Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Hội thảo khoa học

MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN VÀ VIẾT TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP BỘ MÔN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG

Tác giả : Nguyễn Tiến Uyên - Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng
File đính kèm: Không có

       Viết tiểu luận tốt nghiệp Chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, theo đúng nghĩa và mục đích của công tác đào tạo, bồi dưỡng thực sự là một vấn đề có ý nghĩa to lớn đối với cả quá trình học tập, rèn luyện của học viên. Thông qua việc thu thập thông tin, tư liệu phục vụ bài viết, học viên tiếp tục được củng cố tri thức đã học, rèn luyện thêm một số kỹ năng cơ bản cần thiết phục vụ trực tiếp cho công tác của học viên sau khi tốt nghiệp về địa phương, cơ quan đơn vị công tác. Đó là kỹ năng thu thập, thống kê, xử lý tư liệu, số liệu, kỹ năng viết, kỹ năng trình bày, thể hiện một ý tưởng khoa học... Tuy nhiên, thời gian qua, sau khi được trở về khoa tham gia giảng dạy, hướng dẫn viết tiểu luận tốt nghiệp, tôi thấy nổi lên một số vấn đề cần quan tâm giải quyết và đổi mới để việc hướng dẫn đối với giảng viên và viết tiểu luận đối với học viên thực sự đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao hơn, thực sự phát huy tác dụng.

       1. Về việc chọn đề tài

       Chọn đề tài, như chúng ta đã biết cần phải tránh sự trùng lặp theo con đường đã đi của người khác, có như vậy mới tìm ra, phát hiện được những vấn đề mới cần phải giải quyết. Và cũng như vậy mới đòi hỏi người thực hiện phải tìm tòi, động não thực sự để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất, thuyết phục nhất. Tuy nhiên, sau một thời gian được phân công hướng dẫn viết tiểu luận, tôi thấy hầu hết các đề tài được lựa chọn đều không có gì mới mà gần như gói gọn trong một số vấn đề như: Thực trạng và giải pháp: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, “Nâng cao chất lượng công tác đảng viên”, “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ cơ sở”, “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”... Như vậy, vấn đề đặt ra là đã có nhiều công trình nghiên cứu về những vấn đề này và việc “chuyển nhượng” bản quyền là điều không thể tránh khỏi. Điều này taọ ra cho người hướng dẫn lẫn người chấm luôn trong một tình trạng thấp thỏm, không yên tâm bởi vì hình như mình đã đọc ở đâu rồi hay hình như vấn đề này đã có ai đó đề cập rồi... Và nếu trong một lớp có đến 2 hoặc 3 học viên cùng làm một đề tài có thể có sự trùng hợp nhau một cách kỳ lạ nếu không nói là sao chép của nhau một cách không xấu hổ. Thực trạng đó cho thấy, từ việc gợi ý các đề tài, việc lựa chọn đề tài và chấp nhận việc lựa chọn đề tài của học viên cần được xem lại và điều chỉnh theo hướng mở rộng hơn, nêu rõ hơn yêu cầu để học viên xác định và lựa chọn đề tài theo hướng không được trùng lặp với các đề tài đã có người thực hiện. Nếu đề tài đã chọn của học viên không đáp ứng được yêu cầu về đổi mới, dứt khoát không chấp nhận. Chỉ có như vậy mới yêu cầu và buộc học viên phải chịu khó suy nghĩ, tìm tòi, phát hiện cái mới để giải quyết. Và cũng như vậy mới dần đưa công tác hướng dẫn và viết tiểu luận đi vào chiều sâu, phát huy tác dụng đối với công việc của học viên sau khi tốt nghiệp ra trường.

       2. Đối với giảng viên hướng dẫn

      Thông thường, giảng viên khi được phân công hướng dẫn viết tiểu luận và có học viên liên hệ để nhận sự hướng dẫn đều có chuẩn bị đề cương để hướng dẫn nhưng với tâm lý “nể” học viên, “thương” học viên, nên yêu cầu chưa cao về tính độc lập và sáng tạo tìm ra cái mới trong nghiên cứu của học viên, do đó đã sẵn sàng cung cấp một số tài liệu, bài viết, công trình nghiên cứu của người khác trên cùng nội dung, chủ đề để học viên tham khảo. Thậm chí đã có trường hợp gần như làm hộ học viên toàn bộ bài vì học viên làm quá sơ sài, phải mất công đọc, sửa gần như toàn bộ tiểu luận. Như vậy, về thực chất, tiểu luận chưa kết tinh được, chưa phản ánh được chất lượng, trình độ nghiên cứu của người học. Sản phẩm làm ra nhưng tỷ lệ tri thức mà học viên bỏ ra để nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và khái quát hóa đạt được không cao.

       3. Đối với người viết tiểu luận

        Đây thực sự là một vấn đề cần phải đi sâu phân tích để làm sáng tỏ nhiều khía cạnh khác nhau về tâm lý của người viết tiểu luận, từ đó tìm ra biện pháp tốt nhất để nâng cao chất lượng nghiên cứu đối với người học. Qua thực tế hướng dẫn viết và chấm tiểu luận trong thời gian qua, tôi thấy nổi lên một số vấn đề sau:

       - Hầu hết học viên hầu như chỉ mong sao tiểu luận được chấm điểm cao, còn làm gì, làm như thế nào để tiểu luận có giá trị trong thực tiễn công tác của học viên thì rất ít.

      - Tâm lý ỷ lại, dựa dẫm, không chủ động trong việc xác định hướng nghiên cứu đề tài như thế nào cho khoa học và đạt hiệu quả cao.

       - Hạn chế trong việc xác định, tìm đọc và nghiên cứu các tài liệu liên quan phục vụ cho đề tài. Hay nói cách khác là ỷ lại, chờ sẵn. Điều này thể hiện rõ nhất, tập trung nhất ở đối tượng học viên là cán bộ ở các xã được cử đi học.

        - Khả năng diễn đạt, cách trình bày vấn đề chưa lô gic, thiếu thuyết phục.

        Từ những vấn đề đã nêu trên, tôi nghĩ, trong thời gian tới để nâng cao chất lượng nghiên cứu, viết tiểu luận tốt nghiệp Chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, theo tôi nên làm tốt hơn nữa một số nội dung sau:

       - Đổi mới cách gợi ý hướng dẫn chọn đề tài viết tiểu luận

       + Gợi ý cho học viên xác định và chọn đề tài theo từng lĩnh vực công tác của học viên.

      + Yêu cầu học viên xác định và lựa chọn đề tài phù hợp nhưng phải mới, không trùng lặp với những đề tài đã có nhiều người nghiên cứu.

       - Có thái độ kiên quyết, yêu cầu cao đối với học viên trong việc nghiên cứu đề tài, tránh tâm lý nể nang, thông cảm với học viên.

       - Có thể tiến hành chấm tiểu luận tập thể để rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng hướng dẫn và chất lượng nghiên cứu của học viên chứ không nên lấy đó làm thước đo để đánh giá giảng viên bởi kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng, trình độ của người học, giảng viên chỉ là người gợi ý, giúp đỡ./.

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn