Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ VỚI VIỆC CHUNG TAY GÓP SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Tác giả : Ts. Phạm Văn Linh - Phó Viện trưởng Viện KHKTNN Bắc Trung Bộ
File đính kèm: Không có

Kính thưa: - Quý vị đại biểu!

- Kính thưa chủ trì Hội thảo!

Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ được thành lập và nâng cấp theo Quyết định số 220/QĐ-TTg ngày 9 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Viện Bắc Trung Bộ được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức tại Quyết định số 02/2006/QĐ-BNN ngày 10/01/2006 là Viện Nghiên cứu phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn vùng Bắc Trung Bộ. Viện đã đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đóng góp ngày càng hiệu quả hơn cho sản xuất và phát triển nông nghiệp, nông thôn của 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và đặc biệt là tỉnh Nghệ An. Cơ sở của Viện được đặt tại xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Hiện nay, về nhân lực Viện Bắc Trung Bộ có: 177 cán bộ viên chức, trong đó có 130 biên chế, 47 hợp đồng lao động. Chất lượng nguồn nhân lực của viên chức trong biên chế có: 01 PGS, 02 nghiên cứu viên cao cấp, 4 tiến sỹ, 23 thạc sỹ, 63 cán bộ đại học và có 3 NCS đang được đào tạo ở trong và ngoài nước.

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020; Quyết định số 3875/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2020, Viện KHKT nông nghiệp Bắc Trung Bộ đã triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung bộ và đã thu được kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành quản lý

Hòa cùng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung bộ xác định việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tâp huấn và đào tạo, tư vấn cho các địa phương trong vùng về việc triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ rất quan trọng.

Viện đã phổ biến nội dung của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến tất cả các cán bô công nhân viên trong toàn Viện, Viện đã phân công cho từng đơn vị cụ thể dựa trên nhiệm vụ chuyên môn được giao, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với việc tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới.

2. Công tác triển khai, áp dụng các TBKT vào sản xuất nông nghiệp

Thông qua việc triển khai thực hiện các đề tài - dự án, Viện đã gắn kết việc thực hiện nhiệm vụ chính của đơn vị là nghiên cứu khoa học với việc tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ. Viện đã phát huy tốt vai trò của mình trong sự gắn kết đồng bộ giữa 4 nhà để tạo lập được chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Viện đã nghiên cứu và đưa ra các giải pháp đồng bộ về giống, quy trình công nghệ nhằm tăng sản lượng, chất lượng và giảm giá thành sản xuất, đồng thời Viện cũng đã chuyển giao các công nghệ chế biến và bảo quản nông sản sau thu hoạch để hạn chế tối đa sự thất thoát và nâng cao giá trị hàng hóa của sản phẩm. Viện đã xây dựng thành công các mô hình sản xuất và được các địa phương trên địa bàn đánh giá cao. Cụ thể như:

- Viện đã tư vấn, xây dựng các mô hình sản xuất rau an toàn (RAT) tại các điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong vụ Đông 2011 như: Mô hình sản xuất bắp cải và su hào tại xã Ngọc Sơn – Thanh Chương (diện tích 2 ha) và xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương... và một số huyện khác.

- Viện đã tư vấn, xây dựng các mô hình thí điểm nông thôn mới tại xã Thanh Thủy – Thanh Chương; Quỳnh Lương – Quỳnh Lưu; Hưng Đông, Nghi Kim, Nghi Ân – TP Vinh và một số huyện khác về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp như:

+ Đưa 2 giống đậu xanh ĐXVN4 và ĐXVN6 năng suất cao vào sản xuất thay cho giống đậu cũ. Kết quả cho thấy: Hai giống đậu xanh ĐXVN4 và ĐXVN6 đều có khả năng sinh trưởng tốt, cây cao, quả nhiều, quả dài, năng suất đều cao hơn giống địa phương đang trồng đại trà. Năng suất thực thu là 18-20 tạ/ha.

+ Mô hình thâm canh cây ăn quả: Viện đã phối hợp với địa phương tiến hành xây dựng mô hình trồng cây cam trên quy mô 2,5ha.

Viện đã có nhiều nghiên cứu và có một số thành công trong tiếp cận và làm chủ công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh phục vụ tạo giống và nhân giống cây trồng mới, sản xuất nông nghiệp bền vững. Tiêu biểu là thành công về công nghệ nhân giống invitro các giống hoa chịu nhiệt, khoai lang sạch bệnh... Phòng thí nghiệm tổng hợp có đủ năng lực để đánh giá các chỉ tiêu lý hóa tính: đất, cây trồng, thực phẩm.

Hiện nay, Viện BTB đang quản lý tập đoàn nguồn gen của 6 loài cây ăn quả với tổng số 257 mẫu giống và vườn lưu giữ cây đầu dòng của giống cam xã đoài nằm trong mạng lưới bảo tồn ngân hàng gen Quốc gia, ngoài ra để phục vụ công tác chọn tạo giống Viện đang duy trì các tập đoàn công tác của các loài cây như: 74 mẫu giống cao su, 26 dòng giống cà phê chè, 100 giống khoai lang, 70 giống sắn, trên 150 giống lúa, 40 giống lạc, 80 giống mía, 10 giống hoa... Các nghiên cứu về dinh dưỡng cây trồng theo vùng đặc thù đã giúp xây dựng các qui trình sử dụng phân bón hiệu quả hơn.

Trong thời gian qua, để tăng cường nghiên cứu áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, Viện đã triển khai nghiên cứu vi ghép các loại cây ăn quả đặc sản phục vụ sản xuất tiêu dùng và xuất khẩu; nghiên cứu tính khác biệt gen bằng áp dụng công nghệ tế bào nhằm mục đích chọn giống gốc có đặc tính chất lượng, năng suất cao và phục vụ công tác lai tạo chọn giống. Đã sử dụng các kỹ thuật tổng hợp để điều khiển ra hoa cho nhiều loại hoa quý như Ly ly, Lan hồ điệp, Loa kèn... nhằm tăng hiệu quả kinh tế sản xuất; đã xây dựng quy trình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGap và UcGAP để nâng cao hiệu quả cho người trồng rau, trên một số loại rau quả chủ lực của vùng như cải bắp, cải thảo, cà rốt, cà chua, cải ăn lá, dưa hấu, dưa chuột... Nghiên cứu quy trình nuôi cấy invitro nhân nhanh một số giống cây trồng sạch bệnh chất lượng cao như: chuối tiêu hồng, hoa phong lan, khoai lang sạch bệnh, gấc, dứa... Nghiên cứu các biện pháp tổng hợp nâng cao tỷ lệ đậu hoa, quả các giống cam, qu‎ýt.

- Viện đã tổ chức tập huấn và chuyển giao các tiến bộ KHKT mới tới các cán bộ kỹ thuật và bà con nông dân ở các địa phương trong và ngoài tỉnh nhằm nâng cao ý thức về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần nâng cao năng suất – chất lượng nông sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp.

Như vậy, qua thời gian phối hợp với các địa phương, Viện KHKTNN Bắc Trung Bộ bước đầu đã thu được những kết quả nhất định. Đã cùng với các địa phương xác định được một số mô hình sản xuất đạt hiệu quả, làm tiền đề cho việc mở rộng sản xuất các mô hình cho những năm sau và trên các địa phương lân cận.

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

- Ở một số địa phương người dân còn chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều nơi coi đây là cơ hội để có được nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng mà coi nhẹ vai trò chủ thể là người nông dân và chưa nhận thức sâu sắc vấn đề này, coi xây dựng nông thôn mới là việc của chính quyền dẫn đến tâm lý trông chờ, ỷ lại, không chủ động tham gia vào các công việc chung của địa phương. Do vậy, phải chú trọng tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Phải thường xuyên phát hiện những điển hình hay, cách làm sáng tạo ở địa phương, bên cạnh đó các thông tin đa chiều phản ánh tương đối đầy đủ, khách quan các công việc, kế hoạch, chủ trương lớn của tỉnh để nhân dân chủ động tham gia.

- Về phía các cán bộ và các bộ máy chính quyền: Một số cán bộ cơ sở ngại khó, năng lực còn hạn chế, nên trong công tác DĐĐT còn gặp nhiều khó khăn, việc này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc chỉ đạo sản xuất, xây dựng mô hình trình diễn cho bà con nông dân học tập để từng bước nhân ra diện rộng theo hướng cánh đồng mẫu lớn. Các tiến bộ kỹ thuật mới ở địa phương cũng chưa ưu tiên nguồn kinh phí đầu tư để đạt được kết quả như mong muốn, việc huy động vốn để đầu tư cho các hạng mục như đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất chưa đồng bộ. Một số tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia còn chưa phù hợp, khó thực hiện: Thủy lợi, thu nhập, cơ cấu lao động, hộ nghèo. Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chưa hấp dẫn đối với các doanh nghiệp và người dân.

- Trong thời gian tới, Viện mong sẽ nhận được sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa sự quan tâm của các ban, ngành trong tỉnh và sự chỉ đạo lãnh đạo của Viện KHKTNN Việt Nam và Ban chỉ đạo xây dựng chương trình NTM của tỉnh Nghệ An để Viện có thể đưa nhiều hơn nữa các tiến bộ kỹ thuật mới như giống mới, kỹ thuật tưới nước hiệu quả, bảo vệ thực vật và quản lý cây trồng theo hướng GAP (Thực hành nông nghiệp tốt) vào thực tiễn sản xuất, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất nông nghiệp, giúp bà con nông dân nâng cao năng suất – chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, góp phần thực hiện thành công Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.

Trên đây là bài tham luận của của Viện KHKTNN Bắc Trung Bộ về việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ nói chung và Nghệ An nói riêng, mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của UBND tỉnh cùng các cấp, các ngành để Viện KHKTNN Bắc Trung Bộ phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

Xin gửi đến quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, chúc hội thảo thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn