Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHỨC, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ DIỄN THÁP, HUYỆN DIỄN CHÂU

Tác giả : Chu Thị Khuyên - Chủ tịch UBND xã Diễn Tháp
File đính kèm: Không có

      Diễn Tháp là một xã đồng bằng cách trung tâm huyện Diễn Châu khoảng 8 km về phía tây bắc, có tổng diện tích tự nhiên là 367,07 ha, với 1600 hộ và 5900 nhân khẩu, được chia làm 9 xóm với 13 chi bộ và 226 đảng viên, nhân dân cần cù, năng động và sáng tạo, là xã anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

      Chương trình Mục tiêu quốc gia về nông thôn mới được xác định là chương trình có ý nghĩa quan trọng tác động trực tiếp đến việc nâng cao vật chất và tinh thần của mỗi người dân, làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

      Xây dựng nông thôn mới là chương trình tổng hợp, là cuộc vận động toàn dân, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Xây dựng NTM được thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy tối đa và hiệu quả nội lực của toàn dân, thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Xây dựng NTM phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, có kế hoạch bước đi cụ thể, có cơ chế bảo đảm cho phát triển theo quy hoạch trên cơ sở các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật. Mục tiêu tổng quát của Chương trình xây dựng nông thôn mới là: Xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế xây dựng từng bước hiện đại, có cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, phát triển theo hướng CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn. Xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường văn hóa được bảo vệ, an ninh trật tự an toàn, xã hội được giữ vững, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Là một trong 8 xã được huyện Diễn Châu chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới, vừa là niềm vinh dự, nhưng cũng là thách thức lớn đối với địa phương chúng tôi. Những năm qua việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn xã gặp không ít khó khăn, nguyên nhân chính là do nhận thức của nhiều người dân và một số cán bộ đảng viên về xây dựng NTM chưa được đầy đủ, công tác chỉ đạo còn lúng túng, công tác tuyên truyền, vận động của một số ban ngành đoàn thể chưa sâu rộng, chưa thường xuyên, kịp thời, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, nguồn lực thực hiện chương trình còn hạn chế, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn quá ít, chưa có nhiều mô hình phát triển sản xuất để học tập, đội ngũ cán bộ còn hạn chế về chuyên môn, kiến thức cũng như kinh nghiệm về xây dựng NTM.

Song, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, qua 3 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đồng chí lãnh đạo và các phòng ban ngành cấp huyện, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân, xã Diễn Tháp đã có bước phát triển đúng hướng, áp dụng nhanh các tiến bộ KHKT vào sản xuất. Ngành nghề dịch vụ phát triển đa dạng và phong phú, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tốc độ tăng tưởng kinh tế 16%, thu nhập bình quân đầu người 28.800.000 đồng/người/năm. Nhà ở dân cư đảm bảo trên 80%, không có nhà tạm bợ, dột nát, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,26%.

Về cơ cấu lao động, có trên 90% lao động có việc làm thường xuyên, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp chiếm 39%. Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế theo chuẩn mới, có trên 70% người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, môi trường bảo đảm xanh sạch đẹp, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Có 6/9 xóm, 7 dòng họ, 3 trường, trạm y tế đạt đơn vị văn hóa cấp huyện. Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trường mầm non, trường trung học cơ sở nhiều năm liền đạt trường tiên tiến. Công tác quốc phòng, an ninh đảm bảo không có điểm nóng xảy ra, không có đơn thư vượt cấp, có 93 tổ tự quản hoạt động có hiệu quả.

  Hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, 100% cán bộ có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị 19/21, đạt 86% đạt chuẩn. Phấn đấu đến năm 2015 có trên 70% cán bộ có trình độ đại học, 100% có trình độ trung cấp chính trị trở lên. Kết quả qua 3 năm xây dựng NTM, địa phương đã đạt 16/19 tiêu chí, đạt 84%, còn 3 tiêu chí gần đạt. Với tổng huy động nguồn vốn trong 3 năm là 70 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 22 tỷ, chiếm 31%.

  Có được những kết quả đó là nhờ công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của hệ thống chính trị. Cụ thể là: Đảng ủy đã đề ra nghị quyết chuyên đề năm 2011 về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Thành lập ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban. UBND thành lập ban quản lý xây dựng NTM xã, thành lập ban phát triển thôn của 9 xóm. Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án xây dựng NTM. Hàng năm ủy ban xây dựng kế hoạch, lộ trình theo tình hình thực tế của địa phương để triển khai thực hiện, tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng lực, kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác chỉ đạo xây dựng NTM của xã và xóm, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại xóm, nắm chắc và kịp thời tháo giỡ những vướng mắc cho đơn vị xóm. Tập trung cả hệ thống chính trị từ xã đến xóm, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các tiêu chí đề ra, chỉ đạo rà soát lựa chọn những nội dung tiêu chí đã đạt nhưng chưa bền vững, những nội dung chưa đạt của xã và xóm để thực hiện.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại là một số bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ, chưa phát huy hết vai trò, khả năng của mình trong việc xây dựng nông thôn mới.

  Nguồn kinh phí đảm bảo xây dựng nông thôn mới trong một thời gian ngắn là rất lớn, do đó chưa đáp ứng được yêu cầu kế hoạch đề ra.

  Qua thực hiện chương trình này chúng tôi rút một số kinh nghiệm sau đây:

  1. Nắm chắc các chủ trương, nghị quyết của cấp trên, coi trọng công tác vận động nhân dân, phát huy dân chủ rộng rãi, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, xây dựng mô hình điểm cho nhân dân học tập, làm theo, đúc rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng, biết phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân.

  2. Ưu tiên lựa chọn các nội dung tiêu chí thực hiện cần ít vốn làm trước, chú trọng đầu tư cho phát triển sản xuất, coi trọng việc lấy ý kiến của cán bộ Đảng viên và nhân dân.

  3. Phát huy nội lực của nhân dân đóng góp cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và từng nội dung công việc, tạo môi trường thuận lợi để nhân dân an tâm đầu tư.

  4. Tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành cương quyết của chính quyền, nêu cao vai trò lãnh đạo của các chi bộ Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn kết, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm, công khai, dân chủ, tạo được phong trào thi đua trong quần chúng. Cán bộ Đảng viên phải gương mẫu, gắn bó với nhân dân để tích lũy kinh nghiệm và ngày càng trưởng thành.

  Phát huy những thành quả trong thời gian qua, địa phương Diễn Tháp quyết tâm phấn đấu phát huy nguồn lực để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới với các giải pháp như sau:

 1. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, trong đó cấp ủy Đảng chính quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành quá trình thực hiện, tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong việc xây dựng nông thôn mới.

  2. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, thông qua công tác tuyên truyền, vận động làm cho mọi người xác định rõ vai trò, trách nhiệm, tích cực đóng góp mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

 3. Tranh thủ tối đa các nguồn lực, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án hộ trợ của nhà nước, đẩy mạnh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động tối đa nguồn lực sẵn có của địa phương, đề cao trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng, lựa chọn những dự án cần ưu tiên phù hợp với điều kiện thực tế nguồn kinh phí để thực hiện chương trình sẽ có tính thực tiễn và hiệu quả hơn, người dân thể hiện vai trò nhiều hơn.

 4. Mục tiêu cơ bản của xây dựng NTM nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân bằng 19 tiêu chí, là mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng, là tiền đề phát triển lợi ích của người dân, động lực và sự tham gia của cộng đồng dân cư quyết định thành công.

  5. Đối với ban phát triển thôn của từng xóm cần xác định rõ xóm mình đã làm được bao nhiêu nội dung, còn bao nhiêu nội dung phải hoàn thành. Phải được chi bộ và nhân dân bàn bạc tìm ra cách hay, cách tốt nhất. Chi ủy chi bộ, ban công tác mặt trận xóm sẽ là nòng cốt vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, vì vậy từng đợn vị xóm xác định ưu tiên những vấn đề làm trước, coi trọng công tác sơ kết, đánh giá tiến độ triển khai. Xác định rõ trách nhiệm của mọi người dân để được hiểu và thực hiện.

  Xây dựng NTM là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta, thực sự là cuộc cách mạng về nông nghiệp nông thôn và nông dân. Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàng Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay góp sức của mỗi người dân, địa phương Diễn Tháp quyết tâm xây dựng NTM ngày càng giàu đẹp văn minh./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn