Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

NHÌN LẠI 70 NĂM – XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Tác giả : Trương Công Anh
File đính kèm: Không có

Trương Công Anh
Nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

 

    1. Từ vài lớp huấn luyện cán bộ đầu tiên, trường Đảng tỉnh được thành lập. Từ một trường huấn luyện đào tạo cán bộ, rồi hai, ba trường, đến một thời “rộ” lên, tỉnh nhà có đến tám, chín trường. Rồi chỉ một trường.

    Từ thô sơ, “du kích” đến chính quy hiện đại... Từ chương trình “tự tạo” đến chương trình “chỉ đạo”... Từ đào tạo sơ cấp lên trung cấp và đến cao cấp... Từ giảng viên không chuyên đến giảng viên chuyên nghiệp... Từ vài trăm học viên một năm trong vài năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến năm 2015 đã có tới 5.559 học viên được đào tạo, bồi dưỡng (nhiều gấp gần 30 lần).

    Điểm qua chừng ấy đủ để khái quát quá trình hình thành và không ngừng phát triển của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An suốt 70 năm đã qua.

    2. 70 năm đã qua ấy có thể rút ra được những điều gì cho đến hôm nay và cho thời gian tới đây?

    a. Huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, mà trực tiếp nhất là cán bộ ở cơ sở là nhiệm vụ chính trị số một, là lẽ tồn tại của nhà trường. Huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ là để họ “làm việc - làm người”..., làm việc cho nước, cho dân, cho Đảng, cho chế độ. Làm người gắn với làm cán bộ là làm người “đầy tớ thật trung thành” của nhân dân. Họ làm việc, biết làm việc không chung chung mà là làm việc đúng chức trách, đúng cách thức, làm việc hữu ích cho các nhiệm vụ chính trị cụ thể ở từng nơi, ở từng thời kỳ lịch sử cụ thể. Và họ phải biết làm đầy tớ suốt đời. Không bao giờ được phép làm quan cách mạng.

    Bất cứ ai sau khi qua các lớp huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo ở trường phải biết làm việc có hiệu quả hơn, phải biết làm người tốt hơn. Đó là chất lượng thật cần có, phải có mà Trường phải luôn trăn trở, luôn tìm tòi, luôn sáng tạo để đạt cho kỳ được. Đó cũng là thước đo chính xác nhất điều gọi là đóng góp của Trường cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ do vậy phải theo phương châm: quý hồ tinh bất quý hồ đa, và theo lời dạy của Lênin: thà ít mà tốt.

    b. Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng, số dân đông, có nhiều dân tộc ít người, tỷ lệ số dân theo đạo Thiên Chúa không nhỏ, lại là tỉnh có đường biên giới gấp 3 tỉnh của nước bạn Lào, có đường biển khá dài. Toàn tỉnh có 480 xã, phường, thị trấn, trong đó có 35 xã miền núi; 211 xã, phường, thị trấn có đồng bào theo đạo Thiên Chúa.

    Từ thực tế đó, Trường phải đáp ứng một số lượng đông cán bộ cần được huấn luyện, bồi dưỡng và đào tạo. Cùng một chức danh chủ chốt ở xã, phường nhưng lại không như nhau về trình độ, hiểu biết và nhất là không giống nhau về những gì người học cần.

    Do đó cần mở các lớp khác nhau: lớp cho cán bộ dân tộc ít người; lớp cho các xã phường có đồng bào theo đạo Công giáo; lớp cho các phường, thị trấn. Và mỗi loại lớp như vậy bên cạnh chương trình chung lại phải có các nội dung riêng của từng đối tượng, với phương châm dạy – bày vẽ cái họ cần chứ không phải cái Nhà trường có. Điều này nếu làm được mới tạo cơ sở để tạo ra chất lượng thật mà thực tiễn đội ngũ cán bộ ở cơ sở xã, phường đòi hỏi.

    c. Ở xã, phường có nhiều chức danh chủ chốt cần được bồi dưỡng, huấn luyện và đào tạo. Các chức danh này cần có những kiến thức chung về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng... Song lại rất cần những kiến thức, những hiểu biết chuyên sâu của từng chức danh. Do đó, ngoài chương trình “cứng”, chương trình cơ bản phải có chương trình “mềm”, chương trình bổ trợ theo chức danh. Không thể mọi chức danh đều chỉ được huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo theo cùng một chương trình duy nhất như nhau.

    d. Để có chất lượng thật, không chỉ nâng cao chất lượng dạy và chất lượng học – tức là phải dạy thật, phải học thật mà điều quan trọng có tính quyết định là phải có một công nghệ đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện khoa học. Có thể ví von một chút là trường chính trị là trường dạy nghề làm cán bộ. Để làm nghề có hiệu quả phải có kiến thức, phải có kỹ năng. Dạy và học chỉ trang bị kiến thức chứ chưa tạo ra kỹ năng cho học viên. Công nghệ huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo mới tạo ra được kỹ năng cho học viên. 70 năm qua, ở lúc này lúc khác, lớp này lớp kia đã manh nha công nghệ này. Đã đến lúc Trường cần tiến hành tổng kết, cần nghiên cứu và thử nghiệm để chính thức có được công nghệ cần thiết. Dĩ nhiên công nghệ ấy sẽ được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện dần.

    e. Về đội ngũ “chủ lực”: Giảng viên, thành quả rõ nhất là Nhà trường đã có được đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, chuyên trách được đào tạo. Đó là vốn quý cần được tiếp tục chăm lo xây dựng, phát huy hiệu quả.

    Song, khách quan mà xem xét, đội ngũ giảng viên chuyên trách còn thiếu thực tế và gần như tất cả giảng viên của Trường chưa có một ai đã từng giữ các chức vụ chủ chốt cấp cơ sở hoặc cấp trên cơ sở. Hai điểm thiếu này cần được sớm bù đắp theo hai cách: một là có đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm là cán bộ ở các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Trường cần làm việc với các cơ quan này để chọn được những người giàu thực tiễn, lại có khả năng truyền đạt để giúp rèn giũa “tay nghề” cho học viên. Nói là giảng viên kiêm nhiệm nhưng họ chính là đội quân chủ lực trực tiếp giảng, hướng dẫn nội dung chương trình “riêng”, chương trình “mềm”, chương trình bổ trợ đã nói ở mục b và c; hai là với giảng viên một số khoa như: Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Dân vận, Xây dựng Đảng, Nhà nước và Pháp luật và cán bộ Phòng Đào tạo cần luân phiên đi thực tế ở cơ sở, đảm nhận các chức vụ, thực hành làm các chức vụ thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở. Thời gian ít nhất là 2 năm. Cách này đã có đề xuất từ 10 năm về trước, nhưng xem ra Trường chưa mấy tha thiết để làm.

    g. Trường chính trị có 3 chức năng: giáo dục đào tạo; nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Cần nhận thức rằng chức năng trọng tâm là giáo dục đào tạo. Nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn là để phục vụ cho giáo dục, đào tạo, để có chất lượng đào tạo đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. Lấy kết quả nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đưa vào từng bài giảng, từng chương trình, từng khâu, từng bước của cả quá trình đào tạo cán bộ cho cơ sở. Do đó hàng năm cần xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định nội dung... Các đề tài khoa học cần nghiên cứu, các vấn đề cần tổng kết từ thực tiễn và tổ chức nghiên cứu, tổng kết chặt chẽ. Cuối cùng là phải chuyển giao và tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu, kết quả tổng kết vào hoạt động quản lý, giảng dạy, học tập, rèn luyện ở trường lớp, trong khóa đào tạo của Nhà trường.

    h. Toàn bộ cán bộ của hệ thống chính trị ở cơ sở do Trường đảm nhận việc huấn luyện, bồi dưỡng và đào tạo. Do đó cần có cơ chế làm việc cụ thể với: Ban tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Đảng đoàn mặt trận và Ban Thường vụ các đoàn thể: Thanh niên – Công đoàn – Phụ nữ – Nông dân, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo...

    - Xây dựng nội dung chương trình phần “riêng”, phần “mềm”, phần bổ trợ cho việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ theo các đối tượng và để chọn, cử giảng viên kiêm nhiệm.

    - Lập kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo hàng năm – 5 năm báo cáo lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

    - Cùng nhau chọn và đánh giá nguồn đi bồi dưỡng, đào tạo và cùng nhau đánh giá chất lượng đào tạo.

    Từ đó tạo nên tính cộng đồng trách nhiệm trong bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng cán bộ qua bồi dưỡng, đào tạo.

    i. Khảo sát kĩ “đầu vào” và đánh giá khách quan “đầu ra” để biết “đầu vào” cần gì và còn thiếu gì. Để biết “đầu ra” có chất lượng thật đến đâu. Hai khâu này sẽ cho Nhà trường biết phải làm gì và làm thế nào, biết kết quả, chất lượng đào tạo của mình thật khách quan.

    Toàn bộ nền giáo dục Việt Nam phải đổi mới căn bản và toàn diện. Trường Chính trị tỉnh Nghệ An là một cơ sở trong hệ thống giáo dục nước nhà cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Kỷ niệm 70 năm Trường Chính trị tỉnh Nghệ An là dịp để nhìn nhận lại chính mình, từ đó tìm ra những gì cần đổi mới, và đổi mới như thế nào. Tất cả là để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà có một đội ngũ cán bộ ở cơ sở mạnh, trong sạch... góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương Nghệ An giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn