Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÀI VIẾT NỘI SAN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN

Tác giả : Ths. Nguyễn Thị Thu Sa - Gv. Khoa Dân vận
File đính kèm: Không có

Nội san là một kênh thông tin hữu ích, là nơi học tập và trao đổi kiến thức chuyên môn, thể hiện cảm xúc của các cán bộ, giảng viên trong trường và cộng tác viên ngoài trường. Từ khi thành lập đến nay Nội san Trường chính trị Nghệ An không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức. Nhiều bài viết được đầu tư công phu có chất lượng mang đậm tính lí luận, có ý nghĩa thực tiễn trong giảng dạy và trong nghiên cứu. Trong thời gian qua, Nội san Trường chính trị Nghệ An đã thể hiện được sự phong phú về nội dung đặc biệt là những bài viết gắn với thực tiễn sinh động. Nhiều bài viết có chất lượng cao, là nguồn tài liệu để cán bộ, giảng viên tham khảo và vận dụng vào bài giảng của mình. Mặt khác, các bài viết nội san đã thể hiện được thái độ, năng lực, phương pháp nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường. Với vị trí, vai trò là trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, Nội san còn góp phần vào sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tỉnh nhà, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu tri thức, tình cảm của cán bộ, học viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nhìn chung chất lượng bài viết nội san của trường thời gian qua chưa cao, các bài viết nội liên quan đến kiến thức chuyên môn còn ít, thiếu những bài viết có tính chuyên môn sâu, một số bài viết mang tính chất đối phó (viết cho đủ nghĩa vụ khoa học), bài viết mang tính lý luận còn nhiều... nên chưa đáp ứng được yêu cầu tổng kết thực tiễn, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Để nâng cao chất lượng bài viết nội san, trong thời gian tới chúng ta cần:

Thứ nhất, xác định mục tiêu bài viết, mỗi bài viết nội san là sự thể hiện suy nghĩ của cá nhân trước một vấn đề lý luận hay một tình huống thực tiễn; là kết quả nghiên cứu khoa học để người khác có thể vận dụng vào quá trình công tác, giảng dạy của bản thân. Khi xác định được mục đích của bài viết thì người viết sẽ định hình được cách viết như thế nào, trích dẫn nguồn từ đâu, chắt lọc những dẫn chứng điển hình và có lồng ghép sự đánh giá, nhận xét của bản thân trước vấn đề đó.

Thứ hai, tăng cường tính thực tiễn trong bài viết nội san. Tổng kết thực tiễn là một nội dung quan trọng của cán bộ, giảng viên trường chính trị, vì thế tác giả cần chú ý tăng hàm lượng thực tiễn trong mỗi bài viết của mình, bổ sung những kiến thức tiếp thu được từ thực tiễn. Để làm được điều đó người viết cần bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng, thực tiễn đời sống xã hội đang diễn ra khi triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thực tế cho thấy, phần nhiều các bài viết trong các số Nội san ở trường chính trị thường nặng tính lý luận nên hầu hết các bài viết chủ yếu là trình bày, phân tích, đánh giá những vấn đề lý luận. Song để phục vụ cho công tác giảng dạy, bên cạnh nắm vững hệ thống lý luận thì giảng viên phải đưa thực tiễn sinh động vào bài giảng để minh chứng cho lý luận. Tuy nhiên không phải giảng viên nào cũng có sự am tường về thực tiễn, phân tích nhận định đúng đắn những vấn đề trong thực tiễn khách quan nên quá trình vận dụng thực tiễn vào giảng dạy đòi hỏi người dạy phải có kỹ năng và kinh nghiệm. Vì vậy, để thực sự là nguồn tư liệu bổ ích, trong mỗi bài viết cần tiếp cận vấn đề từ thực tiễn, đối chiếu so sánh với lý luận để làm rõ bản chất vấn đề hoặc là xuất phát từ lý luận gắn với thực tiễn để minh chứng cho lý luận.

Thứ ba, lựa chọn dẫn chứng cho bài viết. Khi đưa dẫn chứng vào bài nội san phải lựa chọn dẫn chứng điển hình, có tính thời sự và có sự tác động sâu sắc trong thực tiễn đồng thời có thể làm nổi bật vấn đề mà người viết đang đề cập để thuyết phục người đọc. Khi trích dẫn phải có nguồn cụ thể, chính xác để đảm bảo độ tin cậy cho người sử dụng và tránh sự sao chép.

Thứ tư, thể hiện quan điểm, thái độ của cá nhân. Trong bài viết nội san nên có ý kiến đánh giá của người viết trước vấn đề lựa chọn thông qua quá trình phân tích, dẫn dắt và kết luận vấn đề.

Thứ năm, các bài viết liên quan tới hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học của nhà trường cần nâng cao tinh thần giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là nhận thức trong xây dựng và bảo vệ đất nước, phát triển địa phương. Khuyến khích chia sẽ những kinh nghiệm, sáng kiến quý báu trong các bài viết nội san về lĩnh vực quản lý, giảng dạy và học tập của cán bộ công chức, viên chức trong trường về sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Thứ sáu, Ban Biên tập cần xây dựng tiêu chí, phân công rõ ràng cụ thể vai trò trách nhiệm của các thành viên Ban Biên tập, nâng cao trình độ lí luận, kỹ năng báo chí cho các biên tập viên, đồng thời cần mở rộng hợp tác chia sẽ kinh nghiệm với các trường ngoại tỉnh để nâng cao chất lượng Nội san.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Nội san trong trường chính trị, việc nâng cao chất lượng bài viết nội san là yêu cầu có tính cấp thiết. Trên đây là một số ý kiến cá nhân trong việc nâng cao chất lượng bài viết nội san ở Trường Chính trị Nghệ An, rất mong nhận được ý kiến góp ý của các đồng chí./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn