Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NỘI SAN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN TRONG THỜI GIAN TỚI

Tác giả : Ths. Nguyễn Phùng Khánh - Trưởng Khoa Dân vận
File đính kèm: Không có

Là một trong những kênh quan trọng, hữu ích, là diễn đàn để công chức, viên chức của nhà trường trao đổi thông tin, kinh nghiệm và những trải nghiệm, cảm xúc của mình trước thực tiễn phong phú của đời sống xã hội. Trong những năm qua, công tác phát hành Nội san của Trường được duy trì liên tục, có tính hệ thống, được đưa vào quy chế nghiên cứu khoa học và trở thành tiêu chí bắt buộc đối với công chức, viên chức. Đặc biệt, nhiều bài viết có nội dung phong phú, góp phần nâng cao năng lực, trình độ lý luận, kinh nghiệm thực tiễn và phương pháp nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên. Nội san đã có những đóng góp tích cực vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường, phần nào đáp ứng được tình cảm mong đợi của công chức, viên chức và học viên trong những năm qua. Tuy nhiên, qua thực tế xuất bản, phát hành Nội san của Trường cũng bộc lộ một số hạn chế nhất định như: việc viết bài nội san chưa trở thành nhu cầu tự thân của công chức, viên chức, chưa trở thành động lực thực sự của nghiên cứu khoa học; số lượng nhiều nhưng chất lượng một số bài viết còn nặng tính lý luận, nhẹ tính thực tiễn, chưa bắt kịp tính thời sự của đời sống xã hội. Giữa các bài viết, giữa các số Nội san còn thiếu sự đồng đều. Nội dung các lĩnh vực đề cập trong Nội san chưa cân đối và toàn diện, chưa bám sát các vấn đề thời sự, những vấn đề bức xúc mà cuộc sống đặt ra… Những hạn chế đó phần nào làm giảm khả năng ứng dụng thực tiễn của Nội san và chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người đọc.

Để góp phần phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao chất lượng nội san trong thời gian tới, Khoa Dân vận đề xuất một số biện pháp như sau:

1. Nâng cao nhận thức chính trị cho công chức, viên chức về việc viết bài nội san của Trường

Công chức, viên chức nhà trường cần nhận thức sâu sắc và xác định rõ mục đích, nội dung, vai trò, ý nghĩa của việc viết bài nội san. Đây không chỉ là chỉ tiêu, tiêu chí cứng để đánh giá, phân loại công chức, viên chức và thi đua khen thưởng mà quan trọng hơn góp phần nâng cao trình độ lý luận, tư duy tổng kết thực tiễn, nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học, góp phần thiết thực vào công tác giảng dạy. Mặt khác, chất lượng các bài viết thể hiện được sự say mê hay không trong công tác nghiên cứu khoa học của mỗi công chức, viên chức, từ đó giúp nhà quản lý đánh giá chính xác hơn về đội ngũ của mình. Nêu cao nhận thức chính trị cho toàn thể đội ngũ công chức, viên chức trong viết bài nội san là trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, của lãnh đạo khoa, phòng và ý thức tự giác của mỗi công chức, viên chức để nó trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người.

2. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy trình quản lý và phát hành Nội san

Trong quy chế nghiên cứu khoa học hiện hành chủ yếu tập trung nhiều đến nghiên cứu đề tài khoa học còn mảng nội san chưa được đề cập một cách chi tiết, cụ thể. Do đó, để đảm bảo số lượng, chất lượng bài viết thì việc phát hành Nội san rất cần được hệ thống hóa, quy định chi tiết, thống nhất thành một quy trình khoa học. Từ những việc như lập kế hoạch phát hành Nội san hàng năm; thông báo kế hoạch thực hiện từng số trong năm; công tác đặt tin bài; công tác thu thập, gửi tin bài; công tác biên tập, định dạng, thiết kế mar-két, mo-rát, in ấn, phát hành, lưu trữcần được tính toán cụ thể.

 

 

3. Nâng cao chất lượng nội dung bài viết

Đây là biện pháp rất quan trọng, cốt yếu nhất của Nội san. Vì vậy, cần nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung các bài viết. Thực tế lâu nay các giảng viên viết bài xong là gửi ngay đến Phòng Khoa học để biên tập chứ chưa có sự góp ý, trao đổi của đồng nghiệp có chuyên môn, của lãnh đạo khoa, phòng, do đó chất lượng nội dung một số bài viết chưa cao. Do đó, trong thời gian tới, cần chú ý: kết cấu chủ đề nội dung các bài viết cần chú trọng trao đổi những vấn đề liên quan đến hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy; bổ sung, tăng hàm lượng thông tin thời sự, thực tiễn vào bài viết. Trước khi gửi bài, giảng viên nên tranh thủ ý kiến góp ý của lãnh đạo khoa, phòng, ý kiến của Ban Giám hiệu và nhất là những người có chuyên môn. Ban Biên tập cần lựa chọn các bài viết, sáng tác, các ấn phẩm đảm bảo tính khoa học, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, có tính thời sự và gắn với những vấn đề của thực tiễn đang diễn ra. Khuyến khích chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến quý báu trên các lĩnh vực quản lý, giảng dạy, học tập, công tác của công chức, viên chức và học viên nhà trường.

4. Cải tiến hình thức trình bày Nội san

Nội san của trường trong thời gian qua hình thức trình bày chưa đẹp (trừ các số phát hành nhân ngày 20/11). Do đó, trong thời gian tới cần xây dựng kết cấu hợp lý khoa học, đảm bảo mỹ thuật: độ nét, sáng của Nội san. Chú trọng khâu biên tập kỹ thuật và đọc duyệt biên tập, thiết kế mar-ket cho Nội san. Trình bày ảnh, chất lượng in ấn ảnh đảm bảo sáng, rõ nét, minh họa thiết thực cho bài viết.

5. Phát huy vai trò và trách nhiệm của Ban Biên tập Nội san

Xây dựng tiêu chí và quy trình lựa chọn các thành viên Ban Biên tập Nội san. Phân công rõ ràng, cụ thể vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên trong Ban Biên tập, trong công tác phát hành Nội san để đảm bảo quán xuyến tất cả các khâu trong quy trình xuất bản Nội san. Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ báo chí của biên tập viên.

6. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí hoạt động

Phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu là đơn vị tham mưu cho Hội đồng Khoa học nhà trường về công tác nghiên cứu khoa học, trong đó có việc xuất bản, phát hành Nội san. Hiện nay có 09 biên chế được phân công làm việc ở 04 phòng chức năng (phòng máy, thư viện và 02 phòng làm việc thường xuyên ở tầng 02), với số lượng biên chế hiện tại, nhà trường cần tính toán bố trí thêm cho phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu 01 phòng làm việc để có đủ không gian làm việc thoáng mát, khoa học.

Tăng thêm kinh phí chi trả cho Ban Biên tập, cho người viết bài để động viên, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả của ấn phẩm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong trong xuất bản Nội san, nhất là khâu thiết kế ma-két, đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật. Cải tiến khâu in, phát hành Nội san.

7. Mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong việc phát hành Nội san của Trường

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả Nội san, nhà trường cần có thông báo, thư mời đặt bài ở các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện để có nhiều bài viết phong phú về thực tiễn góp phần giúp công chức, viên chức thu thập thông tin bổ sung vào bài giảng của mình./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn