Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH TẠI HỘI THẢO

Tác giả : Đinh Viết Hồng - TUV, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh
File đính kèm: Không có

         Kính thưa quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn!

Hội nghị lần thứ Bảy, BCHTW khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26 NQ/TW, ngày 05/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với mục tiêu: “Xây dựng Nông thôn mới với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch. Xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; Hệ thống chính trị nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường”.

Tính đến tháng 4 năm 2014, trong cả nước đã có 144 xã Nông thôn mới sau 5 năm phát động phong trào; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân là 7,87 tiêu chí/xã; xây dựng được 7 nghìn mô hình, xuất hiện nhiều mô hình mới như “cánh đồng mẫu lớn”, dồn điền đổi thửa gắn với cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; nâng cấp mở mới được 38 nghìn km đường giao thông, 15 nghìn km kênh mương...

Cùng với cả nước, tại Nghệ An, sau hơn 3 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, bộ mặt của nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Những công trình giao thông, kênh mương, trường học, trạm y tế, những mô hình sản xuất mới được mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi, những giá trị mới đã dần lộ diện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn đã được cải thiện tốt hơn…

Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã có 08 xã đạt 19/19 tiêu chí, 1 xã đạt 18 tiêu chí, 5 xã đạt 17 tiêu chí, 7 xã đạt 16 tiêu chí, 17 xã đạt 15 tiêu chí, 153 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 193 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, 55 xã đạt từ 1 - 4 tiêu chí. Huy động nguồn lực trong 3 năm đạt 12.627.658 triệu đồng. Riêng trong quý I năm 2014, cả tỉnh huy động được 574.609 triệu đồng (trong đó, huy động các địa phương 496.900 triệu đồng, nhân dân đóng góp 77.709 triệu đồng); huy động được 283.356 ngày công; hiến đất được 163.990m2…

Tuy nhiên, những gì còn ở phía trước, những tiêu chí mà hầu hết các địa phương chưa đạt được đều là những vấn đề rất khó khăn, đòi hỏi phải hết sức nỗ lực, quyết tâm và có cách làm đúng đắn. Để làm được điều đó, một trong những việc cần làm ngay chính là đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn nhằm rút ra được những kinh nghiệm, bài học thành công để tiếp tục phát huy, nhân rộng, đồng thời chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là những nguyên nhân của nó để khắc phục, sửa chữa.

Thực tế cho chúng ta thấy, việc nghiên cứu vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong tổ chức, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới là hướng đi phản ánh đúng bản chất, ý nghĩa của Chương trình, nói cách khác, đây chính là trục trung tâm nhất, bởi vì đây là nơi hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng, các quyết định chỉ thị của chính quyền đi vào đời sống nông thôn. Nguồn lực của Nhà nước đưa vào chương trình hiện nay là rất lớn nhưng chương trình không thể thành công nếu không có sự góp sức của chính những người nông dân ở mỗi địa phương.

Kính thưa các đồng chí và các bạn!

Chúng ta xây dựng nông thôn mới trong điều kiện không thuận lợi so với các tỉnh bạn. Nghệ An là tỉnh đất rộng, dân đông và vẫn còn nhiều hộ nghèo; ngân sách địa phương eo hẹp; điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt; sản xuất công nghiệp, dịch vụ còn nhỏ lẻ, hiệu quả chưa cao... Các thói quen và tư duy tiểu nông của nông thôn người Nghệ cũng đã ăn sâu bám rễ lâu đời. Điều này rất cần phải thay đổi. Vì vậy, việc của chúng ta, của cả hệ thống chính trị trong đó có Nghệ An là phải phát huy các giá trị, lợi thế sẵn có, đem hết năng lực nhiệt tình, vận động sự đóp góp của nhân dân, các nhà doanh nghiệp, tận dụng các nguồn lực… để làm cho nông thôn MỚI hơn, ĐẸP hơn, GIÀU hơn mà vẫn giữ lại được những nét văn hóa bản sắc của mình. Trong bối cảnh đó, Trường Chính trị Nghệ An và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tổ chức Hội thảo “Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Nghệ An trong việc xây dựng Nông thôn mới” thực sự là việc làm cần thiết, kịp thời và có ý nghĩa thực tiễn rất cao. Tổ chức hội thảo về xây dựng Nông thôn mới thì đã có nhiều đơn vị làm, nhưng hệ thống chính trị ở cơ sở chung tay xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp, các nhà khoa học cùng góp sức xây dựng nông thôn mới thì đây là hội thảo đầu tiên ở Nghệ An bàn đến và kêu gọi được sự cộng hưởng. Tỉnh ủy, UBND Tỉnh đánh giá cao việc tổ chức Hội thảo này của các đồng chí từ ý tưởng khoa học, cách thức tổ chức đến ý thức trách nhiệm, chủ động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ.

Tôi mong rằng, trong Hội thảo này, các nhà khoa học, các đại biểu thẳng thắn, tích cực thảo luận, trao đổi và đưa ra được những luận cứ khoa học, tổng kết thực tiễn xây dựng nông thôn mới, tìm ra nguyên nhân, đề xuất sáng kiến, giải pháp để phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh ta phát triển nhanh hơn, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt nhiều hơn, “về đích” đúng hẹn và có chất lượng tốt.

Sau hội thảo này, tôi đề nghị các đồng chí đưa được những ý tưởng, những nội dung khoa học hôm nay về với các đơn vị mình, phát huy cao độ vai trò của hệ thống chính trị để vận động nhân dân cùng xây dựng nông thôn mới với tinh thần và kết quả tốt nhất; triển khai học tập các mô hình mới, các mô hình đạt đủ các tiêu chí rộng rãi trong nhân dân. Với các đơn vị doanh nghiệp của tỉnh, tôi mong rằng các đồng chí, các anh, chị phát huy tốt vai trò của mình trên tinh thần vừa bảo đảm lợi ích doanh nghiệp vừa thể hiện phẩm chất nhân văn, trách nhiệm xã hội, cùng với hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi những mục tiêu của Chương trình.

Đối với nhà khoa học, các đồng chí giảng viên Trường Chính trị, đề nghị tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đề xuất các luận cứ khoa học giúp cho cán bộ cấp cơ sở tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu cùng tất cả các đồng chí!

Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn