Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, TỔNG KẾT THỰC TIỄN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN TRONG THỜI GIAN QUA

Tác giả : Ths. Nguyễn Thị Loan - Phó trưởng Phòng Khoa học – Thông tin – Tư liệu
File đính kèm: Không có

Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của trường chính trị tỉnh, thành phố. Với Trường Chính trị Nghệ An, trong những năm qua công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn luôn được lãnh đạo nhà trường và đội ngũ cán bộ, giảng viên quan tâm. Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường, Ban Giám hiệu giao cho Phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu trực tiếp tham mưu, tổ chức triển khai và quản lý mọi hoạt động khoa học, đồng chí Hiệu trưởng là người phụ trách công tác khoa học và là Chủ tịch Hội đồng Khoa học nhà trường. Trong những năm qua, với những đổi mới trong việc định hướng, quản lý và tổ chức thực hiện, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường đã có nhiều chuyển biến, chất lượng ngày được nâng lên và thực sự đã trở thành kênh thông tin quan trọng để đội ngũ giảng viên nhà trường chia sẻ, trao đổi, nắm bắt thông tin và nâng cao trình độ, kỹ năng nghiên cứu khoa học, tông kết thực tiễn. Đánh giá về tình hình công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường trong thời gian qua, chúng tôi có thể khái quát như sau:

1. Những ưu điểm

* Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, HĐKH, hàng năm phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu đã tham mưu kịp thời kế hoạch triển khai hoạt động khoa học, tăng cường công tác quản lý, thường xuyên đôn đốc và phối hợp với các khoa, phòng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng, tiến độ và chất lượng nghiên cứu được nâng lên một bước.

Công tác tổng kết thực tiễn, hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên tiếp tục có những đổi mới về hình thức và nội dung theo quy định của Thông tư 06/2011 về tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với giảng viên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhìn chung, hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên có chuyển biến theo hướng có chiều sâu và thiết thực hơn.

Bên cạnh đó, Trường rất chú trọng đến chất lượng các bài viết nội san, tin, bài phản ánh mọi hoạt động của nhà trường. Hàng năm, phối hợp cùng Ban Biên tập phát hành 02 ấn phẩm Nội san, thường xuyên đăng tải trên Website của Trường các bài viết của cán bộ, viên chức, các bài nghiên cứu trao đổi; phối hợp quản lý trang web với nội dung và hình thức phong phú, đẹp mắt, khoa học và phản ánh kịp thời những thành tựu của nhà trường.

Hội thảo khoa học được tổ chức thường xuyên và theo hướng bám sát chức năng, nhiệm vụ nhà trường, các sự kiện lịch sử của đất nước, thực tiễn đời sống xã hội nhằm đi đến giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, cung cấp những luận cứ khoa học, bổ sung kiến thức lý luận, thực tiễn vào bài giảng cho đội ngũ giảng viên. Hàng năm Phòng Khoa học phối hợp với các khoa chuyên môn tổ chức một đến hai Hội thảo khoa học. Các cuộc hội thảo khoa học do trường tổ chức đều được đánh giá có tính lý luận và thực tiễn cao, gây được dấu ấn khoa học và tiếng vang trong đời sống chính trị - xã hội của Tỉnh.

Hoạt động nói chuyện thời sự, nói chuyện chuyên đề luôn được lãnh đạo nhà trường quan tâm. Hàng quý, Phòng Khoa học đều tham mưu cho lãnh đạo mời những đồng chí lãnh đạo Tỉnh, Trung ương, các nhà khoa học công tác, phụ trách các lĩnh vực trong bộ máy nhà nước về nói chuyện, trao đổi thông tin với đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường. Qua các buổi nói chuyện thời sự, nói chuyện chuyên đề, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường được cung cấp thêm nhiều thông tin mới, làm rõ hơn những vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra.

Công tác quản lý hoạt động khoa học đi vào nề nếp hơn, định kỳ có thông báo để đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, cá nhân thực hiện chỉ tiêu, nghĩa vụ nghiên cứu khoa học theo quy định chung và quy chế của nhà trường.

* Công tác thông tin, tư liệu, thư viện

Công tác thông tin, tư liệu, thư viện là một nội dung quan trọng phục vụ mọi hoạt động của nhà trường, đặc biệt góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Trong những năm qua, với sự quan tâm của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, đội ngũ cán bộ giảng viên nhà trường, sự cố gắng của các bộ phận phụ trách công tác thông tin - tư liệu, chất lượng phục vụ được đánh giá ngày càng tốt hơn; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực; Trang Web, hệ thống M-Office của trường vận hành ổn định và ngày càng phát huy hiệu quả công tác thông tin. Việc cung cấp giáo trình, tài liệu cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường được tiến hành thường xuyên, chất lượng phục vụ và phối hợp với các bộ phận có liên quan khác được nâng lên, từ đó bảo đảm vận hành tốt các lớp trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng của trường (bao gồm cả các lớp tập trung và tại chức, chính khóa và ngoại khóa, các lớp trong dịp hè…). Thư viện trường đã từng bước được đổi mới về phương thức, nội dung làm việc, phục vụ tốt hơn nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, viên chức và học viên. Thường xuyên liên lạc với các nhà xuất bản để mua bổ sung giáo trình, tài liệu có chất lượng và thiết thực hơn nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc, nghiên cứu của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên.

2. Những tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng ghi nhận, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định cần sớm khắc phục như:

Thứ nhất, chất lượng nghiên cứu khoa học trong nhà trường chưa có chuyển biến mạnh. Tiến độ triển khai nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học tuy được cải thiện nhưng vẫn còn tình trạng bị động, đối phó, chậm tiến độ, công việc dồn vào cuối năm nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng các công trình nghiên cứu.

Thứ hai, việc tổ chức hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề chưa thường xuyên và chưa gắn liền được với các sự kiện chính trị, với tình hình kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng.

Thứ ba, chất luợng Nội san và các ấn phẩm khoa học nói chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày một cao của đời sống xã hội. Số lượng các bài viết thực sự có giá trị về lý luận và thực tiễn chưa nhiều.

Thứ tư, sự phối hợp giữa các khoa chuyên môn với phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu; ý thức, trách nhiệm của một số cán bộ, giáo viên với công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn chưa cao nên đã ảnh hưởng đến kế hoạch và chất lượng công tác nghiên cứu.

Từ thực trạng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường, chúng tôi mong muốn nhận được ý kiến trao đổi, góp ý, sự hợp tác hơn nữa của đội ngũ cán bộ, giảng viên, để cùng với phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu đưa ra những giải pháp phù hợp nhất trong điều kiện hiện nay nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường trong thời gian tới./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn