Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN TRONG VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở NGHĨA ĐỒNG

Tác giả : Ngô Xuân Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng
File đính kèm: Không có

Xã Nghĩa Đồng, cách trung tâm thị trấn Tân Kỳ 20 km về phía Bắc, tổng diện tích đất tự nhiên 1.704 ha, 2.135 hộ, 9.800 nhân khẩu. Đảng bộ có 407 đảng viên, sinh hoạt trên 20 chi bộ (trong đó 15 chi bộ nông thôn, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế). Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020 ban hành tại Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, và cả hệ thống chính trị, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã được cấp uỷ tập trung chỉ đạo quyết liệt và đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

Ngay sau khi tiếp thu toàn bộ các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch từ TW, tỉnh, huyện về xây dựng NTM, tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành đã bàn bạc, thảo luận, và xác định vệc xây dựng Nông thôn mới là một vấn đề lớn, một khối lượng công việc khổng lồ cần rất nhiều về công sức, tiền bạc và thời gian, đòi hỏi cần có sự vào cuộc một cách đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Bởi vậy, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tập thể Ban chấp hành Đảng ủy đã ra nghị quyết chuyên đề số 04 – NQ/ĐU ngày 24/3/2011 “Về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015”; Công tác chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị.

Xã đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng NTM do trực tiếp đồng chí bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, cùng với đó, Ban quản lý, điều hành xây dựng NTM được thành lập do đồng chí Chủ tịch UBND làm trưởng ban, và thành lập các tiểu ban hành động.

Đối với các đơn vị xóm, thành phần của ban chỉ đạo NTM được mở rộng, linh hoạt. Việc mở rộng các thành phần tham gia vào Ban xây dựng NTM đã giúp cho việc tuyên truyền cũng như triển khai các nội dung của NTM nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Đồng thời căn cứ vào 5 nhóm chính của 19 tiêu chí, 39 chỉ tiêu trong bộ tiêu chí xây dựng NTM, trên cơ sở nghị quyết chung, cấp ủy ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban ngành, từng tổ chức trong hệ thống chính trị: Phân công UBND xây dựng các đề án, kế hoạch chi tiết, đề xuất các giải pháp để thực hiện; Mặt trận Tổ quốc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động thành viên trong khối mặt trận và nhân dân chung tay xây dựng NTM thông qua việc phát động các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức Hội Nông dân tuyên truyền vận động hội viên tích tụ ruộng đất theo tinh thần chỉ thị 08 CT/TU của tỉnh ủy Nghệ An; làm tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất theo hướng hàng hóa; Đoàn thanh niên vận động đoàn viên thanh niên thực hiện tốt đề án cưới, hỏi theo nếp sống văn minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ ngoài việc tuyên truyền còn đảm nhận thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường thông qua việc thành lập và đưa vào hoạt động 15 câu lạc bộ “5 không 3 sạch”; Hội Cựu chiến binh được cấp ủy phân công vận động hội viên đảm nhận đưa mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại ra đồng; Tổ chức Hội Người cao tuổi với nhiệm vụ vận động con cháu chung tay xây dựng NTM. Các tổ chức hội, hội xã hội còn lại căn cứ vào chức năng để xây dựng các chương trình hành động cụ thể của tổ chức mình.

Bước vào triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo xác định nhiệm vụ đầu tiên là làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của Chương trình NTM là gì? Người dân được hưởng lợi những gì? Nhà nước hộ trợ những gì? Nhân dân phải làm những gì? Từ đó để người dân hiểu mình chính là chủ thể trong công cuộc xây dựng NTM tại địa phương. Từ cách tuyên tuyền theo hướng trả lời các câu hỏi đó, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị phối hợp với ban tuyên tuyền đã soạn thảo nhiều bài viết, nhiều chương trình thông qua sân khấu hóa, tổ chức nhiều hội nghị từ xã tới xóm để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân. Mặt khác cấp ủy giao nhiệm vụ cho cán bộ đảng viên chịu trách nhiệm phụ trách nhóm hộ tiếp tục tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng Nông thôn mới, qua đó đã tạo được sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân trên lộ trình xây dựng NTM tại địa phương. Từ việc làm tốt công tác tư tưởng trong nhân dân, nhiệm vụ tiếp theo, cấp ủy Đảng, Ban chỉ đạo trên cơ sở bộ tiêu chí Quốc gia để rà soát, đánh giá các tiêu chí đã đạt tại địa phương, theo đó tại thời điểm cuối năm 2011, đơn vị Nghĩa Đồng khi rà soát chỉ mới đạt 8/19 tiêu chí.

Kết quả, qua 3 năm triển khai thực hiện, đơn vị Nghĩa Đồng đã đạt 17/19 tiêu chí, Đảng bộ và nhân dân xã nhà quyết tâm phấn đấu cuối năm 2014 sẽ về đích Nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện, mặc dù được sự đồng thuận từ trong Đảng đến nhân dân, song vẫn gặp nhiều khó khăn. Bằng sự đoàn kết trong cấp ủy Đảng, những quan điểm chỉ đạo sát đúng của cấp ủy, vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị đã vào cuộc một cách đồng bộ nên đã vượt qua. Cụ thể như trong tiêu chí Quy hoạch: Để có được bộ mặt nông thôn khang trang, có quy củ từ đường giao thông đến xây dựng các công trình phúc lợi, đến chỉnh trang khu dân cư, đến quy hoạch đồng ruộng… thì công tác quy hoạch là công việc hết sức quan trọng. Trên cơ sở thực tế, ban chỉ đạo phối hợp cơ quan tư vấn cấp trên để xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị Nghĩa Đồng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Công tác quy hoạch được trưng cầu dân chủ, công khai đến tận người dân, đồng thời tiếp thu những phản biện, góp ý xây dựng của các tổ chức, đoàn thể và nhân dân.

Tiêu chí về thu nhập: Trong những năm trước đây, về sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, hơn 500 ha đất đồng bãi bạc màu chia manh mún, cây trồng chủ yếu là ngô, lạc, đậu sản xuất không hiệu quả, cho thu nhập thấp, chỉ đạt mức 30 triệu đồng/ha/năm, trong đó chi phí đầu tư tương đối lớn.

Xuất phát từ thực tế, muốn nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tính đất canh tác và nâng cao mức thu nhập ổn định đời sống nhân dân, nên công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là hướng đi tất yếu được cấp ủy thông qua, xem đây là nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Bước đầu triển khai gặp muôn vàn khó khăn, khó khăn nhất là làm sao thay đổi được tư duy làm ăn theo lối cũ manh mún, cào bằng của nhân dân, chuyển sang sản xuất cây hàng hóa theo vùng chuyên canh tăng thu nhập. Các bước chuẩn bị được cấp ủy Đảng, chính quyền chuẩn bị chu đáo từ việc ra nghị quyết chuyên đề để quán triệt trong Đảng bộ, nhân dân đến việc UBND xây dựng đề án chuyển đổi chi tiết, tổ chức hội nghị các đơn vị xóm để nhân dân bàn bạc dân chủ, công khai; Hội Nông dân cũng xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, vận động hội viên, song vẫn còn một bộ phận lớn nhân dân chưa tin tưởng sẽ có hiệu quả khi chuyển đổi. Từ thực trạng đó, cấp ủy đã chỉ đạo giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân tiêu biểu, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu làm trước, đồng thời UBND chọn vùng đất xấu nhất để đưa cây mía, cỏ chăn nuôi gia súc vào để làm mô hình đối chứng. Từ hiệu quả rõ rệt của mô hình đối chứng và sự gương mẫu của cán bộ đảng viên, hội viên nông dân gương mẫu làm trước, nhân dân đã dần làm theo. Kết quả qua sau 3 năm chuyển đổi cây trồng theo hướng sản xuất cây, con hàng hóa, tạo vùng sản xuất chuyên canh, đến nay đã quy hoạch được diện tích trồng mía 370 ha; Cây dâu tằm: 40 ha; diện tích trồng cỏ 70ha. So sánh tính hiệu quả trên một đơn vị diện tích đất sau chuyển đổi cho thấy: trước đây cây ngô cho thu nhập 25 - 30 triệu đồng/ha, khi chuyển đổi sang cây mía cho thu nhập 80 - 90 triệu đồng/ha; trồng cỏ chăn nuôi cho thu nhập 70 - 80 triệu đồng/ha. Đặc biệt cây dâu tằm cho hiệu quả kinh tế từ 150 - 180 triệu đồng/ha. Các loại cây trồng sau khi chuyển đổi đều cho thu nhập cao gấp từ 2 - 3 lần so với trước khi chuyển đổi. Đối với đất 2 lúa, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi theo tinh thần chỉ thị số 08 CT/TU của tỉnh ủy Nghệ An ngày 8/5/2012 về “dồn điền, đổi thửa” và khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất theo quy mô lớn trong nông nghiệp. Hưởng ứng phong trào Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã vào cuộc một cách đồng bộ, đã vận động nhân dân chuyển đổi đất. Đi đầu trong phong trào này là Hội Nông dân. Các đoàn thể đã huy động hàng nghìn ngày công lao động để đào đắp trên 5000m3 đất, bờ vùng bờ thửa, tạo những ô thửa lớn. Kết quả đến nay cơ bản đã thực hiện thành công theo hướng “Xóm một đồng, nhà một thửa”. Song song với chuyển đổi cây trồng là quy hoạch chăn nuôi theo hướng phát triển gia trại, trang trại ra đồng, nhiệm vụ này cấp ủy giao cho Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh nhiên tiên phong đăng ký thành viên. Quá trình triển khai đã phát triển 25 trang trại, hình thành mô hình sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm hàng hóa tập trung. Từ hiệu quả trong công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thu nhập bình quân của người dân từ 10 triệu đồng/người/năm (2011) tăng lên trên 20 triệu/người/năm (2013), hộ nghèo từ 6,7% giảm xuống còn 3,9%; mặt khác mô hình chuyển đổi đã giải quyết được việc làm tại chỗ, thường xuyên cho hàng trăm lao động của địa phương. Lĩnh vực được cấp ủy tập trung chỉ đạo là xây dựng đời sống văn hóa, trong đó ưu tiên xây dựng hệ thống trường học, tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất phục vụ cho con em học tập. Với tổng kinh phí đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mua sắm cơ sở vật chất trên 20 tỷ đồng từ nguồn vốn nhà nước và nhân dân, cùng con em địa phương thành đạt trên mọi miền tổ quốc. Từ sự đầu tư có hiệu quả đến nay cả 4 truờng học của 3 cấp học trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia, là môi trường tốt, nền tảng bước đầu vững chắc cho con em trên con đường học tập. Kết quả hàng năm có từ 90 – 100 em thi đậu vào các trường đại học và cao đẳng trong cả nước, là nguồn lực lao động trí tuệ quý giá phục vụ cho đất nước. Sự khởi đầu này đã góp phần khai thông nhận thức của nhân dân, rằng xây dựng NTM là hướng tới quyền lợi của chính nhân dân, việc huy động các nguồn lực trong nhân dân để xây dựng NTM cũng nhờ đó mà thuận lợi hơn. Thành quả xây dựng NTM như luồng gió mới làm thay đổi thói quen, lối tư duy cũ, tạo bước chuyển trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng công kỵ gỗ. Theo đó Đảng ủy đã ra nghị quyết chuyên đề đối với lĩnh vực này, cũng từ vai trò chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự cụ thể hóa bằng đề án, kế hoạch của UBND, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, trong đó giao nhiệm vụ cho tổ chức Đoàn thanh niên làm chủ đạo trong việc cưới; Hội người cao tuổi chủ đạo trong việc tang. Đặc biệt là tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trong 5 năm thực hiện, toàn xã đã tổ chức 250 đám cưới tại hội trường UBND do đoàn thanh niên tổ chức bằng tiệc ngọt theo nếp sống văn hóa; việc tang được tổ chức trang trọng, thành kính, gọt bỏ những hủ tục rườm rà.

Điều mà chúng tôi tâm đắc nhất là về ý nghĩa tinh thần, nó làm thay đổi nhận thức, thói quen đã trở thành cố hữu trong suy nghĩ nhiều người, đó là cái vòng luẩn quẩn của việc trả nợ đời, nợ miệng, là việc con người chỉ có một lần cưới, phải tổ chức cho bằng anh, bằng em khỏi sau này ân hận; đó là nghĩa tử, nghĩa tận phải tổ chức cho rầm rộ mới trọn chữ hiếu với người đã khuất. Tiết kiệm trong việc cưới, việc tang tưởng rằng việc nhỏ không mang lại nhiều ý nghĩa giá trị vật chất nhưng trên thực tế nó mang một ý nghĩa về vật chất rất thiết thực và to lớn. Bởi riêng về mặt thời gian đã làm cho hàng ngàn người phải lãng phí trong hàng chục ngàn giờ lao động trong một năm cho các lễ cưới, lễ tang. Về mặt của cải, tiền bạc, nếu tính sơ bộ cũng bớt lãng phí không cần thiết cho xã Nghĩa Đồng trong một năm hàng tỷ đồng.

Trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng trong những năm qua với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, địa phương đã đón nhận một số chương trình, dự án Nhà nước như: Dự án thủy lợi Bản Mồng đến nay đã hoàn thành gồm trạm bơm và gần 30km kênh mương bê tông phục vụ tưới, tiêu cho gần 400 ha lúa; dự án đường nội vùng, để dự án đi vào thi công địa phương đã làm tốt công tác vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư thi công. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã nhà đã kêu gọi sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm, con em địa phương hỗ trợ gần 3 tỷ đồng đầu tư cho các chương trình: làm đường, xây dựng cơ sở thiết chế đồng bộ về văn hóa... Có hàng trăm gia đình bao gồm cả cán bộ, đảng viên và nhân dân đã hiến hơn 10.000 m2 đất vườn, tháo dỡ hàng nghìn mét bờ rào, một số công trình xây dựng kiên cố, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng phục vụ cho công tác quy hoạch, mở đường giao thông, mà không đòi hỏi đền bù. Đặc biệt trong 2 năm 2012 - 2013, toàn xã tập trung vào tiêu chí giao thông thủy lợi. Khi có chủ trương của tỉnh hỗ trợ xi măng làm đường giao thông theo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sau khi tiếp nhận, Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt đến tận mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân, để nhân dân tham gia bàn bạc thảo luận, đi đến thống nhất. Với phương châm Tỉnh hỗ trợ xi măng, nhân dân hiến đất, góp tiền mua cát sỏi, các tổ chức đoàn thể cùng nhân dân huy động ngày công lao động tổ chức làm theo quy trình kỹ thuật của Sở Giao thông, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Sau 2 năm, kết quả đã bê tông hóa được 30 km đường giao thông nông thôn, cấp phối cứng 20 km đường giao thông nội đồng, xây mới 100 cầu cống các loại, xây dựng mới 7 nhà văn hóa xóm, nâng cấp trạm y tế đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tổng giá trị xây dựng lên đến trên 100 tỷ đồng.

Đối với tiêu chí vệ sinh môi trường: Trên cơ sở quy hoạch tổng thể, UBND đã xây dựng 3 khu xử lý gom rác thải; Cấp ủy giao nhiệm vụ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phát huy tính hiệu quả của mô hình “5 không 3 sạch”, phối kết hợp các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị để làm tốt công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý thức giữ dìn vệ sinh môi trường, hàng tuần 15 câu lạc bộ của 15 đơn vị xóm làm tốt công tác gom, đổ rác nơi quy định.

Đối với tiêu chí xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện được cấp ủy hết sức quan tâm, ngoài việc tăng cường sự đoàn kết nội bộ, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ từ xã đến xóm, thì việc tập trung nâng cao sức chiến đấu và chất lượng sinh hoạt Đảng tại chi bộ là điều hết sức quan trọng. Thông qua việc thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt và giải quyết kịp thời những vướng mắc ngay tại từng đơn vị xóm.

Nhìn chung, qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình Nông thôn mới, toàn Đảng, toàn dân đã huy động được 150 tỷ đồng đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng (Trong đó đầu tư cho giao thông 47 tỷ, đầu tư cho thủy lợi 65 tỷ, đầu tư cho giáo dục, y tế 38 tỷ đồng), bê tông hóa 30 km đường giao thông; xây dựng mới 3 trường học cao tầng, 10 nhà văn hóa xóm. Toàn xã đã chỉnh trang, xây mới 90% nhà ở theo tiêu chuẩn cấp 4A (trong đó xây mới 160 nhà ở cao tầng); Quy hoạch và đưa vào sản xuất các vùng chuyên canh theo cánh đồng mẫu lớn. Điều quan trọng nhất trong xây dựng Nông thôn mới là đã làm thay đổi hoàn toàn tư duy, nhận thức làm ăn manh mún trong nhân dân sang làm ăn theo hướng sản xuất hàng hóa, và nhận thức mình chính là chủ thể trong xây dựng Nông thôn mới. Đảng bộ và nhân dân Nghĩa Đồng quyết tâm sẽ về đích Nông thôn mới vào cuối năm 2014.

Tuy nhiên, trong những năm qua việc thực hiện Chương trình XD NTM còn bộc lộ những tồn tại và hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền ở cơ sở, các hoạt động hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng NTM” chưa thật sự đồng đều, liên tục, mới chỉ tập trung ở các thời điểm; phát triển sản xuất tuy đã xuất hiện được nhiều mô hình, điển hình tốt nhưng còn mang tính chất nhỏ lẻ, năng lực sản xuất và chất lượng hàng hóa còn thấp, tính cạnh tranh chưa cao, số mô hình phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung có liên liên kết "4 nhà" trong phát triển sản xuất còn hạn chế; ngân sách của xã hạn hẹp nên việc phân bổ nguồn vốn cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới rất khó khăn, trong khi đó việc huy động nguồn lực đóng góp của doanh nghiệp, của nhân dân và cộng đồng vào xây dựng NTM chưa nhiều; công tác lồng ghép các chương trình, dự án cho xây dựng nông thôn mới chưa phát huy hiệu quả tối đa; an ninh trật tự ở nông thôn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình cấp ủy và ban chỉ đạo rút ra một số kinh nghiệm:

         Một là: Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dục, thuyết phục để đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã nhận thức rõ và thấy được tầm quan trọng để xây dựng nông thôn mới, đây là một chương trình lớn mang tính tổng hợp về kinh kế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng hệ thống chính trị, do đó đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Từ đó hiểu rõ nội dung, cách làm, nghĩa vụ và trách nghiệm của từng tổ chức và cá nhân trong xây dựng NTM. Để xóa bỏ tư tưởng không trông chờ nhà nước, cần có sự phân công đăng ký nhiệm vụ và phát huy vai trò, trách nhiệm đối với từng tổ chức, từng ngành, từng cán bộ đảng viên và mỗi một quần chúng nhân dân.

         Hai là: Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của trên về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo, Ban quản lý từ xã đến xóm. Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, từng thành viên, phân cấp quản lý cụ thể, rõ ràng, không để tình trạng né tránh, tập trung lãnh đạo với phương châm “dễ làm trước khó làm sau” không nóng vội, càng không để mất cơ hội.

         Về công tác lãnh đạo, tổ chức để nhân dân làm. Việc này phải được đặc biệt chú ý để cả hệ thống chính trị đều được vận hành dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã. Xây dựng nông thôn mới, mục đích cuối cùng là đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, vì vậy khi lãnh đạo và tổ chức thực hiện phải làm sao để chính nhân dân trong xã tự giác tham gia, góp công, góp của để tất cả cùng chung tay xây dựng thành công NTM.

         Ba là: Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư và con em thành đạt xa quê, các doanh nghiệm có tiềm lực và tâm huyết với quê hương, khai thác các nguồn thu tại địa phương “Lấy sức dân để lo cho dân” là chính.

         Bốn là: Phát huy tốt quy chế dân chủ công khai, minh bạch, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân.

         Năm là: Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm sơ, tổng kết, đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên và biểu dương kịp thời những tập thể điển hình, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng NTM.

Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thời gian tới cấp ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, với những giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, ban quản lý ở xã và các tiểu ban ở đơn vị xóm; tăng cường công tác chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong tổ chức thực hiện chương trình Nông thôn mới; nêu cao vai trò, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu cấp ủy và chính quyền.

         2. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đi vào chiều sâu, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể ở địa phương; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung và hình thức tuyên truyền, tập trung vào cơ chế, chính sách mới và các cách làm hay, sáng tạo, các kinh nghiệm, các mô hình sản xuất có hiệu quả, các điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực để nhân rộng, hoàn thiện và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

         3. Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành và thực hành cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới là cán bộ xã, xóm, gắn cuộc vận động ‘‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư’’ với phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới.

         4. Tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện; huy động tối đa nguồn lực của địa phương, xây dựng cơ chế lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn.

         5. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn theo Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó chú trọng đến chất lượng dạy nghề và công tác hướng nghiệp cho người dân; gắn công tác đào tạo nghề với các đề án tạo việc làm, đề án giảm nghèo nhằm nâng cao mức thu nhập.

         6. Ban hành quy chế thi đua, khen thưởng, biểu dương, vinh danh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của Chương trình.

         Với những kết quả đã đạt được trong 3 năm qua, trong những năm tới, Đảng bộ và nhân dân Nghĩa Đồng sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những tồn tại, vướng mắc; chỉ đạo tích cực, quyết liệt hơn nữa để huy động tối đa nguồn lực, hoàn thiện, nâng cấp các tiêu chí đã đạt được để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp - nông thôn, tạo đà phát triển vững chắc và bền vững cho giai đoạn tiếp theo của Chương trình xây dựng NTM trên địa tỉnh nhà./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn