Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Công đoàn Trường Chính trị tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở.

Tác giả : Phan Tiến Dũng - P.Trưởng phòng HC - TC
File đính kèm: Không có

      Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ tỉnh Nghệ An (nay là Trường Chính trị) được thành lập trên cơ sở hợp nhất các trường: Trường Đảng Trần Phú, Trường Quản lý Nhà nước, Trường Trung cấp Thanh Vận Lý Tự Trọng và Trung tâm chính trị tại chức tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 1779/QĐ-UB ngày 27/3/1993 của UBND tỉnh. Tiếp nối truyền thống của các đơn vị làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trước đây, đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành về tổ chức bộ máy trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, ngay sau khi hợp nhất, các tổ chức đoàn thể của nhà trường, trong đó có tổ chức Công đoàn đã nhanh chóng kiện toàn và đi vào hoạt động.
      Trải qua gần 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường Chính trị Nghệ An đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và chính quyền Nhà nước cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Nghệ An. Từ năm 2003 đến nay, Nhà trường liên tục được UBND tỉnh tặng bằng khen: “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở”; được Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen về thành tích: “5 năm liền (2001-2005) hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ”. Năm 2005, được Chính phủ tặng bằng khen: “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Năm 2006, vào dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng “Đơn vị văn hoá xuất sắc năm 2006”.
      Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”, được UBND tỉnh tặng bằng khen (2003), được CĐVC Việt Nam tặng bằng khen (2005); 2006 được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen.
      Trường Chính trị Nghệ An đạt được những thành tích đáng khích lệ nêu trên trong nhiều năm liên tục là do nhiều nguyên nhân, trong đó việc xây dựng “Đời sống văn hoá tốt” được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của Nhà trường.
      Trong điều kiện thuận lợi: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Tỉnh uỷ - UBND tỉnh; Cơ sở vật chất của Nhà trường ngày càng khang trang, nhà làm việc, phòng học được trang bị mới, khá hiện đại; mạng Internet được lắp, nối đến tận các khoa, phòng; có nhà đa chức năng quy cũ phục vụ tốt cho các hoạt động VHVN, TDTT; môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Với chức năng, vai trò của mình, Công đoàn trường đã làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền vận động đoàn viên, CBVC nhà trường - gồm 72 đồng chí, yên tâm, tin tưởng, tận tuỵ làm việc, thực hiện tốt nghĩa vụ của người CBVC Trường Chính trị; đồng thời triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động, như: phổ biến chủ trương, đường lối, Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên, cấp uỷ cơ sở, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế của Nhà trường…, đến tận mỗi đoàn viên; tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo NĐ 71 CP; tham gia giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong đơn vị, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện trong nhà trường; các phong trào thi đua “CBVC trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”, “giỏi việc nước đảm việc nhà”, “xây dựng đời sống văn minh, môi trường văn hoá”… được phát động, triển khai thường xuyên, định hình thành nếp nghĩ, tác phong thường ngày của CBVC; hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, TDTT trong và ngoài trường được duy trì đều đặn, đặc biệt vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Bên cạnh đó, Công đoàn còn có những hình thức động viên, chia sẻ với bản thân và gia đình CBVC khi có chuyện vui, buồn, hỷ, ốm đau…
      Công đoàn trường đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng Hệ thống quy chế nội bộ của trường, trong đó có Quy chế phối hợp hoạt động của CĐ và chuyên môn; CĐ với các tổ chức đoàn thể khác; Quy chế hoạt động của BCHCĐ; Quy chế hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Quy chế chế độ nội bộ của Công đoàn đảm bảo nâng cao hiệu quả các hoạt động trong nội bộ nhà trường. Đặc biệt, căn cứ các Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 04- TT/BVHTT của Bộ Văn hoá Thông tin về việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chỉ thị số 11-CT-TU, ngày 22/10/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An, và Quyết định số 113/2003/QĐ-UB của UBND tỉnh Nghệ An về xây dựng và ban hành cơ chế chính sách xây dựng thiết chế VH-TT-TT cơ sở… được sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Công đoàn trường đã phối hợp với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể khác xây dựng và ban hành “Quy chế thực hiện xây dựng và phát triển đời sống văn hoá cơ sở” kèm theo đề án “Xây dựng và phát triển đời sống văn hoá cơ sở Trường Chính trị Nghệ An thời kỳ 2005-2010” với nội dung quy định: Mọi CBVC, học viên trong trường có nghĩa vụ xây dựng, bảo vệ môi trường, cảnh quan sạch đẹp, thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, khu nội trú; xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, phong phú, phát triển mạnh mẽ hoạt động TDTT- VHVN; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đời sống văn hoá; xây dựng gia đình văn hoá. Để thực hiện tốt các nội dung đó, Nhà trường đã tăng cường trách nhiệm, chủ động phối hợp với địa phương (phường, xã, khối xóm) nơi CBVC cư trú để theo dõi, tạo điều kiện cho CBVC làm tốt việc xây dựng gia đình văn hoá và có hình thức động viên khen thưởng kịp thời.
      Nội dung tinh thần bản Quy chế và Đề án xây dựng đơn vị văn hoá được Công đoàn Nhà trường phổ biến sâu rộng đến từng CBVC, đoàn viên và mỗi đoàn viên công đoàn thực hiện cam kết về việc: “Xây dựng và thực hiện nếp sống văn hoá” ở cơ quan và gia đình, thực hiện tốt việc xây dựng, thực hiện nếp sống văn hoá nơi cư trú. Bởi vậy đã góp phần tạo bước chuyển biến sâu sắc trong ý thức và hành động của CBVC, học viên là cơ sở để Nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ, xây dựng tốt đời sống văn hoá cơ sở.
      Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, Công đoàn trường Chính trị Nghệ An đã góp phần quan trọng tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, đoàn viên CBVC ngày càng phấn khởi, yên tâm công tác, giữ gìn và phát huy những thành tích đạt được của một đơn vị văn hoá xuất sắc ./.

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn