Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

SÁNG TẠO TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở NGHI LIÊN, THÀNH PHỐ VINH

Tác giả : Lê Văn Phượng - Chủ tịch UBND xã Nghi Liên
File đính kèm: Không có

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Xác định điều đó, trong thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Nghi Liên đã nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xây dựng nông thôn mới. Sau 3 năm triển khai, với sự giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Tỉnh Nghệ An; sự hỗ trợ tích cực của các ban, ngành TP Vinh, nhất là sự nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Liên; đặc biệt là phải kể đến cách làm sáng tạo trong việc tuyên truyền, vận động người dân, đến nay Nghi Liên đã đạt 17/19 tiêu chí xây dựng NTM và trở thành điểm sáng của TP Vinh.

Nghi Liên là xã nằm về phía Bắc, được sáp nhập vào Thành phố Vinh năm 2008, xã có diện tích tự nhiên 946,76 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 560,42 ha, xã có 2193 hộ dân, dân số trên 11 nghìn người, được phân bổ trên 19 xóm dân cư, trong đó có 16 xóm chủ yếu sản xuất nông nghiệp, 3 xóm cán bộ công nhân viên chức và người nghỉ hưu. Đảng bộ có 500 đảng viên sinh hoạt tại 23 chi bộ. Nghi Liên là xã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang năm 1998, huân chương lao động hạng nhì năm 2002 và năm 2004 Nghi Liên đạt danh hiệu đơn vị xã văn hóa đầu tiên của Tỉnh Nghệ An.

Trong những năm qua, mục tiêu trọng tâm, trọng điểm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Liên là phát huy truyền thống anh hùng, phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí để nằm vào tốp đầu tiên của Tỉnh và Thành phố về xã được công nhận là xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên do rơi vào thời điểm kinh tế khó khăn, việc làm, thu nhập của người dân còn hạn chế, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn thấp kém nhưng lại đòi hỏi nguồn lực lớn, quá trình đô thị hóa đang tạo ra áp lực và thách thức lớn đối với quá trình xây dựng nông thôn mới. Nhất là tư tưởng bảo thủ, hoài nghi chạy theo phong trào của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trước tình hình đó, quán triệt tinh thần của Ban chỉ đạo Tỉnh và Thành phố, Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị của xã xác định phải tập trung làm tốt và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động. Xây dựng NTM là chương trình tổng thể, toàn diện, lâu dài trong đó nông dân là chủ thể. Xây dựng NTM với nguyên tắc: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Đồng thời Đảng bộ đã ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập BCĐ do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban; UBND xã ban hành chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động, xây dựng đề án. Thành lập ban quản lý xây dựng NTM do đồng chí Chủ tịch làm trưởng ban; chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể và đơn vị xóm thành lập các tổ vận động, phát huy phong trào thi đua sâu rộng với các nội dung phù hợp, cụ thể.

Triển khai xây dựng NTM, xã Nghi Liên đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí, hành động của các tầng lớp nhân dân. Hệ thống đài truyền thanh tăng thời lượng, chất lượng tuyên truyền; các tổ chức chính trị - xã hội vận động hội viên, đoàn viên tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm thiết thực. Đối với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, sau khi có nghị quyết của Đảng về xây dựng nông thôn mới đã tập trung tuyên truyền thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn chặt tuyên truyền với vận động, lấy kết quả vận động để tuyên truyền. Để hiệu quả hơn, các đoàn thể đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội TP Vinh vay vốn, tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi ngành nghề nhằm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình, vận động nhân dân đóng góp ngày công và kinh phí để xây dựng đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng… Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiều vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống người dân được đưa ra cho nhân dân góp ý, đề xuất cho cấp có thẩm quyền xem xét. Trước khi thực hiện một công trình, dự án nào đó có liên quan đến người dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tổ chức họp dân, bàn bạc công khai, nhờ vậy mà các chủ trương, kế hoạch đưa ra đều tạo được sự đồng thuận và thống nhất cao. Từ đó Nghi Liên đã sáng tạo nhiều cách làm hay và có sức lan tỏa sâu rộng như: Đảng ủy đã gương mẫu đi đầu, phát động đảng viên thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”; UBMTTQ phát động hội thi “Trang trí làm đẹp nhà văn hóa xóm”; Hội Cựu chiến binh với phong trào“Cựu chiến binh gương mẫu chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới”, mô hình nuôi gà sinh học hỗ trợ người nghèo của Hội Nông dân; mô hình xây dựng “Mái ấm tình thương” gắn với phong trào “Nuôi lợn tiết kiệm” của Hội LHPN, phong trào “Tuổi trẻ Nghi Liên chung tay xây dựng NTM” với phương châm “Mỗi đoàn viên một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng NTM”... của Đoàn Thanh niên; phong trào “Xây dựng ngõ xóm văn minh, gia đình văn hóa”... đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thể hiện quyết tâm cao của nhân dân Nghi Liên trong xây dựng NTM.

        Thi đua lao động, sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân là động lực, cơ sở vững chắc để xã thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng NTM. Xã đã ban hành đề án phát triển nông nghiệp ven đô. Trên cơ sở đó Đảng bộ và nhân dân xã Nghi Liên luôn năng động khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. Dù nông nghiệp không phải là mũi nhọn trong phát triển kinh tế nhưng Nghi Liên vẫn tập trung vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế. Xã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ bà con nông dân phát triển sản xuất như mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; xây dựng, cải tạo hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu; hỗ trợ vay vốn… Các giống lúa cho năng suất và chất lượng cao được người dân đưa vào canh tác. Những vùng đất trồng lúa kém hiệu quả được nông dân mạnh dạn cải tạo, để thay vào đó là những mô hình kinh tế rau nhà lưới theo hướng Việt – WAP, mô hình hoa, cây cảnh kết hợp đem lại giá trị cao gấp hàng chục lần so với trồng lúa trên cùng diện tích. Chăn nuôi cũng là một thế mạnh được người dân Nghi Liên khai thác và phát huy. Từ chăn nuôi nhỏ lẻ, giờ đây toàn xã đã có 6 trang trại chăn nuôi tập trung, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xóm 4 vinh dự được UBND Tỉnh Nghệ An công nhận là làng nghề hoa, cây cảnh. Đồng thời xã tiếp tục phát triển nghề làm chõng tre, đồ tre các loại. Làng nghề mỗi năm đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động có thu nhập ổn định. Làng nghề hoa, cây cảnh được phát triển nhanh chóng với các sản phẩm hoa, cây cảnh có mặt trên khắp địa bàn TP Vinh và các Tỉnh lân cận.

Có thể nói thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo ra những tác động to lớn trong việc huy động nguồn lực từ nhân dân tham gia vào công cuộc xây dựng NTM ở Nghi Liên. Nếu như trước đây, việc vận động nhân dân tham gia đóng góp cùng nhà nước nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn mang tính chất đơn lẻ, tùy theo nhu cầu cấp bách của từng xóm, từng khu dân cư, thì nay với việc thông tin đầy đủ các chủ trương, kế hoạch xây dựng NTM, cùng với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hầu hết các tuyến đường, ngõ hẻm đều được nhân dân chủ động tổ chức bàn bạc, vận động các doanh nghiệp, con em trong xóm đi làm ăn trên khắp mọi miền tổ quốc và dân trực tiếp đóng góp để cùng nhà nước nâng cấp, mở rộng, góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông trên địa bàn. Cũng nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, Nghi Liên đã chú trọng phát huy vai trò của người dân tham gia đóng góp ý kiến, cùng chính quyền bàn bạc, chọn lựa công trình xây dựng hoặc xác định việc nào làm trước, việc nào làm sau… Từ đó đã chọn các công trình hạng mục làm điểm từ xóm đến xã, cụ thể là:

1. Đảng ủy đã huy động mỗi cán bộ đảng viên đóng góp kinh phí xây dựng công trình. Năm 2013, Đảng bộ đã đóng góp được 176 triệu đồng để xây dựng đường bê tông vào Trường THCS Nghi Liên. Năm 2014, đóng góp 120 triệu đồng để xây dựng khuôn viên nhà bia tưởng niệm liệt sỹ.

2. Mặt trận Tổ quốc xã có nhiệm vụ làm tốt công tác tuyền truyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tham gia giám sát cộng đồng, vận động nhân dân huy động quỹ “vì người nghèo” được 447 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng 18 nhà đại đoàn kết và sửa chữa 8 nhà ở cho hộ nghèo với số tiền 368 triệu đồng.

3. Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng thôn đội trưởng đóng góp tiền xây dựng tuyến đường bê tông xi măng từ xóm 17 đến trường THCS với số tiền 60 triệu đồng. Năm 2014, Hội CCB đóng góp trên 50 triệu đồng xây dựng khuôn viên Đài tưởng niệm liệt sỹ xã.

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ đảm nhận chỉ đạo nhân dân xóm 2 thực hiện mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, sản xuất rau an toàn theo hướng VIET - WAP, đóng góp tiền hỗ trợ xây dựng 02 nhà mái ấm tình thương số tiền là 35 triệu đồng; đóng góp 50 triệu đồng xây dựng khuôn viên Đài tưởng niệm liệt sỹ xã.

5. Hội Nông dân xã thực hiện đảm nhiệm chỉ đạo nhân dân xóm 3, mở rộng mô hình làng nghề hoa, cây cảnh xóm 4, chỉ đạo chương trình chăn nuôi gà sinh học giảm nghèo và mở rộng chương trình rau an toàn; đóng góp 50 triệu đồng xây dựng khuôn viên Đài tưởng niệm liệt sỹ xã.

6. HTX dịch vụ nông nghiệp và điện năng đầu tư nâng cấp 3 km dây tải điện kinh phí 300 triệu đồng; xây dựng mới đình chợ 1 tỷ đồng, xây dựng mới nhà làm việc 2,5 tỷ đồng.

7. Các doanh nghiệp trên địa bàn: Công ty Bê tông Vinh Thành; Công ty xây dựng Trường Anh cũng đã hỗ trợ xây dựng hạ tầng với tổng mức gần 600 triệu đồng.

8. Công tác xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, cơ sở vật chất, thiết bị trường học với số tiền 338,9 triệu đồng.

9. Đặc biệt trong giai đoạn khó khăn, do đổi mới công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động, công khai, dân chủ, công bằng, nên việc huy động nội lực trong dân cũng đã đạt được kết quả tích cực:

- Trong 3 năm gần đây nhân dân 19 xóm đã đóng góp tiền mặt 16 tỷ đồng, hơn 65.000 ngày công và hiến đất để xây dựng các công trình, trong đó: Nhân dân các xóm 4,6,7,9,12,15 có 39 hộ hiến gần 3.000 m2 đất ở, đất vườn với giá trị ước tính 10 tỷ đồng. Có 25 hộ hiến 2000 m2 đất nông nghiệp giá trị 500 triệu đồng để mở đường giao thông.

- Trong 3 năm, Đảng bộ, chính quyền đã huy động mọi nguồn lực xây dựng được 37 công trình với tổng kinh phí 94 tỷ đồng, trong đó:

+ Nguồn ngân sách cấp Tỉnh 5 tỷ đồng

+ Nguồn ngân sách thành phố 48 tỷ đồng

+ Nguồn ngân sách xã 20 tỷ đồng

+ Nguồn doanh nghiệp 4 tỷ đồng

+ Hệ thống chính trị 2 tỷ đồng

+ Nhân dân đóng góp 16 tỷ đồng

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên người dân Nghi Liên tự thấy được trách nhiệm của mình, không trông chờ, ỷ lại mà chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Nhân dân ngày càng quan tâm đến nhiều vấn đề quan trọng của địa phương, nhất là việc liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án. Nhờ đó Nghi Liên không chỉ huy động sức mạnh tổng hợp của người dân trên địa bàn xã mà còn tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và con em địa phương đi làm ăn xa trên khắp mọi miền tổ quốc, con em Nghi Liên ở nước ngoài để vận động ủng hộ xây dựng khuôn viên nhà bia tưởng niệm liệt sỹ, sân khấu sân vận động trung tâm xã với tổng kinh phí dự kiến 1,4 tỷ đồng. Đến ngày 29/4/2014, Ban vận động đã kêu gọi ủng hộ tổng số tiền là 750 triệu đồng. Đặc biệt các hộ dân dọc Quốc lộ 1A sau khi nhận tiền đền bù giải phóng Quốc lộ 1A đã ủng hộ về ban vận động xã với số tiền gần 300,000,000 đồng…

Nhìn lại Chương trình xây dựng NTM, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nhất là 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay, xây dựng NTM ở Nghi Liên đã trở thành phong trào sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân và đã thực sự đi vào cuộc sống:

- Cách đây 3 năm, Nghi Liên chỉ mới đạt 12 tiêu chí, đến năm 2013, xã đã đạt 17 tiêu chí, 2 tiêu chí gần hoàn thành là cơ sở vật chất văn hóa và môi trường. Đời sống vật chất và tinh thần người dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người gần 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%; hộ khá giàu trên 68%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92%; cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch đúng hướng, nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10%. Các mô hình làng nghề hoa, cây cảnh xóm 4, mô hình rau an toàn xóm 2, 3, 4; mô hình trồng hoa cao cấp trong nhà lưới, mô hình chăn nuôi gà sinh học. Năm 2013 có 471 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp và 40 tổ hợp gò hàn, gia công cơ khí nhôm kính ra đời và phát triển. Toàn xã có 3/3 hệ học đạt chuẩn Quốc gia. Công tác xã hội hóa giáo dục được phát triển sâu rộng, các đơn vị xóm đều thành lập quỹ khuyến học, khuyến tài thu hút sự ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, con em xa quê và các doanh nghiệp trên địa bàn. Hàng năm Hội Khuyến học xã đã xây dựng nguồn quỹ 150 triệu đồng để trợ cấp thường xuyên cho con em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Chất lượng giáo dục được quan tâm, chú trọng toàn diện. Trên lĩnh vực y tế, Trạm y tế được đầu tư nâng cấp, xây mới, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân trên địa bàn.

- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nên các phong trào của địa phương được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình, tạo thành phong trào rầm rộ trong các xóm làng. Những đường làng vốn nhỏ hẹp, sục lầy cát bụi nay đã được thay bằng nhựa hóa hoặc bê tông với chiều rộng mặt đường là 2,5 - 3,6m, dày 15 - 20cm; hệ thống giao thông nhựa hóa và bê tông hóa là 70 km, thủy lợi 25 km, trường học, nhà văn hóa xã, xóm được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng 50.000m2.

- Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh, chính quyền, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể của xã cũng luôn đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Nghi Liên vẫn xác định còn nhiều tồn tại và hạn chế đó là: hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ và chưa đáp ứng yêu cầu văn minh. Việc làm và đời sống của cư dân nông thôn tuy được cải thiện nhưng còn ở mức thấp. Công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích còn hạn chế; tư tưởng trông chờ ỷ lại, thiếu tính chủ động và thiếu đồng thuận là những vấn đề còn phải tiếp tục khắc phục, sửa chữa của xã.

Từ thực tiễn triển khai và kết quả đạt được trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, Nghi Liên rút ra một số kinh nghiệm, đó là:

1. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, dưới sự lãnh đạo tập trung của Đảng ủy xã, cùng với sự giúp đỡ kịp thời có hiệu quả của cấp trên, sẽ là yếu tố quyết định cho sự thành công về xây dựng NTM. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị cơ sở để xây dựng NTM, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để không một ai đứng ngoài cuộc trên cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và hưởng thụ”.

2. Làm liên tục và làm tốt hơn công tác tuyên truyền vận động, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên. Đẩy mạnh công tác vận động xây dựng NTM một cách thường xuyên, sâu rộng, thiết thực với nhiều hình thức để cán bộ và nhân dân, mọi người, mọi nhà hiểu được ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm của mình, từ đó chung sức, chung lòng, bắt tay xây dựng NTM. Thực hiện tốt các cơ chế chính sách khuyến khích để huy động nội lực; tuyên dương, nhân rộng các mô hình, các kinh nghiệm ở mọi lĩnh vực.

3. Tạo được niềm tin, đồng thuận của nhân dân trong đó trọng tâm là việc quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân để từ đó nhân dân lựa chọn việc cần làm, cái gì dân làm được để dân làm, cái gì dân chưa hiểu thì sâu sát hướng dẫn hỗ trợ.

4. Đoàn kết thống nhất cao cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng bộ và nhân dân, trong quá trình triển khai thực hiện phải theo phương châm: dân biết, dân bàn, dân tự giác tham gia và dân hưởng thụ; đồng thời biết khai thác có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ, nhất là biết khơi dậy và phát huy các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, con em quê hương thành đạt đang công tác xa quê để tham gia đóng góp xây dựng NTM.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần lựa chọn các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của xã, làm tốt công tác quy hoạch, lãnh đạo điều hành trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, kỷ cương; kịp thời đề xuất với cấp trên để hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc. Đồng thời lựa chọn, xác định nhiệm vụ ưu tiên, việc gì cần làm trước, việc gì nên làm sau, chọn lựa những công việc có tính cấp bách, được nhân dân ủng hộ để tập trung triển khai tạo diện mạo mới cho từng làng quê và toàn xã.

Trong quá trình xây dựng NTM, điều quan trọng là cần xây dựng tác phong làm việc, phong cách dân vận của đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” theo phương châm “gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”.

Để hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2014, tuy còn nhiều khó khăn, nhất là về kinh phí song BCĐ xã đã có kế hoạch cụ thể, tiếp tục huy động nội lực là chính, kết hợp sự hỗ trợ của Tỉnh và Thành phố để quyết tâm hoàn thành 02 tiêu chí còn lại.

Về thăm xã Nghi Liên vào thời điểm này, mọi người sẽ bắt gặp được nét mặt của người dân Nghi Liên tự tin, hân hoan, phấn khởi, tin tưởng hoàn toàn vào chủ trương, chính sách xây dựng NTM của Đảng, Nhà nước và cũng là lúc Nghi Liên đang phát động tháng cao điểm phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập xã (1954 - 2014) gắn với việc đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình Mục tiêu quốc gia này đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn Nghi Liên ngày càng thêm khởi sắc. Đời sống của người dân không ngừng phát triển đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp – nông thôn trong thời hội nhập; góp phần vào sự phát triển thành phố Vinh trong thời kỳ mới./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn