Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ SƠN THÀNH TRONG VIỆC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tác giả : Nguyễn Trí Hóa - Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND - Trưởng BCĐ NTM xã Sơn Thành
File đính kèm: Không có

Kính thưa quý vị đại biểu!

Sơn Thành là một xã miền núi, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, vốn là một xã có truyền thống văn hóa và bề dày lịch sử, nằm về phía nam của huyện Yên Thành, có tổng diện tích tự nhiên là 1.505 ha, với 7.500 nhân khẩu, 270 đảng viên, 19 xóm, 23 chi bộ Đảng.

Trước thập niên 90, xã Sơn Thành có 2 Đảng bộ bộ phận và 2 HTX nông nghiệp, thời kỳ ấy lãnh đạo Tỉnh suy tôn và vinh danh: "Sơn thành là một xã nghèo có tiếng của huyện Yên thành, có kinh nghiệm nhịn đói và ăn dè qua ngày, với truyền thống mất đoàn kết nội bộ và nổi kiện kéo dài".

Nhưng sau 30 năm đổi mới và 10 năm tăng tốc, với quyết tâm, đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ, với sự nỗ lực và đồng thuận của toàn dân, Sơn thành đã vượt qua cửa ải đói nghèo truyền kiếp, với tầm nhìn xa và bước đi bền vững.

Đến nay Sơn Thành đưa nhịp độ tăng trưởng bình quân trên năm là 15%, thu nhập bình quân đầu người 31 triệu đồng/người/năm (gấp 1,4 lần so với bình quân cả tỉnh), hộ nghèo theo tiêu chí mới chỉ còn 2,91%. Nhà cao tầng và biệt thự chiếm từ 30 - 35% (600 ngôi nhà). Xe con trên 40 chiếc. Có 1.743 lao động xuất khẩu nước ngoài, hàng năm đưa ngoại tệ từ 160 - 200 tỷ đồng.

Là một trong những xã phát triển toàn diện, có phong trào dẫn đầu của tỉnh Nghệ An trên nhiều lĩnh vực và là đơn vị đầu tiên của tỉnh Nghệ An đạt 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

* Về xây dựng nông thôn mới

Từ những năm 2000, khi đời sống nhân dân đã có khởi sắc đáng kể, từng bước có vốn tích lũy thì Sơn Thành đã vỡ vạc và manh nha về việc xây dựng nông thôn mới thông qua Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2000 - 2005 xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2000 - 2010 với 10 nội dung “Thi đua xây dựng quê hương”.

Sau có Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) xây dựng nông nghiệp, nông thôn thì Sơn Thành nhìn lại và tự khẳng định mình là những bước đi và cách làm là hoàn toàn phù hợp, tạo thêm nghị lực, niềm tin và sức mạnh mới.

Khi có Quyết định 800-QĐ/TTr của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/6/2010 phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và qua nghiên cứu các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của chính phủ và Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn bản hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí: Đây là “căn cứ pháp lý”, là những chuẩn mực xây dựng nông thôn mới, chính là vận hội, là thời cơ để Sơn Thành xây dựng nông thôn mới theo chương trình mục tiêu quốc gia.

Để cụ thể hóa BCH Đảng ủy đã có Nghị quyết số 04 “Tư tưởng chỉ đạo của cấp ủy Đảng , quyết tâm của toàn Đảng bộ xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí”.

* Nông thôn mới là gì?

Việc xây dựng Nông thôn mới là một trong những chủ trương lớn, là một "cuộc cách mạng" đối với nông dân. Nhằm để gắn kết và liên minh giữa giai cấp công nhân và nông dân, rút ngắn khoảng cách giữa mức sống nông thôn và thành thị.

Thực chất xây dựng Nông thôn mới là vận dụng quy luật phát triển không ngừng và quy luật kinh tế cơ bản của CNXH. "Đáp ứng ngày một tốt hơn về nhu cầu vật chất cũng như giá trị cho mỗi một người dân". Hay nói theo phép duy vật biện chứng là xây dựng Nông thôn mới chính là "Tạo ra một lực lượng sản xuất mới dựa trên quan hệ sản xuất tiến bộ".

Việc xây dựng Nông thôn mới là một cuộc cách mạng toàn dân và toàn diện và liên tục, xuyên suốt và triệt để đối với đời sống nông dân. Nó có ý nghĩa trên hai mặt. Không chỉ là lý luận mà bằng những minh chứng hùng hồn từ thực tiễn.

Việc xây dựng Nông thôn mới chủ thể là người nông dân và hưởng lợi cũng chính là người nông dân.

* Đánh giá thực trạng về xây dựng nông thôn mới (Tháng 10 năm 2010)

Sơn Thành đã đạt 13/19 tiêu chí

Các tiêu chí chưa đạt bao gồm:

+ Tiêu chí quy hoạch

+ Tiêu chí chợ nông thôn

+ Tiêu chí tổ chức sản xuất

+ Tiêu chí giao thông

+ Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa

+ Tiêu chí cơ cấu lao động

* Về kinh phí xây dựng nông thôn mới

- Tổng kinh phí 520 tỷ đồng

+ Từ năm 2000 đến năm 2010 kết cấu hạ tầng từ nhà dân đến công trình của xã đã xây dựng là 350 tỷ đồng.

+ Số còn thiếu 170 tỷ đồng trong đó;

132 tỷ đồng là ngân sách phục vụ cho 6 tiêu chí chưa đạt nêu trên

38 tỷ đồng là nâng mức sàn 13 tiêu chí đã đạt trước tháng 10 năm 2010 mang tính bền vững và ở mức cao hơn.

* Lộ trình xây dựng nông thôn mới

Bước một: Từ tháng 10 năm 2010 đến năm 2013 Sơn Thành phấn đấu đạt 6 tiêu chí đã nêu trên (trừ chợ không quy hoạch).

Bước hai: Chống nguy cơ tụt hậu từ năm 2014 đến năm 2015 Sơn Thành nâng mức sàn ở các tiêu chí đã đạt trước tháng 10 năm 2010 ở mức cao hơn (13 tiêu chí).

Bước ba: Từ năm 2015 đến năm 2020 Sơn Thành vận dụng "Quy luật phát triển không ngừng" và thực hiện quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội; "Ngày một đáp ứng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho mỗi một thành viên trong xã hội”.

Trên cơ sở chống nguy cơ tụt hậu và vận dụng quy luật phát triển không ngừng đánh giá và soát xét nâng cấp và hoàn thiện bộ tiêu chí về chất lượng ngày một tốt hơn để phù hợp với quy luật và mức sống của toàn xã hội.

* Giải pháp xây dựng nông thôn mới

         - Việc xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng “Toàn dân, toàn diện, liên tục và triệt để có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn”.

         - Sơn Thành đi lên từ "2Đ, 1KH". Đó là:

         Sơn thành đi lên từ đường vươn ra từ đồng, nói không với giải phóng mặt bằng. Chọn giao thông là khâu đột phá, dồn điền đổi thửa là trọng tâm".

         - Về giao thông: Chọn giao thông là khâu đột phá

“Giao thông đi trước dẫn đường một bước

Đường vô thì tiền ra, đường thông thì gì cũng thông”.

         - Dồn điền đổi thửa là nhiệm vụ trọng tâm với cách nghĩ và tầm nhìn xa

                                  "Bờ cao đường lớn ruộng sâu

                          Ô thửa thông thoáng thì con trâu không phải cày".

         - Việc chuyển đổi đất phải nắm vững 8 phương châm, 7 nguyên tắc và lộ trình các bước trong đó có 3 nguyên tắc mang tính bắt buộc đó là:

+ Về nhân khẩu ổn định theo 64

+ Mỗi hộ gia đình chỉ một ô thửa nếu có độ chênh quá lớn thì có các ô thửa liền kề

+ Nếu là xóm có 2 hoặc 3 xứ đồng thì mỗi một nhóm hộ gia đình 1 xứ đồng

* Kết quả đạt được

Sau hơn 3 năm thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính Phủ, vào cuối năm 2013, Sơn Thành đã đạt 6 tiêu chí còn lại (năm 2010 chưa đạt đã nêu) và cũng cuối năm 2013 thì Sơn Thành cũng đã đạt 19/19 tiêu chí là xã đầu tiên về đích xây dựng nông thôn mới của tỉnh Nghệ An.

Tổng kinh phí trong gần đầu tư và thu hút đầu tư cho xây dựng Nông thôn mới là 213,45 tỷ đồng

Đã đầu tư và thu hút đầu tư trong 3 năm là 140 tỷ đồng (giai đoạn 1 từ 2010 - 2013)

Bao gồm:

- Về giao thông: kinh phí 96 tỷ đồng

     Trong đó:

+ Nhựa hóa 6 km (thuộc dự án cấp tỉnh do ngân sách nhà nước) 31 tỷ đồng

+ Bê tông hóa 80 km đường cấp A nông thôn 36 km, bê tông các loại 44 km 65 tỷ đồng

Đến nay đường thông hè thoáng đảm bảo rộng về khẩu độ dày, về chiều cao, mỹ quan và chất lượng đường tốt.

- Về chuyển đổi ruộng đất và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng ruộng

Tổng kinh phí 10,4 tỷ đồng

+ Trước khi chưa chuyển đổi 7.489 thửa, bình quân 4,34 thửa/hộ

+ Sau chuyển đổi còn 811 ô, bình quân 2,12 hộ/ô; 1723 hộ bằng 1723 thửa (mỗi hộ 1 ô thửa)

- Về nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa 16,0 tỷ đồng

- Về nâng cấp cơ sở vật chất và nơi làm việc cho các tổ chức chính trị xã hội 3,6 tỷ đồng

- Bổ sung, nâng cấp và làm mới (Đường Yên Duệ, trường C2, trạm Y tế) 14 tỷ đồng

- Đến nay đã và đang nâng chất lượng các tiêu chí trong 2 năm (giai đoạn 2 từ năm 2014 và 2015)

Tổng kinh phí: 73,45 tỷ đồng.

Trong đó:

         + Về tiêu chí giao thông: Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 534 thuộc địa phận Sơn thành 39,55 tỷ

         + Về tiêu chí thủy lợi: nâng cấp hệ thống kênh mương, hồ đập 21,9 tỷ đồng

         + Về tiêu chí điện: nâng cấp hệ thống điện 7 tỷ đồng

         + Về tiêu chí văn hóa: nâng cấp và hoàn thiện cơ sở vật chất thôn xóm 2 tỷ đồng

         + Về tiêu chí môi trường: thiết kế và xây dựng nghĩa trang sinh thái 3 tỷ đồng

* Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, Cấp ủy Đảng chọn bước đi đúng đắn, thích hợp trong từng giai đoạn cụ thể

Đây là bài học có tính quyết định. Sơn Thành đạt được việc thực hiện Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới do đã bám sát thực tiễn, đưa ra các chủ trương, giải pháp sát và hợp với lòng dân. Hay nói cách khác là thể hiện sự chắt lọc tôn trọng quy luật khách quan, thể hiện ý Đảng hợp với lòng dân.

Sơn Thành không chỉ chọn bước đi thích hợp và đúng đắn cho từng thời kỳ mà còn rất coi trọng công tác xây dựng Đảng. Đảng là lãnh tụ về chính trị, Đảng không chỉ đề ra đường lối, chủ trương và phương pháp tổ chức thực hiện mà đối với Sơn thành thì vai trò của cấp ủy Đảng còn thể hiện: "Đảng chuyển từ nói sang làm, Đảng mạnh không có ai không mạnh, Đảng làm không có ai không làm".

Thứ hai, cấp ủy Đảng đã biết cách tuyên truyền, làm nhuần nhuyễn về công tác tư tưởng

Từ khi có Quyết định 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, Sơn Thành đã thể chế hóa bằng nhiều Nghị quyết của Đảng, Chính quyền và đặc biệt là sân khấu hóa và thi tìm hiểu về bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng thời gắn liền với việc “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư”.

Nội dung tuyên truyền sâu sắc, sát đến được với mọi người dân, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thuộc và làm được.

Biết cách tuyên truyền là ở chỗ:

- Trong công tác tuyên truyền trong giai đoạn 1995 – 2000, Sơn thành đi lên từ điện.

- Giai đoạn 2000 – 2010, Sơn thành đi lên bằng 6 giải pháp":

"Nhất thủy, nhì giao, tam lao, tứ chuyển, ngũ chăn, lục đổi"

- Giai đoạn 2010 -2015, trong xây dựng Nông thôn mới, Sơn thành đi lên từ "2 Đ, 1 KH" (Đi lên từ đường, vươn ra từ đồng, nói không với giải phóng mặt bằng)

Làm nhuần nhuyễn tư tưởng là ở chỗ:

- Ngay từ việc học tập Nghị quyết TW IV Khóa XI của Đảng về những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay, Sơn thành mở rộng vấn đề dân chủ và xin ý kiến phê bình đóng góp ngay trong toàn Đảng bộ.

Cho đến việc Sơ kết Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc biểu dương khen thưởng có 20 cá nhân, trong đó chỉ có 4 cán bộ đảng viên còn 16 quần chúng tham gia nhận thưởng, tham luận về công tác xây dựng Đảng. Đến các chương trình học tập và hành động khác đều qua bàn bạc, làm nhuần nhuyễn về vấn đề tư tưởng và quyết định trực tiếp trong toàn Đảng bộ.

Thứ ba, về hành động cách mạng

Cấp ủy biết chọn khâu đột phá có tính quyết định giống như trận đánh mở màn của chiến dịch. Trận đánh mở màn thắng lợi quyết định cả chiến dịch thắng lợi trên hai mặt kể cả tinh thần và vật chất.

Mỗi một cán bộ đảng viên gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi một Đảng viên trở thành tấm gương để quần chúng noi theo. Đảng viên đi trước làng nước theo sau "Việc gì khó khăn gian khổ thì cán bộ đảng viên hy sinh và gương mẫu đi đầu, việc gì thuận lợi nhường cho dân...". Làm trước, nói và đúc rút kinh nghiệm sau.

Thứ tư, thể hiện sự xuyên suốt, nhất quán và đồng bộ

Việc xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm và nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết phải thể hiện sự xuyên suốt, nhất quán và đồng bộ từ chủ trương, đường lối đến cơ chế, chính sách về mặt lý luận; từ mỗi một việc làm ngay trong hệ thống chính trị đến mỗi một người dân. "Cha nói con nghe, trên nói thì dưới chấp hành, dưới phản hồi thì trên ghi nhận và chắt lọc".

Tóm lại, mỗi một kết quả đạt được là tổng hòa của các mối quan hệ. Sơn Thành đạt được bức tranh toàn cảnh như hôm nay nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng là thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của bộ máy Nhà nước và của cả hệ thống chính trị.

Thứ năm, thể hiện sự đồng thuận

Sự đồng thuận là hệ quả từ vai trò của cấp ủy Đảng trong việc chọn bước đi đến tuyên truyền và vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong quần chúng nhân dân. Đó là hành động cách mạng đến vai trò gương mẫu tiên phong của cấp ủy đến mỗi một cán bộ đảng viên nên đã tạo ra sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân.

Đồng thuận "là động lực, là nguồn lực, là nội lực" để Sơn thành xây dựng Nông thôn mới.

Sự đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Đó là biểu hiện cụ thể của bài học dân là gốc: “Lật thuyền mới biết sức dân như nước”.

Thứ sáu, đúc rút từ “4S”

- Việc xây dựng nông thôn mới đã được cấp ủy Đảng manh nha và xây dựng, đã đưa ra được đường lối chiến lược, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong từng giai đoạn cụ thể.

- Việc xây dựng nông thôn mới xã Sơn Thành: Đi lên từSơn”(1) Thành và đánh giá đúng thực trạng từ Sơn Thành, chọn cách làm cũng từ Sơn Thành.

Cấp ủy đã triển khai “Sớm”(2) từ những năm 2000 (10 tiêu chí thi đua xây dựng quê hương).

- Việc chọn bước đi và chọn khâu đột phá là hoàn toàn phù hợp, thể hiện được ý Đảng lòng dân gắn bó “Sâu”(3) sắc đối với nhân dân.

- Những chủ trương và giải pháp đưa ra là đều quan tâm đến lợi ích, “Sát”(4) và gắn bó với nhân dân

Thứ bảy, bám điểm, biết “Đô” chỉ đạo, đúc rút kinh nghiệm và bổ cứu kịp thời, làm tốt công tác thi đua khen thưởng

Bám điểm và đô chỉ đạo. Nội dung này muốn nói đến vai trò của cấp ủy Đảng và chính quyền. Bám điểm là điểm chỉ đạo về với dân, đi sâu, đi sát dân, tháo gỡ và giải quyết những vấn đề vướng mắc khi dân cần và mong muốn.

Đô chỉ đạo ví như cung nhạc. Tùy vào tình hình và tính chất công việc. Lúc nào thì trong quá trình chỉ đạo cần đến cung thăng, cần đến cung trầm. Nhưng đích cuối cùng là đưa đến hiệu quả tốt nhất.

Nhân điển hình người tốt việc tốt, làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

Trên đây là báo cáo tham luận. Tôi chỉ đề cập một số nội dung từ tổng quan về Sơn thành đến việc xây dựng Nông thôn mới, kết quả, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong xây dựng Nông thôn mới.

Còn một số bất cập và giải pháp trong thời gian tới, vừa là thời lượng, vừa là yêu cầu của Hội thảo đề ra giành cho báo cáo tham luận khác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn