Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ HƯNG TÂN, HUYỆN HƯNG NGUYÊN TRONG VIỆC TỔ CHỨC, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tác giả : Hoàng Văn Lai - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Tân, Hưng Nguyên
File đính kèm: Không có

I. Đặc điểm, tình hình

Hưng Tân là xã nằm cách trung tâm huyện Hưng Nguyên 3 km về phía bắc, cách thành phố Vinh 7 km về phía đông. Xã có tổng diện tích tự nhiên 480 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 276 ha, có tỉnh lộ 542 chạy qua. Toàn xã có 1.002 hộ gia đình với tổng số dân là 3.693 người, sinh sống đồng đều trên địa bàn 9 xóm.

Đảng bộ xã có 270 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ, trong đó 9 chi bộ nông thôn, 2 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ trạm y tế.

Cơ cấu kinh tế xã Hưng Tân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với 46% lao động tham gia, 54% lao động tham gia hoạt động dịch vụ và sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Hưng Tân có ưu thế nổi bật với những nghề truyền thống như: sản xuất rượu nếp, bánh cà truyền thống…

Trong những năm kháng chiến, Hưng Tân đã đóng góp nhiều về sức người, sức của cho công cuộc giải phóng và đấu trang giữ vững chủ quyền đất nước. Đã có 150 người con xã Hưng Tân đã anh dũng hy sinh; gần 400 thương, bệnh binh và 6 người vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng” và hiện nay đang đề nghị nhà nước truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng” cho 10 người. Hưng Tân là xã đầu tiên của huyện Hưng Nguyên được Chủ tịch nước CHXHCNVN phong tặng danh hiệu đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” vào năm 1998.

Phát huy truyền thống anh hùng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, thế hệ nối tiếp thế hệ, Đảng bộ và nhân dân Hưng Tân đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua bao khó khăn, thách thức để xây dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.

II. Vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới ở cơ sở

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng nông thôn mới, Hưng Tân nhận thức và xác định rõ mục tiêu xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước là: “Xây dựng cộng đồng xã hội văn minh, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện; cơ cấu kinh tế hợp lý, các hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến; gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; trình độ dân trí được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao”. Vì vậy, tuy không phải là xã điểm, nhưng trong những năm qua, Hưng Tân đã tập trung lực lượng của cả hệ thống chính trị triển khai, vận động nhân dân góp công, góp sức, hiến đất để xây dựng nông thôn mới.

1. Công tác triển khai

Trên cơ sở tiếp thu chủ trương, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành các văn bản, chỉ thị, nghị quyết sát đúng, phù hợp với tình hình của địa phương, tiến hành họp BCH Đảng bộ mở rộng gồm BCH Đảng bộ; các ngành, đoàn thể trong khối mặt trận; các đồng chí bí thư, xóm trưởng, chi hội trưởng… Đồng thời phân công nhiệm vụ cho các ngành, đoàn thể trực tiếp phụ trách thực hiện các tiêu chí, phân công cán bộ phụ trách về cơ sở, nắm bắt kịp thời tình hình phản ánh với Đảng ủy, UBND xã để có phương án giải quyết kịp thời.

2. Công tác tuyên truyền

Xác định công tác tuyên truyền, vận động quyết định thành công của cuộc vận động, Đảng ủy, UBND đã chỉ đạo Ban Văn hóa, các ban, ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền. Bằng các hình thức tuyên truyền với nhiều tin bài trên hệ thống truyền thanh, băng rôn, pa nô, khẩu hiệu…; tổ chức, tham gia các hội thi văn nghệ, viết bài, thơ ca với nội dung tìm hiểu xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự lan tỏa rộng rãi, góp phần thúc đẩy phong trào đi vào chiều sâu, được nhân dân đồng tình và hưởng ứng mạnh mẽ.

3. Công tác phối kết hợp giữa Mặt trận Tổ Quốc, các ngành, đoàn thể

Công tác phối kết hợp giữa MTTQ, các ngành, đoàn thể từ xã đến xóm góp phần không nhỏ đối với việc hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của BCH Đảng bộ, dưới sự phân công chỉ đạo của Đảng ủy, UBND và các ngành đoàn thể đã cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động của ngành mình. Đồng thời, phối kết hợp để làm tốt công tác tuyên truyền, đi xuống cơ sở vận động, phân tích để dân hiểu, dân tin và cùng nhau thực hiện.

III. Kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chỉ thị 08, ngày 08/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh vận động nông dân “dồn điền đổi thửa” và khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn trong nông nghiệp, Hưng Tân đã tích cực đi đầu trong việc tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân và triển khai thực hiện một cách hiệu quả. Theo đó, từ những mảnh ruộng, ô thửa nhỏ lẻ đã được tích tụ thành những ô thửa lớn, tạo điều kiện cho bà con nông dân thuận tiện trong việc sản xuất nông nghiệp.

Sau khi hoàn thành cơ bản công tác chuyển đổi ruộng đất, xã Hưng Tân đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả nhiều đề án lớn phát triển kinh tế, bao gồm 5 đề án phát triển kinh tế:

Một là, Đề án cánh đồng thu nhập cao: Hưng Tân đã xây dựng được 5/9 cánh đồng thu nhập cao với giá trị từ 150 - 200 triệu đồng/cánh đồng/năm;

Hai là, Đề án nuôi trồng thủy sản: Hưng Tân đã tận dụng một số diện tích hoang hóa, các vùng sản xuất lúa kém hiệu quả chuyển sang nuôi trồng thủy sản. Hiện nay Hưng Tân đã có 170 gia trại theo kiểu trang trại phát huy có hiệu quả gấp 2-3 lần trồng lúa;

Ba là, Đề án sản xuất vùng giống: Hàng năm, Hưng Tân đã quy hoạch 60 - 70 ha sản xuất giống nguyên chủng do công ty giống cây trồng bao tiêu;

Bốn là, Đề án trồng cỏ nuôi bò sinh sản: một hộ gia đình có từ 2 - 3 con bò sinh sản để tận dụng các sản phẩm phụ trong sản xuất nông nghiệp;

      Năm là, Đề án xuất khẩu lao động: Hưng Tân hàng năm đã xuất khẩu lao động 45 - 50 lao động sang các nước. Hiện nay, Hưng Tân có 500 lao động đang làm việc ở nước ngoài, góp phần giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo. Hưng Tân hiện chỉ còn 4,3% hộ nghèo.

Sau khi xây dựng các đề án thành công, Hưng Tân đã được tiếp cận nhiều chương trình đầu tư khoa học – kỹ thuật như: chương trình của Liên hiệp Hội Khoa học – kỹ thuật Việt Nam đầu tư cho Hưng Tân trong 5 năm, giúp bà con nhân dân tiếp cận các kiến thức về khoa học - kỹ thuật; giống cây, giống con, nuôi trồng thủy sản...

Thu nhập bình quân đầu người đến nay là 25 triệu đồng/người/năm (so với bình quân thu nhập của cả huyện Hưng Nguyên là 19,8 triệu đồng).

Đặc biệt, Hưng Tân đã làm tốt công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ, đã chú trọng phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực. Trong 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Hưng Tân đã huy động được 82,2 tỷ đồng từ sự đóng góp của cá nhân, tổ chức trong và ngoài xã để xây dựng cơ sở hạ tầng. Cho đến thời điểm này, Hưng Tân đã cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật, trong đó:

- Hệ thống điện đã đạt chuẩn quốc gia với mức đầu tư 4,5 tỷ đồng;

- Xây dựng đường xóm với 24 km, với tổng giá trị đầu tư 3,7 tỷ đồng; hệ thống đường thôn, xóm được mở rộng từ 2,5 - 3,5 m;

- Hoàn thành xây dựng đường liên xã dài 3 km với kinh phí đầu tư 7 tỷ đồng;

- Đầu tư xây dựng đường nội đồng với kinh phí 14 tỷ đồng, đổ bê tông mở rộng 5 - 6 m và một số cấp phối;

- Xây dựng hệ thống kênh mương tổng chiều dài 17 km, trị giá 13 tỷ đồng; đã hoàn thiện hệ thống mương cấp 1, 2, 3;

- Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia với số vốn đầu tư 3 tỷ đồng;

- Nâng cấp đài tưởng niệm liệt sỹ với kinh phí 200 triệu đồng;

- Xây dựng xong nhà làm việc và nhà văn hóa đa chức năng xã với kinh phí 7 tỷ đồng;

- Xây dựng nhà văn hóa các xóm với kinh phí đầu tư 7 tỷ đồng;

- Quỹ tín dụng nhân dân có 1,5 tỷ đồng;

- Xây dựng trạm y tế xã với kinh phí 9,5 tỷ đồng;

- Xây dựng nhà máy nước sạch với kinh phí 12 tỷ đồng; hiện đang chuẩn bị đầu tư thêm 9 tỷ đồng đưa trị giá nhà máy nước lên 21 tỷ đồng;

- Xây dựng 04 cầu cống qua sông với tổng giá trị 7 tỷ đồng;

- Xây dựng trung tâm thương mại với số vốn đầu tư 1,3 tỷ đồng;

- Ngoài ta, nhân dân còn đóng góp ngày công để xây dựng hạ tầng giao thông xã.

Hiện nay, Hưng Tân đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Phong trào xây dựng Làng văn hóa được Đảng bộ và nhân dân quan tâm ủng hộ. Đến năm 2008, toàn xã đã có 9/9 xóm được công nhận danh hiệu Làng văn hóa. 03 trường đều đạt chuẩn quốc gia, Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức 2; trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia đầu tiên của huyện Hưng Nguyên. Hưng Tân đang từng bước xây dựng xã anh hùng trong thời kỳ đổi mới, xã đạt chuẩn văn hóa.

Đảng bộ và chính quyền xã Hưng Tân luôn xác định, muốn nhân dân yên tâm phát triển kinh tế thì an ninh trật tự, an toàn xã hội phải được đảm bảo. Xã đã thực hiện tốt “5 không”, đảm bảo môi trường chính trị ổn đinh, nhân dân không vi phạm pháp luật, không sa vào các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy. Công tác quốc phòng, thanh tra tư pháp luôn được quan tâm. Đảng bộ xã Hưng Tân luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền. Chính quyền và các đoàn thể luôn nằm trong tốp đầu của huyện Hưng Nguyên.

III. Kinh nghiệm vận động quần chúng nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới

Từ thực tiễn triển khai thực hiện và kết quả đạt được trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới đã rút ra một số kinh nghiệm, đó là:

- Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, dưới sự lãnh đạo tập trung của Đảng ủy xã, cùng với sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả của cấp trên. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội để xây dựng nông thôn mới, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới một cách thường xuyên, sâu rộng, thiết thực với nhiều hình thức đa đạng để cán bộ và nhân dân, mọi người, mọi nhà hiểu được ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm của mình, từ đó chung sức xây dựng nông thôn mới. Tích cực tổ chức tuyên truyền các văn bản, chủ trương của cấp trên về xây dựng Nông thôn mới.

- Với phương châm Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, nhà nước cấp trên, cấp ủy cơ sở đã không ngừng nâng cao nhận thức, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu, tính năng động sáng tạo và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Tôn trọng tập thể, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, tạo nên tính đoàn kết, nhất trí trong Đảng, trong nhân dân, được nhân dân tin tưởng, đồng tình hưởng ứng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát huy, khuyến khích các nhân tố điển hình tích cực, kịp thời khắc phục những sai lầm, khuyết điểm.

- Thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thực hiện đúng quy trình những tiêu chí, những nội dung trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời phải công khai cho dân biết những việc dân được bàn, những việc dân quyết định, những công việc dân phải tham gia làm trực tiếp và nhân dân được hưởng lợi. Có cơ chế công khai, dân chủ, cơ chế dân giám sát hoạt động của Ban Quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của địa phương trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng đề án kinh tế sát với tình hình thực tế của địa phương, có tính khả thi cao.

- Làm tốt công tác dân vận, cán bộ và nhân dân Hưng Tân xác định: bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền lợi đều của dân và công việc đổi mới xây dựng là trách nhiệm của dân.

- Phân định rõ trách nhiệm quản lý và đầu tư xây dựng các công trình: công trình của xã thì xã tham gia đầu tư xây dựng; công trình của xóm thì xóm vận động và đầu tư xây dựng, quản lý.

- Hằng năm tổ chức tham quan học tập mô hình trong nước, trong tỉnh và trong huyện. Ví dụ: đi tham quan đường thì về làm đường; tham quan trường thì về làm trường; tham quan trạm thì về xây dựng trạm chuẩn; tham quan, học hỏi kinh nghiệm chuyển đổi ruộng đất ở Thanh Hóa và Hà Nội để làm tốt công tác chuyển đổi ruộng đất và xây dựng được nhiều đề án phát triển kinh tế./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn