Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ KIM LIÊN TRONG VIỆC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tác giả : Nguyễn Hồng Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBND xã Kim Liên, huyện Nam Đàn
File đính kèm: Không có

Kim Liên là xã đồng bằng của huyện Nam Đàn, có diện tích tự nhiên 1.522 ha; toàn xã có 25 xóm, với hơn 3.200 hộ, gần 13.000 nhân khẩu; Đảng bộ có 30 chi bộ với 624 đảng viên.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Đảng bộ và chính quyền xã Kim Liên xác định đây là nhiệm vụ mang tầm chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mỗi người dân, làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Vì thế cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở cơ sở cần phải có giải pháp tích cực để phát huy tối đa mọi nguồn lực, đặc biệt là sự chung tay, góp sức của mỗi người dân.

Là một trong ba xã được huyện Nam Đàn chọn làm điểm xây dựng Nông thôn mới, Kim Liên xác định đây vừa là niềm vinh dự lớn, nhưng cũng là thách thức không nhỏ, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền phải thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo một cách đồng bộ, sâu sát, thiết thực và hiệu quả. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, với phương châm “Phát huy tối đa mọi nguồn lực”, trong đó “Nhân dân phải thực sự là chủ thể của Chương trình", Kim Liên đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển du lịch - dịch vụ, xây dựng cánh đồng mẫu, hoàn thành việc chuyển đổi ruộng đất; xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang nhà cửa, cổng chào, bờ rào, sân vườn từng gia đình; tập trung đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Về kinh tế: Tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân 9,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Sản xuất nông, lâm, thủy sản có bước phát triển khá, xây dựng cánh đồng mẫu lớn 250 ha; một số mô hình sản xuất cho thu nhập cao như: trồng hoa tươi, nuôi gà an toàn sinh học, phát triển trang trại, vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa...

Về xây dựng cơ sở hạ tầng, với phương châm tranh thủ tối đa ngoại lực, đồng thời phát huy cao nhất nội lực của nhân dân, trong 3 năm, Kim Liên đã xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo nhiều công trình quan trọng như: trụ sở làm việc 3 tầng, nhà văn hóa xã, nhà thi đấu đa chức năng, trạm y tế xã, 5 trường học cao tầng, 1 trạm điện, 25,5km đường giao thông nông thôn, 21,4 km giao thông nội đồng, 3,4 km mương thoát nước; nâng cấp 4 nhà văn hóa và 5 khu thể thao văn hóa xóm, xây dựng một số công trình hạ tầng ở xóm Sen 3… Tổng số vốn huy động gần 330 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp hỗ trợ 184 tỷ đồng và 5.200 tấn xi măng, nhà nước hỗ trợ 9 tỷ đồng và hơn 4.000 tấn xi măng, nhân dân đóng góp hơn 35%.

Về văn hóa - xã hội - môi trường: Có nhiều tiến bộ, 5/5 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 2 trường đạt chuẩn mức độ 2; công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, huy động quỹ khuyến học xã đạt gần 4 tỷ đồng; xã được công nhận chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2013 - 2020. Công tác xóa đói, giảm nghèo được quan tâm, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ làm nhà cho 30 hộ, tặng 160 con bò sinh sản cho hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,9%. Công tác vệ sinh môi trường và các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt.

Phong trào hiến đất xây dựng Nông thôn mới được người dân đồng tình hưởng ứng. Trong 3 năm, có 1.556 hộ tự nguyện hiến 355.245m2 đất, trong đó đất vườn 1.525m2, đất làm giao thông nội đồng 350.000m2. Ngoài ra, nhân dân còn tự nguyện tháo dỡ cổng, tường rào, công trình phụ… để xây dựng đường giao thông và các công trình khác.

Đến nay, xã Kim Liên đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí Nông thôn mới và đang quyết tâm phấn đấu về đích vào dịp kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/2014).

Để có được những thành công bước đầu ấy, Kim Liên rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất: Cấp ủy, chính quyền phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thông qua nghị quyết, đề án, kế hoạch cụ thể. Phải đề ra được những giải pháp phù hợp, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, liên tục, linh hoạt trong thực hiện các giải pháp để đạt kết quả cao nhất. Thực hiện việc phân công, phân nhiệm cụ thể cho cấp ủy viên, cán bộ, công chức, đảng viên, các ban, ngành, đoàn thể. Hàng tháng, cần tổ chức giao ban để tiến hành đánh giá tiến độ thực hiện, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo phát huy tối đa vai trò của các tổ chức và cá nhân.

Thứ hai: Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phải cụ thể, đồng bộ, thiết thực và hiệu quả, bám sát bộ tiêu chí để lựa chọn thứ tự ưu tiên. Mọi việc phải được bàn bạc kỹ, thảo luận dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao từ trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên, các đoàn thể chính trị, xã hội đến người dân trên cơ sở phương châm: dễ làm trước, khó làm sau, tập trung thực hiện những nội dung, phần việc bức xúc, được nhiều người dân quan tâm.

Thứ ba: Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền giữ vai trò quyết định. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên phải thật sự tâm huyết, gương mẫu thực hiện, thông qua đó để vận động người thân tự giác thực hiện, từ đó tạo phong trào sâu rộng trong cộng đồng dân cư và toàn dân.

Thứ tư: Quá trình thực hiện phải lắng nghe ý kiến nhân dân, giải quyết kịp thời vướng mắc cho cơ sở và người dân; những việc khó khăn cần phải có sự chỉ đạo trực tiếp của cán bộ lãnh đạo. Phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém. Hàng năm cần tổ chức sơ kết, đánh giá và đề ra kế hoạch cho năm tiếp theo.

Thứ năm: Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, chức trách nhiệm vụ, có kỹ năng vận động, thuyết phục quần chúng nhân dân, trung thành trong tham mưu và tận tâm giúp cơ sở tháo gỡ vướng mắc.

Thứ sáu: Tập trung cao việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thông qua hệ thống truyền thanh, truyền hình; băng rôn, pano, áp phích; niêm yết công khai bản đồ quy hoạch, bảng bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới tại nhà văn hóa xã và các xóm; tổ chức lễ phát động, các hội thi tìm hiểu; tạo điều kiện cho cán bộ cốt cán từ xã đến xóm tham quan, học tập mô hình. Thông qua công tác tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình để từ đó tự giác góp sức, góp của xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Kim Liên vẫn còn có những hạn chế, yếu kém đó là: Một bộ phận cán bộ và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới; vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước; tư tưởng ngại khó trong vận động, huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới chưa được khắc phục triệt để; việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất và ứng dụng khoa học kỹ thuật chưa mạnh mẽ, thiếu tính bền vững; cơ sở vật chất văn hóa các xóm hầu hết làm trước quy hoạch Nông thôn mới nên có nơi chưa đạt chuẩn...

Trên cơ sở phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, trong thời gian tới, Kim Liên sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Thứ nhất: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức để các cấp, các ngành, mọi người dân thực hiện ngày càng tốt hơn những nội dung, nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

Thứ hai: Hoàn thành các hồ sơ, thủ tục trình các ngành và cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xét duyệt công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào dịp kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/2014).

Thứ ba: Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được để đảm bảo tính bền vững. Khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, bảo thủ và ngại khó.

Thứ tư: Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tâm huyết, trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ và phục vụ nhân dân.

Thứ năm: Hoàn thành Đề án Xây dựng xã Kim Liên thành xã kiểu mẫu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trong hai lần về thăm quê (năm 1957, 1961), Bác Hồ kính yêu đã ân cần căn dặn Đảng bộ và nhân dân xã Kim Liên "Phải sản xuất thật tốt, đoàn kết thật tốt để đưa xã nhà thành xã kiểu mẫu" "Phải có trách nhiệm làm cho dân giàu, nước mạnh"… Để mong ước của Bác Hồ sớm trở thành hiện thực, trong thời gian tới, ngoài sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Đảng bộ và nhân dân xã nhà, Kim Liên kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu!

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn