Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

VAI TRÒ CẤP ỦY ĐẢNG TRONG VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở CƠ SỞ - CHIA SẺ QUA THỰC TẾ TẠI XÃ QUỲNH LƯƠNG – HUYỆN QUỲNH LƯU

Tác giả : Hồ Chí Tùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Lương – Quỳnh Lưu
File đính kèm: Không có

Quỳnh Lương là xã trung tâm Bãi Ngang huyện Quỳnh Lưu, phía đông giáp biển; phía tây giáp xã Quỳnh Thanh; phía nam giáp xã Quỳnh Minh; phía bắc giáp xã Quỳnh Bảng; diện tích tự nhiên 511 ha, trong đó đất trồng cây hàng năm 238 ha, bình quân 330 m2/khẩu; chủ yếu là đất cát bạc màu.

Kinh tế phát triển khá, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 - 2013 đạt 13,5 - 14%, nông, lâm, ngư chiếm tỷ trọng cao. Năm 2013, nông, lâm, ngư chiếm 50,1%; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 15,2%; dịch vụ chiếm 34,7%. Trong nông nghiệp, sản xuất rau màu hàng hóa chiếm tỷ trọng khá cao, sản xuất gắn với tiêu thụ nên tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm gần 35%.

Cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế dân sinh, phục vụ lợi ích công cộng được đầu tư xây dựng, nâng cấp như: trường học, trạm y tế, đường giao thông nội xã, nội thôn; kênh tiêu úng; điện phục vụ cho sản xuất dân sinh, các công trình văn hóa, thể thao đã làm cho diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới.

Dân số hiện tại có 7.019 nhân khẩu, với 1.496 hộ, được chia thành 8 thôn.

Đảng bộ có trên 238 đảng viên, với 11 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ nông thôn, 2 chi bộ trường học và 1 chi bộ doanh nghiệp; 6 năm liên tục 2008 - 2013 đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đạt xuất sắc.

Trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ một; xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 8/8 thôn đạt và giữ vững danh hiệu làng văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2013 đạt 87%; Các hoạt động văn nghệ, thể thao được nhân dân quan tâm hưởng ứng tham gia. Công tác chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ.

Những thuận lợi, khó khăn khi bước vào xây dựng nông thôn mới:

1. Thuận lợi

- Sau khi khảo sát cuối năm 2010, có 8 tiêu chí đã đạt theo quy định đó là nhà ở; thu nhập; hệ thống chính trị; an ninh trật tự; văn hóa; y tế; bưu điện; hình thức tổ chức sản xuất.

- Đất đai và nguồn nước ngầm sạch rất thuận lợi để sản xuất rau màu hàng hóa. Có diện tích mặt nước để phát triển nghề nuôi hải sản mặn lợ. Có bờ biển đẹp, có đền Quy Lĩnh là Di tích lịch sử cấp tỉnh, là môi trường tốt để phát triển du lịch sinh thái gắn với tâm linh.

- Công trình hạ tầng kinh tế, xã hội đáp ứng nhu cầu để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

- An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định, không có các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm.

- Nguồn nhân lực có khả năng tiếp cận với công nghệ mới tiên tiến, cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, có kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh rau, hàng hóa.

- Đội ngũ cán bộ xã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị chiếm tỷ lệ tương đối cao.

2. Khó khăn

- Đặc điểm lao động trên địa bàn xã chủ yếu là lao động nông nghiệp, tỷ lệ qua đào tạo đang thấp. Đa số cán bộ cấp thôn tuổi đời cao, nhiều người chưa được qua đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị.

- Hệ thống giao thông chưa thực sự đảm bảo, nhất là giao thông nội thôn, ngõ xóm, giao thông nội đồng và hệ thống kênh tiêu úng.

- Diện tích đất đai chật, nhu cầu đất quy hoạch cho công trình phát triển kinh tế dân sinh đòi hỏi nhiều. Công trình nhà ở dân sinh xây dựng khá kiên cố nên khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng.

- Không ít cán bộ, đảng viên, nhân dân đang coi Chương trình xây dựng nông thôn mới là cơ hội có được nguồn đầu tư từ Nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng, mà coi nhẹ vai trò chủ thể là người dân; đa số người dân chưa nhận thức được mình là “chủ thể” của chương trình này. Họ cho rằng, đây là chương trình đầu tư của Nhà nước cho địa phương mình, là việc của cấp trên, chứ không phải là việc của mình. Họ cũng chưa hiểu rõ rằng, cùng với việc tham gia đóng góp sức lao động, tiền của, ý kiến vào các hoạt động xây dựng chương trình là việc tự đầu tư để góp phần nâng cao thu nhập trong các hoạt động kinh tế, giữ gìn nếp sống văn hóa, chỉnh trang ngõ xóm, giữ vững an ninh trật tự… là góp phần nâng cao chất lượng đời sống của chính họ.

- Nguồn lực của nhân dân có hạn, ngân sách xã hạn hẹp, mức hỗ trợ đầu tư của nhà nước cấp trên có hạn, trong khi nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới đòi hỏi khá lớn. Đang còn 11/19 tiêu chí chưa đạt chuẩn Nông thôn mới (hộ nghèo; cơ sở trường học; giáo dục; quy hoạch; điện; giao thông; thủy lợi; chợ; cơ sở văn hóa; môi trường; cơ cấu lao động).

3. Một số kết quả đã đạt được trong quá trình vận động, tổ chức nhân dân tham gia xây dựng NTM trên địa bàn xã trong 3 năm qua

3.1 Về nhận thức

Chúng tôi nhận thức được rằng, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nông thôn và nông dân.

Việc đầu tư xây dựng nông thôn mới là điều cần thiết, làm cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; môi trường sinh thái được bảo vệ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; việc xây dựng nông thôn mới thành công là góp phần xóa dần khoảng cách giữa nông thôn với thành thị, trong đó cộng đồng dân cư đóng vai trò là chủ thể hết sức quan trọng; nội lực được xác định là nguồn lực căn bản để thực hiện xây dựng NTM. Vấn đề đặt ra làm sao huy động được sức mạnh nội lực trong nhân dân để thực hiện thành công những mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra từ Chương trình.

Nhận thức được điều đó, tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 – 2015 (tháng 6/2010), xây dựng Quỳnh Lương đạt tiêu chí Nông thôn mới đã được Đảng bộ Quỳnh Lương xác định là một trong 5 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Sau Đại hội, Quỳnh Lương vinh dự cùng với hai xã Quỳnh Hậu và Ngọc Sơn được huyện chọn làm điểm triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2015 của huyện theo tinh thần Quyết định số 800, ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 08/01/2014, Quỳnh Lương là 1 trong 14 xã được UBND tỉnh ra Quyết định số 63/QĐ-UBND phê duyệt danh sách 14 xã đăng ký, cam kết đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014.

Xuất phát từ thực tế đó, điều mà cấp ủy, chính quyền xác định đầu tiên là: Giữ vững đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị; lãnh đạo có hiệu quả công tác dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới để bắt tay xây dựng nông thôn mới, khâu đột phá là cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tuyên truyền, vì Quỳnh Lương xác định đây là chìa khoá mở cửa cho mọi thành công.

Về giữ vững đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị: Trước hết, để giúp người dân hiểu rõ hơn vai trò chủ thể của mình, trong tuyên truyền, Quỳnh Lương đã tập trung làm rõ mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới là vì người dân, hướng đến người dân. Theo đó, công tác tuyên truyền đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, tạo ra một nhận thức mới cho người dân tự nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, trước hết là vì cuộc sống của chính bản thân và gia đình họ. Từ đó để làm cho nhân dân hiểu rõ, ngoài sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước, cần có sự tham gia tích cực của từng người dân, của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội.

Quỳnh Lương đã xác định, để làm tốt công tác này, thì hoạt động tuyên truyền cần thật sự vào cuộc, phối hợp có hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống, nhất là trong việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, làm sao để “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Để huy động tổng hợp sức mạnh của toàn xã hội tham gia đóng góp sức người, sức của để xây dựng nông thôn mới, cần công khai, minh bạch các công việc. Người dân cần phải được thông tin đầy đủ, đa chiều. Chẳng hạn, trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng, người dân cần biết được chủ trương của Đảng và Nhà nước thực hiện chương trình này là vì muốn tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của họ. Thực tiễn cho thấy, dù thực hiện bằng cách này hay cách khác, nếu người dân được bàn bạc, được đóng góp ý kiến của mình thì sẽ tạo ra được sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện.

3.2 Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 24/7/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình Xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2020, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, nhất là cấp ủy cơ sở phải nâng cao nhận thức, thực hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm, vai trò người đứng đầu, phát huy vai trò chủ thể, tính năng động, sáng tạo và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, công tác vận động quần chúng có vai trò hết sức quan trọng. Để làm tốt công tác vận động quần chúng trong xây dựng NTM, cấp ủy phải lãnh đạo Khối Dân vận cơ sở để Khối Dân vận cơ sở có kế hoạch triển khai và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như:

- Tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương và địa phương có liên quan đến việc xây dựng NTM, nhất là Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng NTM đến tận cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhằm làm cho toàn Đảng, toàn dân đều có nhận thức sâu sắc với các chủ trương, quan điểm, giải pháp và đặc biệt là hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc xây dựng NTM. Các chi bộ cần tổ chức quán triệt kịp thời Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy, qua đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc xây dựng NTM, tổ chức thảo luận, nghiên cứu sâu các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết của địa phương, đơn vị mình và đề ra biện pháp cụ thể, khoa học, linh động, phù hợp để tổ chức thực hiện, phân công cán bộ đảng viên theo dõi việc triển khai thực hiện.

- Phải dân chủ, công khai, khách quan tổ chức cho nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào đề án xây dựng NTM ở địa phương. Do Đề án và kế hoạch xây dựng NTM thể hiện toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, ảnh hưởng tích cực, trực tiếp đến đời sống của nhân nhân ở nông thôn. Vì vậy, việc tổ chức để người dân tham gia đóng góp ý kiến, một mặt là quán triệt cho người dân hiểu, mặt khác là phải huy động sự đóng góp và phát huy trí tuệ của nhân dân ngay từ khâu quy hoạch, xây dựng đề án và lập các dự án. Công việc lập quy hoạch có nhiều việc, nhiều khâu có liên quan đến đất đai, nhà ở, đời sống của dân, nên phải lấy ý kiến của nhân dân nhiều lần, trình bày với dân thật kỹ để dân hiểu và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng. Khi đề án được phê duyệt thì phải công khai công bố trên các phương tiện thông tin của địa phương; tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và nơi công cộng để dân được biết và thực hiện.

- Tăng cường, tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thực hiện đúng quy trình những tiêu chí, những việc trong chương trình xây dựng NTM, đồng thời phải công khai cho dân biết những việc dân phải được bàn, những việc dân quyết định, những công việc dân phải tham gia làm trực tiếp và nhân dân được hưởng lợi. Có cơ chế công khai, dân chủ, cơ chế dân giám sát các hoạt động của Ban quản lý chương trình xây dựng NTM. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng của địa phương trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.

- Tập trung ưu tiên cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để khơi dậy tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, cùng nhau đóng góp vật chất, công sức, tiền của trên nguyên tắc tự nguyện để xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, để mọi người dân thấy rõ ý nghĩa, quyền lợi, nghĩa vụ, từ đó có cách nghĩ, cách làm mới và đồng tâm hiệp lực xây dựng quê hương.

- Hàng năm, từng thời điểm đã có kế hoạch phát động phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng NTM”. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã thực sự làm nòng cốt trong phong trào, tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xác định rõ hơn, cụ thể hơn trách nhiệm của tổ chức mình trong việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy. Thời gian qua đã xây dựng nội dung và hình thức phong phú, phù hợp để phối hợp, tổ chức các cuộc tọa đàm tìm biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân xây dựng NTM”.

Mặt trận và mỗi đoàn thể ở cơ sở đã chọn một công việc cụ thể làm trọng tâm và làm khâu đột phá để vận động nhân dân tham gia như:

+ Mặt trận Tổ quốc đã chọn việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tầng lớp nhân nhân, các giai tầng trong xã hội hưởng ứng đóng góp vật chất, công sức, tiền của trên nguyên tắc tự nguyện để xây dựng NTM, xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, đô thị; hiến đất cho các dự án, huy động vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Các tổ chức thành viên, các hội quần chúng đã hưởng ứng, chủ động tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, kêu gọi với quyết tâm cao nhất, góp phần đưa phong trào xây dựng NTM lan toả và thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân.

+ Hội Nông dân đã chọn việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hộ, kinh tế hợp tác, khai thác tốt tiềm năng kinh tế vườn, kinh tế biển và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn phát triển sản xuất hàng hóa, đưa khoa học kỹ thuật, cây, con giống mới vào sản xuất nông nghiệp.

+ Hội Phụ nữ đã chọn việc giữ gìn môi trường xã hội lành mạnh, xây dựng nếp sống văn minh và phát triển, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thiết chế văn hóa gia đình, thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chỉnh trang nhà cửa, tranh thủ các nguồn vốn tín dụng để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho chị em, hội viên.

+ Đoàn Thanh niên đã chọn việc đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp. Đi đầu trong xây dựng xã hội học tập, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực tham gia phong trào an ninh trật tự và an toàn xã hội, thành lập các trang trại và các doanh nghiệp trẻ trong sản xuất nông nghiệp để liên kết làm ăn có hiệu quả; qua đó nâng cao trình độ học vấn cho thanh niên, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

+ Hội Cựu chiến binh đã chọn việc phát triển các ngành nghề truyền thống để giúp hội viên Cựu chiến binh, nông dân phát triển kinh tế. Chủ trì trong phối hợp tổ chức các hoạt động quần chúng tự quản ở khu dân cư; tham gia xây dựng các mô hình có hiệu quả trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với phát triển các mô hình xây dựng xã hội lành mạnh, nông thôn an toàn.

+ Khối Dân vận Đảng ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân xây dựng NTM”. Đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên công tác vận động quần chúng theo tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng mô hình “tổ Dân vận” thôn để đổi mới phương thức vận động quần chúng ở khu dân cư, lắng nghe ý kiến, tiếp thu kinh nghiệm của nhân dân để kịp thời bổ sung các giải pháp có hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về "xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2020".

- Trên thực tế, phong trào dân vận khéo đã được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo. Cùng với hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể đã đăng ký những chỉ tiêu cụ thể trong Chương trình xây dựng NTM gắn với nhiệm vụ của ngành mình. Việc tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được biết, được tham gia vào đồ án quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng NTM cũng được hết sức quan tâm, trước hết là những nội dung có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Theo đó, hệ thống dân vận từ xã đến thôn đã tập trung vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở; làm tốt việc dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế hộ, mở rộng ngành nghề, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập; chỉnh trang nhà cửa; vệ sinh môi trường; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội; loại bỏ những tập tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội... Đồng thời, đã phối hợp chỉ đạo hướng dẫn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tạo điều kiện phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong việc thực hiện các dự án, công trình trong xây dựng NTM. Phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của mỗi người dân đối với các công việc cụ thể trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện; đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tư tưởng cực đoan, lợi dụng dân chủ, khiếu kiện gây rối cản trở việc thực hiện chương trình. Ngoài ra, đã chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể đảm nhận một hoặc một số công việc cụ thể trong xây dựng NTM; tổ chức, hướng dẫn, giúp đỡ đoàn viên, hội viên tích cực đi đầu trong phong trào xây dựng NTM, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Trong triển khai dân vận khéo xây dựng NTM, các thôn, các tổ chức cũng thường xuyên chú trọng đến việc biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi rút kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác vận động nhân dân xây dựng NTM.

- Trong thực hiện công tác dân vận của chính quyền, Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo, thực hiện ngay việc xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư hỗ trợ dân phát triển kinh tế hộ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, cải tạo vườn tạp, xây dựng trang trại, chỉnh trang nhà cửa, làm đường giao thông nông thôn, làm đường thủy lợi nội đồng, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như: trường học, nhà văn hóa, khu sinh hoạt văn hóa - thể thao, trung tâm học tập cộng đồng, tạo sự chuyển biến đồng bộ từ gia đình đến toàn xã hội trong xây dựng NTM.

Để làm được điều này, thì cần có sự ủng hộ, tự nguyện đóng góp thêm của nhân dân, vì nguồn ngân sách còn hạn hẹp. Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần, hỗ trợ kỹ thuật, còn giá trị còn lại của công trình thì người dân cần tự nguyện đóng góp sức lao động, góp đất để giải phóng mặt bằng, đóng góp một phần kinh phí… Từ đó, người dân hiểu kỹ được vấn đề, xóa được tư tưởng trông chờ, ỷ lại và vui vẻ đóng góp.

Nhờ giữ vững sự đoàn kết, biết phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên mọi lĩnh vực, nhất là làm tốt công tác tuyên truyền, biết phát huy các cách làm sáng tạo khác nhau nhưng không máy móc, biết lãnh đạo có hiệu quả công tác dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nên Quỳnh Lương đã thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau 3 năm triển khai thực hiện, tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng hạ tầng thiết yếu gần 90,9 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn từ ngân sách tỉnh 6,09 tỷ đồng; huyện 2,22 tỷ đồng; xã 15,81 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình 9,28 tỷ đồng; của nhân dân 55, 54 tỷ đồng; nguồn khác 2 tỷ đồng.

Nhân dân đã hiến 16.250 m2 đất để xây dựng công trình (chủ yếu giao thông, thủy lợi); tháo dỡ 3700 m trường bao, công trình chăn nuôi, các công trình phụ khác 5.200 m2. Sau 3 năm đạt thêm 9 tiêu chí, đến nay cơ bản Quỳnh Lương đã đạt 17 tiêu chí (năm 2010 mới đạt 8 tiêu chí). Trong 17 tiêu chí đã đạt được, đáng mừng là có rất nhiều tiêu chí mang ý nghĩa quyết định đến sự phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng ở địa phương, như các tiêu chí về phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, điện, bưu điện, cơ sở y tế, nhà ở nhân dân...

4. Từ những kết quả đạt được và hạn chế trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Quỳnh Lương rút ra những kinh nghiệm thực tiễn đó là:

Thứ nhất, cấp ủy Đảng, chính quyền xác định đúng đắn xây dựng nông thôn mới phải nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân là mục tiêu cơ bản. Do vậy phải thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội, đặc biệt phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của nhân dân; xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những nhu cầu cấp bách; phát huy tối đa các nguồn lực, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, tạo điều kiện thu hút đầu tư từ bên ngoài, phát huy nội lực về trí tuệ, công sức, tiền bạc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư; mở rộng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mọi lợi ích đều phải nhằm phục vụ nhân dân; phát triển nông nghiệp phải đi đôi với phát triển ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, đảm bảo môi trường sinh thái; chú trọng phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh nông thôn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Thứ hai, cấp ủy Đảng, chính quyền phải lãnh đạo để làm tốt công tác dân vận, nhất là việc đẩy mạnh các mô hình dân vận khéo thực hiện xây dựng NTM, coi đây như là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công, đem lại nét tươi mới cho bức tranh nông thôn. Vì xác định xây dựng NTM là một việc khó, đòi hỏi một nguồn lực to lớn cũng như trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội, trong đó sự đồng thuận, nhất trí cao của các lực lượng tham gia xây dựng NTM là yếu tố cốt lõi tạo ra sức mạnh tổng hợp để thực hiện chương trình. Bởi vậy, công tác dân vận trên địa bàn Quỳnh Lương thời gian qua đã tập trung hướng mạnh vào nội dung này và đã được triển khai ở tất cả các thôn, các đoàn thể tham gia xây dựng NTM.

Thứ ba, cấp ủy Đảng, chính quyền phải xác định được hiệu quả lớn lao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, dưới sự lãnh đạo tập trung của Đảng ủy, cùng với sự giúp đỡ kịp thời có hiệu quả của cấp trên sẽ là yếu tố quyết định cho sự thành công về xây dựng NTM.

Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội để xây dựng NTM, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, để không một ai đứng ngoài cuộc, phải thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và hưởng thụ”.

Thứ tư, cấp ủy Đảng, chính quyền phải lãnh đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động xây dựng NTM một cách thường xuyên, sâu rộng, thiết thực với nhiều hình thức để cán bộ và nhân dân, mọi người, mọi nhà hiểu được ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm của mình, từ đó chung sức, chung lòng, bắt tay xây dựng NTM. Xây dựng NTM là dự án phát triển toàn diện, nâng cao đời sống vật chất và tình thần của nhân, do đó công tác tuyên truyền vận động là quan trọng nhất, để nhân dân nhận thức được việc xây dựng NTM là việc làm của chính gia đình, bản thân mình để tự họ phấn đấu và chung tay góp sức xây dựng NTM.

Thứ năm, cấp ủy Đảng, chính quyền phải lựa chọn, xác định nhiệm vụ ưu tiên, triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo niềm tin cho nhân dân. Xác định nhiệm vụ ưu tiên có tính quyết định thành công của xây dựng nông thôn mới. Trước hết là công tác quy hoạch. Đồng thời chọn lựa những công việc có tính cấp bách, được nhân dân ủng hộ để tập trung triển khai. Phải nhận thức sâu sắc và tập trung cho phát triển sản xuất bền vững, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân, xem đây là nhiệm vụ hàng đầu, là nhân tố quyết định sự thành công của đề án.

Định hướng cho nhân dân xây dựng NTM “từ nhà ra vườn, từ đường ra đồng” tạo diện mạo mới cho từng làng quê và toàn xã. Phải tranh thủ và huy động được nhiều nguồn lực đầu tư, lồng ghép các các chương trình, dự án, tạo ra nguồn lực tổng hợp đầu tư xây dựng nông thôn mới một cách đồng bộ, hiệu quả. Nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM là rất lớn, do đó phải đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, phát huy nội lực địa phương là chính, tận dụng tối đa nguồn lực và lợi thế tại chỗ...

Được biết, Chương trình MTQG NTM là chương trình phát triển nông thôn tổng hợp; kế thừa và lồng ghép các Chương trình MTQG, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu khác; xã là địa bàn tổ chức thực hiện; xây dựng nông thôn mới dựa theo Bộ tiêu chí và các quy chuẩn, tiêu chuẩn; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng; Nhà nước đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ; cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Mục tiêu xây dựng NTM của Đảng và Nhà nước là: Xây dựng cộng đồng xã hội văn minh, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện; cơ cấu kinh tế hợp lý, các hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến; gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ và du lịch; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; từng bước thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; trình độ dân trí được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

So với các địa phương trong Tỉnh thì kết quả cũng như kinh nghiệm chưa được nhiều, nhưng với Quỳnh Lương thì những kết quả đó góp phần làm nên kết quả xây dựng nông thôn mới của địa phương trong 3 năm qua; làm cho diện mạo nông thôn mới nhiều khởi sắc, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng, an ninh cũng như hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được giữ vững, Đảng bộ 6 năm liền giữ vững trong sạch vững mạnh tiêu biểu, góp phần rất lớn để Đảng bộ thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị cũng như nhiệm vụ chính trị đề ra; làm tăng thêm tinh thần quyết tâm của cả hệ thống chính trị phấn đấu để được công nhận xóm hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2014 này./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn