấp trên tổ chức.

    Với những kết quả trên, năm 2005 Trường đã được UBND thành phố Vinh công nhận là “Đơn vị văn hóa”; năm 2006 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, năm 2011 được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 3 và nhiều bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An và Bằng khen của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

    Kết quả 10 năm thực hiện đúng và vượt các chỉ tiêu mà đề án đã xây dựng là sự khẳng định quyết tâm của cán bộ, viên chức Nhà trường cũng như sự quan tâm của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các ban ngành trong việc xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An vững mạnh đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

    Qua 10 năm thực hiện đề án (2000 – 2010), theo chúng tôi có thể rút ra một số kinh nghiệm cơ bản sau:

    1/ Xuất phát từ quan điểm, đường lối đúng đắn trong giáo dục đào tạo của Đảng và Nhà nước mà trực tiếp là các chủ trương chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhất là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, Nhà trường phải tận dụng cơ hội nhằm nhận được sự  quan tâm thường xuyên, sự chỉ đạo và giúp đỡ có hiệu quả về mọi mặt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An.

    2/ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, các đoàn thể phải thường xuyên quán triệt và triển khai tốt các định hướng của trên; phối hợp chặt chẽ trong việc động viên, phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý cho cán bộ, viên chức, đoàn viên.

    Phải phát huy được tinh thần chủ động công tác của các bộ phận tham mưu, cán bộ, viên chức trong đề ra kế hoạch, biện pháp; Lãnh đạo phải quyết đoán để ủng hộ cái đúng, cái mới, cái sáng tạo và phải kiên quyết tổ chức thực hiện nhằm tạo ra nhân tố mới, tạo ra những bước đột phá mới để có được thành công; Cần kiên quyết gạt bỏ thái độ trung dung, cầu toàn để giữ vị trí hoặc chia sẻ quyền lực, quyền lợi trước cái chưa đúng, cái sai.

    3/ Phải bằng việc làm để tạo niềm tin cho đa số cán bộ, đảng viên từ đó thúc đẩy ý thức tự giác cao trong phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ của Nhà trường. Đồng thời phải rất chú trọng đến quyền lợi trực tiếp của người lao động; phải thực sự quan niệm lợi ích của người lao động là "động lực trực tiếp" của sự phát triển.

    4/ Ổn định về tổ chức, tạo lập được ê kíp làm việc chuyên sâu, đoàn kết nhất là bộ phận lãnh đạo và các bộ phận đầu mối trung tâm.

    Kinh nghiệm những năm qua cho thấy thời kỳ nào mà các bộ phận ở trường tương đối ổn định về biên chế cũng như cán bộ, viên chức thì tạo được sự đồng tâm, họ không ngừng học hỏi, kiên quyết phấn đấu vươn lên; và đã thực sự đúc rút được nhiều kinh nghiệm, có những đóng góp đáng kể trong thực hiện nhiệm vụ; ngược lại những bộ phận thiếu ổn định, bổ sung thay đổi nhiều (nhất là thay đổi môi trường công tác mới) thì hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chưa đáp ứng được yêu cầu. Có thể nói một trong những nguyên nhân đề án kéo dài vì một đề án thực hiện trong 10 năm nhưng có đến 05 Hiệu trưởng kế tiếp nhau chỉ đạo; dù có nhiều Hiệu trưởng tâm huyết nhưng quỹ thời gian cho Trường là quá ít.

    Tóm lại: Nếu từ năm 2000 - 2010 Trường đã đào tạo, bồi dưỡng được 252 lớp với 17.923 học viên thì từ năm 2011 – 2015 số lượng là 181 lớp với 12.987 học viên; kết quả này cho thấy xu thế ổn định, phát triển ổn định của Nhà trường mà nguyên nhân chính bắt nguồn từ sự thành công của việc triển khai đề án đã tạo ra nguồn lực cơ bản cả về nhân lực và cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ được giao.

    Nhưng mỗi giai đoạn lịch sử  đều có những yêu cầu, nhiệm vụ mới đạt ra; để đáp ứng với  yêu cầu và nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị cơ sở trong giai đoạn mới theo chúng tôi nhà trường cần:

    1. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đảm bảo về số lượng và chất lượng; trong đó chú ý đến cơ chế hợp lý nhằm khuyến khích cán bộ, giảng viên tiếp tục thi nghiên cứu sinh để nâng cao trình độ lý luận và tăng cường công tác đi khảo sát, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn nhằm tạo ra một nền kiến thức vững chắc cả về lý luận và thực tiễn;

    Thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ hàng năm; chú ý đề nghị với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm đến việc đề bạt, bổ nhiệm tại chỗ các vị trí cán bộ lãnh đạo Nhà trường tránh tình trạng bố trí cán bộ có tính thời vụ, thiếu tính ổn định; vì những năm qua đã cho thấy ở những lĩnh vực thiếu ổn định, không xây dựng đội ngũ từ cơ sở thì chất lượng công tác cơ bản vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, thậm chí nhiều hạn chế kéo dài.

    2. Tăng cường công tác quản lý, áp dụng các biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra. Đánh giá sát, đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng CBVC, từng khoa, phòng để có sự đóng góp, điều chỉnh kịp thời. Tiến hành sơ kết, tổng kết và xếp loại thi đua, khen thưởng, rút ra những bài học thực tiễn một cách nghiêm túc nhằm giúp Nhà trường có thêm kinh nghiệm trong quản lý, điều hành.

    3. Phát huy dân chủ trong cơ quan gắn với sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự điều hành của Ban Giám hiệu; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ủy nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 được trẻ hóa - đây vừa là thời cơ nhưng cũng là một thách thức lớn đối với Đảng ủy; vì vậy, giữ vững vai trò lãnh đạo để thực sự xây dựng Đảng bộ "là đạo đức là văn minh" phải được đặt lên hàng đầu.

    4. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế trên cơ sở thực sự dân chủ để nâng cao chất lượng hoạt động về mọi mặt của Nhà trường. Trước hết, cần giải quyết thoả đáng, kịp thời chế độ cho cán bộ, giảng viên; Thực hiện nghiêm chỉnh việc công khai, minh bạch về tài chính, tài sản và phải thực sự xem đây là một giải pháp  đảm bảo sự đoàn kết thống nhất và phòng ngừa những tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại Nhà trường; Sau đó, xác định đúng, rõ cơ chế chính sách nhằm tạo động lực, khuyến khích cán bộ, giảng viên tích cực tham gia vào quá trình đào, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác.

    5. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị phục vụ quá trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng dạy học trong Nhà trường.

    6. Quán triệt kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh; sự chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các quy định của ngành giáo dục; phối hợp tốt với các ban, ngành, các huyện, thành, thị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của trường.

    Thực hiện được những điều đó chắc chắn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tiếp tục có bước tiến vững chắc; góp phần tích cực cho việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực  của tỉnh nhà; đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn