Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NỘI SAN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN

Tác giả : Ths. Phạm Thị Lan Hương - Gv. Khoa Lý luận Mác-Lê nin, Tư tưởng HCM
File đính kèm: Không có

          Nội san Trường Chính trị Nghệ An là kênh thông tin hữu ích, là diễn đàn trao đổi thông tin và nơi thể hiện những trải nghiệm cảm xúc của đông đảo đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên trong trường. Từ khi ra đời đến nay, Nội san Trường Chính trị Nghệ An đã có sự phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng bài viết; góp phần nâng cao năng lực, trình độ lý luận, kinh nghiệm thực tiễn và phương pháp nghiên cứu của cán bộ, giảng viên; làm tài liệu nghiên cứu phục vụ cho hoạt động giảng dạy của giảng viên; đóng góp to lớn vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường và đáp ứng được sự mong đợi của cán bộ, giảng viên và học viên trong những năm qua, được độc giả hào hứng đón đọc...
          Tuy nhiên, giữa các bài viết, giữa các số Nội san còn thiếu sự đồng đều về chất lượng; nội dung một số bài viết chưa phong phú, còn mang tính lý luận, thiếu sự tổng kết thực tiễn; một số cán bộ, giảng viên chưa đảm bảo về mặt thời gian nộp bài theo quy định. Nội dung các lĩnh vực đề cập trong các bài viết còn chưa thực sự cân đối và toàn diện, chưa bám sát các vấn đề mang tính thời sự, đặc biệt là những vấn đề phản ánh tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của địa phương... Vì lẽ đó, phần nào làm giảm khả năng ứng dụng thực tiễn của Nội san và chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người đọc.
          Để góp phần khắc phục những mặt còn hạn chế nhằm nâng cao chất lượng Nội san Trường Chính trị Nghệ An trong thời gian tới, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:
          Thứ nhất, về mặt nội dung, thực tế cho thấy một số bài viết Nội san có chất lượng không cao, nội dung chưa phong phú... Có thể do một số giảng viên còn mang suy nghĩ viết chỉ để hoàn thành nghĩa vụ mà chưa thực sự quan tâm, trăn trở đến chất lượng bài viết của mình; hoặc cũng có thể do một số giảng viên còn đang lúng túng khi lựa chọn chủ đề, đặc biệt là đối với các giảng viên trẻ. Thiết nghĩ, để nâng cao chất lượng Nội san nhà trường, chúng ta cần lựa chọn chủ đề và có sự đầu tư vào nội dung các bài viết. Từ đầu năm 2014, nhà trường bắt đầu tổ chức sinh hoạt chuyên môn toàn trường theo quý, mỗi quý sẽ có một khoa, phòng lựa chọn nội dung và chủ trì buổi sinh hoạt đó, đây cũng chính là một kênh thông tin để chúng ta lựa chọn nội dung viết cái gì? Viết như thế nào? Gắn nội dung bài viết Nội san với nội dung sinh hoạt chuyên môn sẽ góp phần định hướng cho giảng viên lựa chọn chủ đề khi viết bài. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở một kênh thông tin như vậy thì sẽ dẫn đến nội dung Nội san hơi đơn điệu, nghèo nàn. Bên cạnh đó, chúng ta có thể bám sát các sự kiện, các ngày lễ lớn, tình hình kinh tế - xã hội... của đất nước, của địa phương để có những bài viết vừa mang tính thời sự vừa gắn liền với thực tiễn, làm sinh động hơn cho các bài giảng lý luận chính trị...
          Thứ hai, về thời gian hoàn thành bài viết, theo quy định của nhà trường, mỗi quý giảng viên phải tham gia viết một bài Nội san. Tuy nhiên, một thực tế trong thời gian qua, một số giảng viên không nộp bài theo đúng quy định (01 bài/quý/giảng viên; 1,5bài/quý/giảng viên chính) mà để dồn cuối năm mới nộp. Điều này đã dẫn đến một thực tế là giảng viên không hoàn thành nghĩa vụ theo đúng quy định, trong khi đó cũng gây không ít khó khăn cho Phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu khi lựa chọn bài viết để đăng Nội san, có những thời điểm, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, phòng khoa học không thể tìm được bài viết phù hợp chủ đề để đăng tải. Vì vậy, việc gắn nội dung bài viết nội san với chủ đề sinh hoạt chuyên môn của trường, hoặc bám sát những vấn đề mang tính thời sự để phản ánh tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của địa phương, của đất nước... sẽ góp phần đảm bảo thời gian hoàn thành bài viết theo đúng quy định.
          Thứ ba, đối với lãnh đạo các khoa, phòng, cần quan tâm hơn nữa đến số lượng và chất lượng các bài viết của cán bộ, giảng viên thuộc khoa, phòng mình quản lý. Thông qua các kỳ sinh hoạt chuyên môn của khoa, phòng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên về mục đích, ý nghĩa, vai trò của Nội san; thường xuyên có sự thống kê, tổng hợp các bài viết của các thành viên trong khoa, phòng để có sự nhắc nhở, đôn đốc kịp thời; phân công nhiệm vụ đọc và góp ý các bài viết trước khi gửi Phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu, đặc biệt là giúp đỡ các giảng viên trẻ nhanh chóng tiếp cận và có phương pháp nghiên cứu khoa học. Mặt khác, cũng nên đưa việc viết bài nội san vào một trong những tiêu chí xếp loại thi đua cuối năm một cách nghiêm túc, tránh nể nang đối với những đồng chí không hoàn thành hoặc hoàn thành không đúng thời gian quy định.
          Thứ tư, đối với Phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu, trên cơ sở nắm vững, tuân thủ các quy định, văn bản pháp lý mang tính chỉ đạo, hướng dẫn công tác phát hành Nội san, cần có sự vận dụng linh loạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường trong công tác xuất bản Nội san. Việc xuất bản và phát hành Nội san phục vụ đắc lực công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của nhà trường; phản ánh các hoạt động của nhà trường, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Để làm được điều đó, Phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu nên phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc định hướng cho cán bộ, giảng viên của nhà trường thông qua những công việc cụ thể như: lập kế hoạch phát hành Nội san hàng năm; thông báo kế hoạch thực hiện từng số Nội san trong năm, trong đó nhấn mạnh cần chú trọng trao đổi những vấn đề nào liên quan, thậm chí có thể "đặt hàng" đối với các khoa, phòng... Bên cạnh đó, chúng ta nên mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các trường bạn, thu hút các cộng tác viên trong và ngoài Tỉnh để nâng cao chất lượng, hiệu quả Nội san. Mặt khác, Phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu cần tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, đúc kết những bài học kinh nghiệm về kết quả hoạt động Nội san của trường một cách thường xuyên; làm tốt công tác thi đua khen thưởng giữa các khoa - phòng và cá nhân.
          Chúng ta tin tưởng rằng, với sự tham gia tích cực, năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, Ban Biên tập, đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài trường… Nội san Trường Chính trị Nghệ An đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy vai trò, giá trị của nó cùng với quá trình phát triển của nhà trường./.
Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn