Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NGHỆ AN PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 70 NĂM VƯƠN LÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TRONG THỜI KỲ MỚI

Tác giả : ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa
File đính kèm: Không có

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa
TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

    Trong những trang sử hào hùng của lịch sử cách mạng Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã đóng một vai trò hết sức quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Với lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã có những cống hiến quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần xứng đáng vào thắng lợi trong các thời kỳ cách mạng của Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Suốt hành trình 70 năm ấy, dù ở mô hình tổ chức nào, quy mô lớn hay nhỏ, chia ra nhiều trường, nhiều phân hiệu hay sát nhập thành một trường thống nhất; với nhiều loại hình chương trình, nhiều hình thức đào tạo khác nhau, dù bất cứ lúc nào, ở đâu, trong hoàn cảnh nào, Trường đều bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho từng giai đoạn cách mạng. Đúng như lời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

    Ngay từ những ngày tháng đầu tiên, khi nền độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được xác lập, trong bao nhiêu bộn bề công việc cần phải giải quyết, trước những thách thức mất còn của giặc ngoài, thù trong thì trên mảnh đất Nghệ An, công việc đào tạo cán bộ của Nhà trường được bắt đầu với những bước đi đầu tiên trong hành trình thực hiện công việc gốc của Đảng. Ngày 18 tháng 11 năm 1946 trở thành dấu mốc lịch sử  trọng đại của Nhà trường khi lớp huấn luyện cán bộ cốt cán đầu tiên của tỉnh được tổ chức sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Nghệ An lần thứ IV.  Trong hoàn cảnh chiến tranh, Tỉnh uỷ Nghệ An vừa phải khắc phục khó khăn để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, vừa đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

    Trường Đảng Nghệ An ngay từ khi được thành lập đã phải sơ tán và liên tục di chuyển nhiều địa phương. Cơ sở vật chất của Trường hạn chế, tất cả đều dựa vào dân; cán bộ đi học chủ yếu là tự túc và một phần vận động nhân dân đóng góp. Mặc dù trong hoàn cảnh hết sức khó khăn và thiếu thốn, nhưng các lớp học vẫn được mở liên tục, với số lượng học viên ngày càng đông. Hàng năm, đã có hàng ngàn cán bộ chủ chốt của cơ sở và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng tại Trường. Số cán bộ được học tập ở Trường đã trở thành lực lượng nòng cốt ở các địa phương, đơn vị;  góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Đảng đề ra trong từng thời kỳ.

    Trong 70 năm xây dựng và phát triển, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp của các Học viện; sự cộng tác và giúp đỡ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp uỷ, chính quyền cấp huyện, nhất là sự phối hợp thường xuyên của các Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện; Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoạt động của Trường Chính trị tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều thành tựu. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng được nâng cao; đội ngũ cán bộ, giảng viên đã được tăng cường về số lượng, chất lượng; hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được quan tâm hơn; điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật của trường được cải thiện. Cụ thể:

    Từ năm 1993 - 2015, với nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực, Trường Chính trị tỉnh đã trực tiếp và phối hợp triển khai nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với tổng số 556 lớp với 39.978 học viên phù hợp với từng đối tượng và nhu cầu phát triển của từng giai đoạn, đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

    Nhà trường đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; thường xuyên tăng cường thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học; đa dạng hóa hình thức mở lớp; thực hiện công tác tuyển sinh cơ bản đúng tiêu chuẩn, đối tượng; linh hoạt trong điều phối các chương trình; kết hợp hài hòa, từng bước cân đối giữa việc tổ chức các lớp tập trung và tại chức, vừa đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, vừa thực hiện quyền tự chủ theo đúng quy định của pháp luật; từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, hiện đại; trang bị những kiến thức lý luận cơ bản, những kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho học viên để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

    Công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn đã được Trường Chính trị tỉnh quan tâm triển khai và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Từ 1993 - 2016, Trường đã tổ chức triển khai nghiên cứu 84 đề tài khoa học (cấp tỉnh: 06; cấp trường: 38; cấp khoa: 46). Hàng năm, Trường đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức các hội thảo khoa học, nghiên cứu các chuyên đề nhằm khai thác các giá trị lý luận, phương pháp và kinh nghiệm, giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương. Các bài viết nghiên cứu, trao đổi lý luận, thực tiễn, báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế, sáng kiến kinh nghiệm được triển khai hiệu quả, được giới thiệu, đăng tải lên Website và Nội san của trường. Công tác thông tin, tư liệu, thư viện từng bước phục vụ tốt cho các nhiệm vụ chuyên môn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực.

    Đến nay, đội ngũ công chức, viên chức của Trường có trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức nghề nghiệp, bước đầu đã có kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu. Hiện nay, Trường có: 44 thạc sĩ, trong đó có 05 đồng chí đang nghiên cứu sinh, 18 Cử nhân; 33 người có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị; 18 giảng viên chính, 03 chuyên viên chính, 01 chuyên viên cao cấp; 100% giảng viên được bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực.

    Hệ thống cơ sở vật chất của Trường Chính trị tỉnh đã được nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. 

    Công tác xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể chính trị trong Nhà trường được quan tâm. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là về trách nhiệm chính trị của nhà trường và của người cán bộ, đảng viên Trường Chính trị. Các tổ chức đoàn thể trong trường hoạt động khá đồng đều và có chất lượng; bảo vệ quyền lợi, quan tâm đến đời sống của công chức, viên chức; từng bước xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, tạo không khí làm việc dân chủ, động viên công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời tổ chức các hoạt động từ thiện thiết thực, nhân văn.

    Với những nỗ lực, quyết tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và tập thể công chức, viên chức trong 70 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Chính trị tỉnh đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong các năm 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2012; được Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen trong các năm từ 2001 – 2015; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen các năm 2004, 2010, 2015; được Chỉnh phủ tặng Cờ thi đua năm 2005, 2015; được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và đặc biệt năm 2011, Nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.

    Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết số 32 - NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý với mục tiêu: “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An sẽ tập trung đổi mới, phát triển đồng bộ, toàn diện, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có chất lượng cao, cơ sở vật chất hiện đại phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng; cụ thể hoá và bổ sung những điểm cần thiết của Đề án số 12 - ĐA/TU về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 -2020, tầm nhìn 2030” thành chương trình hành động cụ thể.

    Trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ Nhà trường, BGH cùng toàn thể công chức, viên chức và học viên sẽ tập trung mọi nỗ lực thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:

    Thứ nhất:  Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng  lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Chú trọng kiến thức cơ bản nhằm trang bị cho người học thế giới quan duy vật biện chứng, phương pháp luận khoa học cách mạng, phương pháp nghiên cứu, phương pháp phát hiện, kỹ năng xử lý, giải quyết các vấn đề thực tiễn.

    Thứ hai: Nâng cao năng lực tư duy lý luận, tổ chức thực hiện, tổng kết thực tiễn, khả năng ứng dụng lý luận một cách sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả; Chủ động tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học cấp tỉnh thuộc lĩnh vực được ưu tiên, mở rộng không gian nghiên cứu, đồng thời tổ chức triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học cấp trường, cấp tỉnh  đảm bảo chất lượng, thiết thực, gắn với chuyên môn và phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng.

    Thứ ba: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường vững mạnh, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của người cách mạng; phát huy cao tính đoàn kết, ý thức trách nhiệm, dân chủ, sáng tạo, kỷ cương, gương mẫu, tích cực học tập và rèn luyện theo đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong thời kỳ mới.

    Thứ tư, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo để mở rộng các hình thức đào tạo, đa dạng hóa nội dung chương trình, đối tượng đào tạo. Tăng cường hợp tác khai thác các dự án đầu tư về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học để từng bước phát triển toàn diện và nâng cao năng lực, vị thế của Trường Chính trị tỉnh trong giai đoạn mới; tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và học viên.

    Thứ năm, tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án số 12 –ĐA/TU ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030”; Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự chỉ đạo về chuyên môn và sự phối hợp với các Học viện Chính trị Quốc gia; tích cực phối hợp các ngành, các cấp trong tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm bồi dưỡng chính trị  huyện, thành phố, thị xã để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

    Thứ sáu, đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể nhà trường trong sạch, vững mạnh; xây dựng “Nhà trường thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục”, có môi trường thân thiện, kỷ cương, là không gian giáo dục chuẩn mực, có sức ảnh hưởng, nâng cao tính Đảng và hoàn thiện kỹ năng công tác cho cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường.      

    Với bề dày 70 năm truyền thống vẻ vang, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã khẳng định được những giá trị vô cùng quý giá, trong đó quý nhất là lớp lớp kế tiếp nhau của những thế hệ Thầy - Trò: những cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp của tỉnh Nghệ An. Những giá trị  vẫn tươi nguyên, thắm đỏ trong trang sử vàng truyền thống của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An anh hùng. Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có được niềm vinh dự lớn lao này, trước hết thuộc về công lao to lớn của Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An qua các thời kỳ, là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động Nhà trường. Truyền thống hào hùng đó, mãi mãi là động lực tinh thần để Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tiếp tục vững bước đi trên con đường đổi mới và phát triển vững mạnh toàn diện.

    Chặng đường mới của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An là sự kế thừa những đóng góp và truyền thống của Trường 70 năm đã qua; là chặng đường đồng hành với toàn Đảng bộ, nhân dân, phấn đấu “xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp; là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hoá, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ” theo tinh thần Nghị quyết số 26- NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An.

    Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương, sự tin yêu của các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà; Cùng với 70 năm truyền thống vẻ vang của Nhà trường, sẽ là nền tảng, là niềm tự hào, là động lực đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên mẫu mực, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết vì sự nghiệp chung của Nhà trường; Chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào sự phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn nữa của Nhà trường, đủ sức hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó./.

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn