Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN

Tác giả : Ths. Nguyễn Khắc Thắng - Trưởng Khoa Nhà nước & Pháp luật
File đính kèm: Không có

Nghiên cứu khoa học và giảng dạy là hai nhiệm vụ quan trọng và chủ yếu của đội ngũ giảng viên ở các trường chính trị. Hai nhiệm vụ này có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại lẫn nhau. Hoạt động giảng dạy đặt ra cho mỗi giảng viên nhu cầu nghiên cứu để làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn trong mỗi bài giảng. Hoạt động nghiên cứu khoa học cung cấp thêm những luận cứ, luận chứng, góp phần giúp cho bài giảng thêm phong phú và có chiều sâu. Những năm vừa qua, hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Nghệ An đã từng bước góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và có nhiều đóng góp đáng kể vào thành tích chung của nhà trường. Tuy nhiên, có thể nhận thấy, ở Trường Chính trị Nghệ An nói riêng và hệ thống các trường chính trị nói chung đang tồn tại sự bất cập giữa hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động giảng dạy. Việc quan tâm, đầu tư thời gian, công sức, kinh phí cho nghiên cứu khoa học còn nhiều chênh lệch so với hoạt động giảng dạy.

Hàng năm, số lượng đề tài cấp trường, cấp khoa được triển khai trong nhà trường đều đặn từ 4 đến 6 đề tài. Tuy nhiên, nhìn chung chất lượng nghiên cứu, hàm lượng khoa học các đề tài chưa cao, thậm chí một số đề tài chưa đạt yêu cầu nhưng vẫn được nghiệm thu do nể nang. Số giảng viên tự giác tham gia nghiên cứu không nhiều, thậm chí một số giảng viên có tâm lý đối phó, coi nhẹ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học…

Tình trạng trên xuất phát từ một số nguyên nhân cơ bản sau:

- Các cơ quan hữu quan của Tỉnh chưa quan tâm đúng mức đến việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường, chưa xem trường như một đơn vị nghiên cứu khoa học đúng nghĩa.

- Kinh phí dành cho công tác nghiên cứu khoa học hàng năm khá eo hẹp, hạn chế, lại chủ yếu lấy từ nguồn chi thường xuyên nên hoạt động nghiên cứu khoa học thường trong tình trạng bị động, chờ đợi.

- Đội ngũ giảng viên có khả năng nghiên cứu khoa học kiêm nhiệm khá nhiều việc.

- Nhà trường chưa tạo được cơ chế khuyến khích, ưu đãi, tạo động lực trong công tác nghiên cứu khoa học, thu nhập chính của đội ngũ giảng viên vẫn chủ yếu là từ hoạt động giảng dạy.

- Ý thức, thái độ của một bộ phận giảng viên đối với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học còn bất cập, tâm lý tự bằng lòng với bản thân, thiếu tinh thần phấn đấu vươn lên xuất hiện khá phổ biến.

Để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị Nghệ An trong thời gian tới theo tôi cần chú trọng một số giải pháp sau đây:

- Nghiên cứu kỹ để sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động khoa học theo hướng cân bằng hơn giữa hoạt động giảng dạy và hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên. Xây dựng phương án quy đổi công trình nghiên cứu khoa học thành giờ chuẩn một cách thỏa đáng, hợp lý.

- Thực hiện nghiêm túc trong việc đánh giá, nghiệm thu, thông qua các sản phẩm nghiên cứu khoa học của đơn vị, cá nhân. Tránh hiện tượng nể nang, dễ dãi trong đánh giá, nghiệm thu. Gắn với kết quả nghiên cứu của từng đơn vị, cá nhân theo nhiệm vụ được giao cần phải có hình thức khen thưởng hoặc xử lý thỏa đáng, đúng mức.

- Cần mở rộng số lượng thành viên hội đồng nghiệm thu các đề tài khoa học là người ngoài trường để tránh tình trạng “chấm điểm lẫn nhau”. Một số trường hợp có thể vận dụng hình thức “phản biện kín”, “nhận xét kín”.

- Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng cơ chế để tăng cường cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Tăng cường giao lưu, trao đổi, tạo diễn đàn liên kết giữa nhà trường với các sở, ban, ngành, đơn vị nghiên cứu khoa học trong và ngoài tỉnh. Chẳng hạn như việc phối hợp tổ chức hội thảo khoa học về vấn đề nông thôn mới sắp tới là một hướng đi đúng, hợp lý và thiết thực.

Trên đây là ý kiến trao đổi mang tính chất cá nhân nhằm đề xuất một số giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường trong thời gian tới. Rất mong được các đồng chí, đồng nghiệp chia sẻ và phản hồi./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn