Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CỦA TỔ CHỨC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CÁC CẤP TRONG VIỆC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tác giả : Nguyễn Thị Hà - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An
File đính kèm: Không có

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể liên quan, Hội LHPN tỉnh đã chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động: Tuyên truyền, hướng dẫn và vận động các hội viên hiểu rõ, hiểu đúng và tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách về nông nghiệp - nông dân - nông thôn, thi đua sản xuất kinh doanh có hiệu quả, học nghề - tạo việc làm, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương, từ đó từng bước đưa phong trào phụ nữ và hoạt động Hội đi lên, đáp ứng dần với yêu cầu của thực tiễn. Sau ba năm triển khai thực hiện, phong trào “Xây dựng Nông thôn mới” đang phát triển rộng khắp ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, được đông đảo hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh hưởng ứng, thực hiện và mang lại hiệu quả tích cực.

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong giai đoạn hiện nay, Hội LHPN tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến về nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngày 31/8/2011, Hội LHPN tỉnh đã ban hành kế hoạch số 44-KH/PN về thực hiện NQ số 03-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch phát động phong trào “Phụ nữ Nghệ An chung sức Xây dựng nông thôn mới”; Kế hoạch số 15/KH-BTV ngày 03/4/2012 về chỉ đạo điểm “Phụ nữ chung sức Xây dựng nông thôn mới” tại huyện Đô Lương; Kế hoạch số 18/KH-BTV ngày 12/3/2013 về tham gia thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2013; Kế hoạch số 19/KH-BTV ngày 12/3/2013 về chỉ đạo mô hình điểm “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương; Kế hoạch số 16/KH-BTV ngày 17/3/2014 về tham gia thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014.

Cùng với việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cấp Hội gắn tiêu chí xây dựng Nông thôn mới với các chỉ tiêu phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, trong đó chỉ đạo các cấp Hội thực hiện các nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với triển khai nhiệm vụ công tác Hội và lấy cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” làm trọng tâm cho các hoạt động tham gia. Hội LHPN các cấp đã vận động người thân trong gia đình và hàng xóm láng giềng thực hiện, tổ chức cho chị em đăng ký và cam kết thực hiện 8 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với gia đình văn hóa và xây dựng nông thôn mới.

Với các hoạt động tuyên truyền và lồng ghép chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An đã có những hoạt động cụ thể, thiết thực như: Hàng năm, Hội LHPN các cấp không ngừng tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Phối hợp với các ban, ngành tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi… Ngoài ra, các cấp Hội tập trung tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, các diễn đàn hội nghị, hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tôn vinh và khuyến khích nhân rộng các mô hình và đặc biệt thông qua tập san của Hội LHPN tỉnh để tuyên truyền các mô hình hay, cánh làm sáng tạo, có hiệu quả của các đơn vị trong toàn tỉnh đến tận chi tổ hội viên phụ nữ.

Phong trào phụ nữ tự giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo được chị em hội viên, phụ nữ cơ sở thường xuyên thực hiện và duy trì bằng nhiều hình thức khác nhau như: tiền, vàng, ngày công, con, cây giống để giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Thông qua các hoạt động này, Hội phụ nữ các cấp đã giúp 9.600 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo, trong đó 3.992 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Điển hình có các đơn vị Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Nam Đàn, Đô Lương, Yên Thành, TP Vinh… Hiện nay, 21/21 huyện, thành, thị, 480/480 cơ sở Hội đã đầu tư nguồn lực để tập trung chỉ đạo mô hình hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững có hiệu quả và tổ chức sơ tổng kết, đánh giá, nhân diện mô hình.

Các cấp Hội đã vận động hội viên, phụ nữ đóng góp tiết kiệm mỗi người ít nhất 5.000 đồng/tháng để tạo nguồn quỹ tại chỗ giúp nhau phát triển kinh tế; tổ chức vận động, quyên góp xây dựng nhà tình thương cho phụ nữ nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi…

Hàng năm, Trung tâm dạy nghề Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo tổ chức lồng ghép Đề án 1956 của Chính phủ về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” và Đề án 295 về “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015”, tổ chức các lớp đào tạo nghề như: Chế biến món ăn, nghề mây tre đan, nghề dệt thổ cẩm, nghề may, nghề nuôi hươu tạo, Nghề trang điểm làm tóc…; huy động nguồn lực từ các ngành, các chương trình, dự án; hỗ trợ trang thiết bị, hướng dẫn tổ chức các hình thức sản xuất kinh doanh, vay vốn để sản xuất kinh doanh…

Trong công tác tuyên truyền thực hiện vệ sinh môi trường, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đều quan tâm và đã xây dựng được các mô hình như: "Phân loại rác thải tại nguồn" tại huyện Tân Kỳ; mô hình "Vệ sinh tổng thể dựa vào cộng đồng" tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. Xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình phụ nữ bảo vệ môi trường như: Mô hình “Ngày thứ 7, chủ nhật không rác” của Hội Phụ nữ Thành phố Vinh; Mô hình “Xanh - sạch - đẹp” của Hội Phụ nữ Nghĩa Đàn; “Tổ phụ nữ tự thu gom rác thải”, Hãy nói không với túi ni lông”…; nhân rộng và duy trì các mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn như mô hình "trồng rau sạch”, "sử dụng nguồn nước sạch được nhiều đơn vị thực hiện. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đã nhân rộng được các mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh thực phẩm an toàn”, “Tổ phụ nữ dịch vụ ăn, uống thực hiện vệ sinh ATTP” tại các đơn vị: Cửa Lò, Thành phố Vinh, Diễn Châu… Nhiều địa phương có cách làm hay như: Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu phát động phong trào "Phụ nữ Quỳnh Lưu chung tay xây dựng mái nhà xanh", Hội LHPN huyện Yên Thành chỉ đạo thực hiện đề án “Bảo vệ môi trường” gắn với nhân rộng mô hình gia đình 3 sạch “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” tới 100% cơ sở Hội. Đến nay, 100% các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải về nơi quy định để xử lý, vận động gia đình hội viên phân loại rác, có vật dụng đựng rác, tự xử lý rác tại gia đình.

Các cấp Hội đã vận động hội viên, phụ nữ đóng góp sức người, sức của để mở rộng đường giao thông thôn, xóm, xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ đời sống của bà con. Hội LHPN các cấp đã được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá là một trong những tổ chức nòng cốt, đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động các gia đình hội viên hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, xây dựng kênh mương nội đồng...

Tích cực tham gia các hoạt động góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội, Các cấp Hội triển khai thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, tổ chức cho 100% cán bộ và 80% hội viên phụ nữ ký cam kết gia đình không có người thân phạm tội và tệ nạn xã hội. Ngoài ra, một số đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động và xây dựng được các mô hình tiêu biểu như: Mô hình “phòng chống tệ nạn xã hội” ở huyện Đô Lương, Yên Thành, Thái Hòa; mô hình “Phụ nữ với pháp luật” ở huyện Nam Đàn, Anh Sơn, Quế Phong; mô hình Câu lạc bộ “phòng chống buôn bán người và di cư an toàn“ ở các huyện Quỳnh lưu, Yên Thành, Đô Lương, Con Cuông...

Ngoài các hoạt động trên, các cấp Hội phối hợp với Trung tâm Y tế, Ủy ban DS-GĐTE, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tổ chức các hoạt động truyền thông kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe, thực hiện công tác DS-KHHGĐ, phòng chống các bệnh lây nhiễm, phòng chống HIV/AIDS cho chị em; tổ chức tư vấn, khám phụ khoa và chăm sóc SKSS cho chị em và các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, sử dụng các biện pháp tránh thai; vận động 100% phụ nữ mang thai khám và tiêm phòng AT; 100% cháu trong độ tuổi được khám sức khoẻ, tiêm, uống các loại vắc xin phòng bệnh.

Đối với điểm chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh ở xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, trong năm 2012, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động tại điểm chỉ đạo, đến nay Hội LHPN xã Lưu Sơn đã tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới đến 100% cán bộ hội viên phụ nữ. Hội LHPN xã phối hợp với Hợp tác xã tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT chăm sóc lúa, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, phòng chống dịch bệnh… cho hội viên tại xã được 6 buổi và tại các chi hội 12 buổi cho 967 lượt hội viên phụ nữ. 100% chi hội tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và người dân nâng cao ý thức thực hiện phong trào “Phụ nữ Đô Lương chung tay góp sức vì một cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp”. Tổ chức tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải về nơi quy định để xử lý, vận động gia đình hội viên phân loại rác, có vật dụng đựng rác, tự xử lý rác tại gia đình, tổ chức Hội thi truyền thông phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới... và đặc biệt, trước khi chỉ đạo mô hình, xã Lưu Sơn mới chỉ đạt 3 tiêu chí nhưng sau 3 năm triển khai thực hiện đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xã Lưu Sơn nâng tổng số tiêu chí đạt nông thôn mới là 12 tiêu chí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở cơ sở gặp không ít khó khăn, do tư duy của một bộ phận chị em chưa theo kịp với yêu cầu đổi mới, một phần do nhận thức của chị em về Chương trình xây dựng NTM còn chưa đầy đủ, một bộ phận cán bộ Hội còn hạn chế về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới chưa nhiều nên trong tổ chức thực hiện còn lúng túng, chưa đề ra được những giải pháp phù hợp.

Nhằm giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, các cấp Hội tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, đặc biệt là hội viên vùng đặc thù để có kế hoạch tham mưu kịp thời với cấp ủy chính quyền và cơ quan chức năng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến thực sự về nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về Chương trình Quốc gia XDNTM; Thực hiện Chỉ thị 08 của Tỉnh ủy Nghệ An “Về đẩy mạnh vận động nông dân “Dồn điền, đổi thửa” và khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn trong nông nghiệp”, Nghị quyết 26 NQ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020… Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của hội viên phụ nữ trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tập trung vào những địa bàn khó khăn, khu vực đền bù giải phóng mặt bằng… kịp thời phản ánh và đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Chủ động lồng ghép các hoạt động xây dựng nông thôn mới vào phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa. Chú trọng nâng cao năng lực cán bộ Hội và chất lượng tổ chức Hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Chỉ đạo các cấp Hội thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa nông thôn Việt Nam; chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường sống, giảm nghèo bền vững, tham gia tích cực phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng xóm văn hóa. Đồng thời không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng, phát triển tổ chức Hội phụ nữ ở cơ sở.

          Để các cấp Hội tổ chức tốt các hoạt động trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh có một số đề xuất:

Đề nghị Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là cơ quan thường trực hàng năm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể theo Quyết định 1729/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về việc phệ duyệt đề án phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014 - 2015 và định hướng đến năm 2020./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn